MENU
TH EN

เที่ยวชมปราสาทเมืองพระนคร เมืองเสียมราฐ

เที่ยวชมปราสาทเมืองพระนคร เมืองเสียมราฐ
First revision: Sep.11, 2018
Last revision: Sep.17, 2018

 
     ผมตัดสินใจไปเที่ยวประเทศกัมพูชาเดี่ยว ๆ แบบแบ็คแพคที่เมืองเสียมราฐอีกครั้งในระหว่างวันที่ 20-23 ตุลาคม พ.ศ.2561 รวม 4 วัน 3 คืน โดยออกเดินทางด้วยสายการบินแอร์เอเชีย เสาร์เช้าที่ 20 ตุลาคม จากสนามบินดอนเมืองไปสนามบินเสียมราฐ 10:10-11:10 น. รวมหนึ่งชั่วโมง (เวลาที่กัมพูชาและไทยเหมือนกัน ไม่ต้องปรับเวลา) และขากลับอังคารเย็นที่ 23 ตุลาคม จากสนามบินเสียมราฐมายังสนามบินดอนเมือง 15:20-16:25 น.ไปแบบประหยัด ๆ จองตั๋วทางอินเทอร์เน็ตสะดวกดี ค่าโดยสารไปกลับรวมกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรัม รวมเป็นเงิน 8,298.-- บาท (ขนาดจองล่วงหน้าถึง 40 วันนะนี่) พร้อมกับจองที่พักทางอินเทอร์เน็ตไว้ด้วย พัก 3 คืน ณ โรงแรม Naga Angkor อยู่กลางเมืองเสียมราฐ เป็นห้องเตียงคู่มีแอร์ อาหารเช้า พร้อม WIFI 3 คืน รวม US$ 36.72 (ชำระจริง ณ หน้าเคาน์เตอร์ ผมยังหวั่น ๆ เลยว่าราคาที่ตกลงนี้ ก็ราว ๆ  1,200-1,300 กว่าบาทเอง จะเป็นไปตามนั้นหรือไม่?) เป็นการจองผ่าน Agoda Customer Service

     ผมมีแผนการท่องเที่ยว ชมปราสาทเมืองพระนคร และเมืองเสียมราฐ ไว้ดังนี้
วัน-เดือน-เวลา กิจกรรม หมายเหตุ
วันแรก:
เสาร์ที่ 20 ตุลาคม 61

10:10-11:10 น.
เดินทางจากสนามบินดอนเมืองมายังสนามบินเมืองเสียมราฐ ด้วยเที่ยวบินที่ FD610 สายการบินแอร์เอเชีย  
11:11-13:30 น. เข้า Check-in ที่ Naga Angkor Hotel หาอาหารเที่ยงทาน
ติดต่อรถรับจ้าง
พร้อมเดินทางมาจุดซื้อตั๋ว02เข้าชมปราสาทพระนคร (Angkor Pass)

 
ผมกะซื้อตั๋วแบบสามวัน รวมเป็นเงิน US$62.- (หากชมหนึ่งวัน สามวัน หรือเจ็ดวัน จะมีค่าตั๋วเป็น US$37, US$ 62, และ US$72 และตั๋วมีอายุหนึ่งวัน, เจ็ดวัน, และหนึ่งเดือนตามลำดับ) 
 
13:31-17:30 น. ปราสาทตาพรหมเกล (Ta Prohm Kel)
ชมนครวัดรอบนอก และระเบียงคดชั้นที่ 2
 • สะพานแกะสลักรูปสิงห์และพญานาคด้านหน้า
 • บรรณาลัย
 • วัด (ที่ย้ายลงมาจากปราสาทประธาน) ทางด้านทิศเหนือของนครวัด
 • เก็บรายละเอียดระเบียงคดชั้นที่ 2 
  • ด้านตะวันตกปีกเหนือ - สงครามกรุงลงกา (Battle of Lanka)
  • ด้านตะวันตกปีกใต้ - สงครามทุ่งคุรุเกษตร (Battle of Kurukshetra)
  • ด้านใต้ปีกตะวันตก - ยาตราขบวนทัพ (Historic Procession)
  • ด้านใต้ปีกตะวันออก - สวรรค์และนรกภูมิ (Heaven and Hells)
  • ด้านตะวันออกปีกใต้ - กวนเกษียณสมุทร (Churning of the Sea of Milk)
  • ด้านตะวันออกปีกเหนือ - ชัยชนะของพระวิษณุเหนือเหล่าอสูร (Victory of Vishnu over the Asuras)
  • ด้านเหนือปีกตะวันออก - ชัยชนะของพระกฤษณะเหนือพนาสูร (Victory of Krishna over Bana (or Banasura))
  • ด้านเหนือปีกตะวันตก - สงครามระหว่างเทพกับอสูร (Battle of Devas and Asuras)
 
17:30-18:00 น. ออกทางประตูทิศตะวันออก หลังนครวัด ให้สารถีมารอรับแล้วกลับที่พัก  
18:00-19:00 น. เข้าที่พัก ทำธุระส่วนตัว  
19:01-21:00 น. หาอาหารค่ำทาน ชมเมืองเสียมราฐยามค่ำคืน แล้วกลับที่พัก พักผ่อน  
 
วัน-เดือน-เวลา กิจกรรม หมายเหตุ
วันที่สอง:
อาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 61

07:30-08:00 น.
ทานอาหารเช้าที่โรงแรม พร้อมเตรียมเดินทางเข้าชมกลุ่มปราสาท  
08:01-08:30 น. เดินทางมาประตูด้านทิศใต้ของนครธม นัดแนะให้สารถีมารับตอนขากลับที่ด้านหน้าทางทิศตะวันตกของนครวัด  
08:31-12:00 น.
 • ปราสาทพนมบาเคง บ้างก็เรียกปราสาทบาแคง ****
 • ประตูเมืองนครธม (ประตูทิศใต้ - South Gate) ****
 • ปราสาทบายน *****
 • ปราสาทบาปวน ****
 • ปราสาทพิมานอากาศ ***
 • ลานช้าง
 • ลานพระเจ้าขี้เรื้อน
เกณฑ์การให้ดาว (*) อ้างจากหนังสือ01 
* ตัดออกได้ถ้าไม่มีเวลา
** พลาดได้ไม่ต้องเสียใจ
*** น่าสนใจ
**** พลาดไปเสียดายแย่
***** ห้ามพลาดอย่างที่สุด (ต้องดูให้ได้)
12:01-12:30 น. ทานข้าวเที่ยงที่ขแมร์วิลเลจเรสเตอรองต์ (Khmer Village Restaurant) หรืออาจจะหาอะไรทานแถว ๆ นั้น แบบง่าย ๆ   
12:31-17:30 น.
 • ปราสาทกรอลดัมเรย (Prasat Krol Damrei)
 • ปราสาทพระขรรค์หรือเปรี๊ยะคัน ****
 • ปราสาทพระป่าเลไลย์ ***
 • ประสาทคลังใต้ ปราสาทคลังเหนือ ***
 • ปราสาทซัวปรัต *
 
17:31-18:00 น. สารถีมารับกลับที่ด้านหน้าทางทิศตะวันตกของนครวัด  
18:00-19:00 น. เข้าที่พัก ทำธุระส่วนตัว  
19:01-21:00 น. หาอาหารค่ำทาน แล้วกลับที่พัก พักผ่อน   
วัน-เดือน-เวลา กิจกรรม หมายเหตุ
วันที่สาม:
จันทร์ที่ 22 ตุลาคม 61

05:00-05:30 น.
ออกจากโรงแรมที่พัก ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่นครวัด  
05:31-06:45 น. ถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นที่นครวัด แล้วหาอาหารเช้าทาน  
06:46-12:00 น.
 • ชมนครวัดแบบละเอียดส่วนที่เหลือ (โดยข้ามส่วนที่เป็นระเบียงคด ช้นที่ 2)
 
12:01-12:30 น. ทานข้าวแถว ๆ นั้น แบบง่าย ๆ ให้สารถีมาส่งที่ประตูชัย (Victory Gate) ของนครธม  
12:31-17:30 น.
 • ปราสาทเจ้าสายเทวดา **
 • ปราสาทธมมานนท์ ***
 • ปราสาทตาพรหม *****
 • พระราชวังหลวงหรือเขตพระราชวัง ****
 
17:31-18:00 น. สารถีมารับกลับที่บริเวณร้านอาหารทางทิศเหนือของนครธม แถว ๆ ลานพระเจ้าขี้เรื้อน  
18:00-19:00 น. เข้าที่พัก ทำธุระส่วนตัว  
19:01-21:00 น. หาอาหารค่ำทาน ชมเมืองเสียมราฐยามค่ำคืน แล้วกลับที่พัก พักผ่อน  


 
วัน-เดือน-เวลา กิจกรรม หมายเหตุ
วันที่สี่:
อังคารที่ 23 ตุลาคม 61

05:30-08:00 น.
ตื่นมาเดินออกกำลังกาย  
08:01-08:30 น. ทานอาหารเช้าในโรงแรม  
08:31-12:30 น.
 • เช็ค-เอาท์ ฝากของไว้ที่เคาน์เตอร์
 • ชมพิพิธภัณฑ์เสียมราฐ
 
12:31-13:00 น. หาอาหารเที่ยงทานง่าย ๆ   
13:01-13:45 น. มารับกระเป๋าที่โรงแรม แล้วเดินทางไปยังสนามบิน  
13:46-15:20 น. เช็ค-อิน พักผ่อนรอขึ้นเครือง  
15:21-16:25 น. เดินทางกลับจากสนามบินเสียมราฐ - สนามบินดอนเมือง  ที่มาและคำอธิบาย:
01.  ที่มา: หนังสือ 30 ปราสาทขอมในเมืองพระนคร โดย ภภพพล จันทร์วัฒนกุล สำนักพิมพ์เมืองโบราณ พิมพ์ครั้งที่ 2 ตุลาคม 2560.
02.  https://www.viator.com/tours/Angkor-Wat/Angkor-Wat-Tickets-1-Day-2-Days-3-Days-and-7-Days-Temples-Passes/d751-39527P96, วันที่สืบค้น 11 กันยายน 2561.

      ราคาตั๋วนี้ ครอบคลุมการเข้าชมปราสาทต่าง ๆ ในเมืองพระนคร (Angkor Archaeological Park) ดังนี้
 • นครวัด (Angkor Wat) *****
 • ปราสาทพนมบาเคง บ้างก็เรียกปราสาทบาแคง (Phnom Bakheng) ****
 • ปราสาทกระวาน (Prasat Kravan) ****
 • ปราสาทปักษีจำกรง (Baksei Chamkrong) ***
 • ปราสาทเบย (Prasat Bei)
 • ปราสาทแม่บุญตะวันออก (Prasat East Mebon)
 • ปราสาทแปรรูป (Pre Rup) ****
 • ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei) *****
 • ปราสาทตาแก้ว (Takeo) ***
 • กะบาล สะเปียน (Kbal Spean)
 • ปราสาทบันทายสำเหร่ (Banteay Samre) ****
 • ปราสาทพระขรรค์ (Preah Khan) ****
 • สระสรง (Srah Srang) **
 • ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) *****
 • ปราสาทตาสม (Ta Som) ***
 • ปราสาทนาคพัน (Neak Pean) ****
 • ปราสาทพนมบก (Phnom Bok)
 • ปราสาทพนมกรอม (Phnom Krom) ***
 • ปราสาทเจ้าสายเทวดา (Chao Saytevoda) **
 • ปราสาทธมมานนท์ (Thomanon Temple) ***
กลุ่มปราสาทเรอลั้วะ (Roluos Group) ที่ตั้งของเมืองหริหราลัย ซึ่งเป็นเมืองเก่าก่อนจะย้ายมาเมืองพระนคร ปัจจุบันอยู่ในตำบลเรอลั้วะ
 • ปราสาทบากอง (Bakong) ****
 • ปราสาทโลเลย (Lolei) ****
 • ปราสาทพระโค (Preah Ko) ****
กลุ่มปราสาทนครธม (Angkor Thom)
 • ประตูเมืองพระนครธม (Angkor Thom) ****
 • พระราชวังหลวง (Royal Palace) ****
 • พระลานหลวง (Royal Terraces)
 • ลานช้าง (Elephant Terrace)
 • ลานพระเจ้าขี้เรื้อน (Terrace of Leper King)
 • ปราสาทบายน (Bayon - endless smiling temple) *****
 • ปราสาทพิมานอากาศ (Phimeanakas) ***
 • ปราสาทบาปวน (Baphuon) ****
 • ปราสาทซัวปรัต (Prasat Suor Prat) *
 • ปราสาทพระป่าเลไลย์ (Preah Palilay) ***
 • ประสาทคลังใต้ ปราสาทคลังเหนือ ฯ (South Gate, Victory Gate etc) ***
info@huexonline.com