MENU
TH EN

นครวัด: ยลพระบรมวิษณุโลก ก่อนสิ้นลมปราณ

ภาพ: มุขด้านหน้าของนครวัด ภาพวาดลายเส้นโดย กิโอด์ ร่างโดยอ็องรี มูโอต์ (Henri Mouhot) ราวปี ค.ศ.1860, ที่มา: en.wikipedia.org และ บันทึกการเดินทางของอ็องรี มูโอต์: ในสยาม กัมพูชา ลาว และอินโดจีนตอนกลางส่วนอื่น ๆ, หน้าที่ 232, พิมพ์ครั้งที่ 1, ตุลาคม 2558, สำนักพิมพ์ศิลปวัฒนธรรม.

First revision: Nov.06, 2017
Last change: May 17, 2020
เรียบเรียง ค้นคว้า เสริมโดย:
อภิรักษ์ กาญจนคงคา

นครวัด01,02,06,12,13


      ผมเดินทางไปนครวัดได้สี่ครั้ง คือเมื่อกลางปี พ.ศ.2552, 13-16 ตุลาคม พ.ศ.2560, 20-23 ตุลาคม พ.ศ.2561, และ 8-10 มิถุนายน 2562 (สามารถดูรายละเอียดภาพรวมการเดินทาง รวมทั้งการชมปราสาทสำคัญอื่น ๆ ได้ที่ http://huexonline.com/knowledge/24/222/ ) ที่ผ่านมา ซึ่งประทับใจตลอดทั้งสี่ช่วงเวลา ผมจะพยายามศึกษาค้นคว้า เดินทาง จากเดิมเพิ่มเติมไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะสิ้นลม ทั้งนี้ก็จักสมบูรณ์ปิติกับการมีชีวิตอยู่ และพยายามจะมีสติในทุกขณะจิต (ทั้ง ๆ ที่ตอนนี้ก็เผลอเรออยู่เป็นนิต ไม่นิ่งเท่าที่ควร) และคงจะสอดคล้องกับประโยคอมตะของอาโนลด์ ทอยน์บี (Arnold Joseph Toynbee) นักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษที่ว่า See Angkor Wat and Die -ขอยลอังกอร์(วัด)ก่อนตาย05 -การได้เห็นนครวัดเสมือนได้เห็นสิ่งที่ทรงคุณค่าที่สุดในชีวิตแล้ว ก็ตายนอนตาหลับ"06 "ขอยลพระบรมวิษณุโลกก่อนสิ้นลมปราณ" และ "การก่อสร้างศาสนสถาน ก็คือ ความทะเยอทะยานอันสูงสุดของมนุษย์ที่จะแสดงความจงรักภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้า" ศิลป พีระศรี ได้ไม่มากก็น้อยนะครับ. 


อาโนลด์ เจ. ทอยน์บี, ถ่ายเมื่อ ค.ศ.1967, ที่มา: aeon.co, วันที่สืบค้น 12 ธันวาคม 2560.

     จากบันทึกเหตุการณ์เมื่อปี พ.ศ.2128 (ค.ศ.1585) (ตรงกับสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทย พ.ศ.2098-2133) ของนักเดินทางชาวโปรตุเกส ชื่อ ดีโอโก โด โคโตะ (Diogo Do Couto) ได้อธิบายถึงนครวัดว่า "ราว ๆ ครึ่งโยชน์จากเมือง (นครธม) มีวัดชื่อว่าอังการ์ ... วัดนี้เป็นสิ่งก่อสร้างพิเศษเฉพาะซึ่งอธิบายด้วยการจรดปากกาเขียนได้ยากยิ่ง, ไม่มีผู้ใดสามารถเปรียบเปรยเทียบกับสิ่งก่อสร้างอื่นใดในโลกได้เลย". และไม่กี่ศตวรรษต่อมา การพรรณนาของเขาก็ยังคงเป็นเรื่องจริง.


ดีโอโก โด โคโตะ (Diogo Do Couto) (พ.ศ.2085-2159),
ที่มา: en.wikipedia.org, วันที่สืบค้น 9 ธันวาคม 2561


     นครวัด (Angkor Wat) เป็นศาสนสถานที่ตั้งอยู่เมืองพระนคร จังหวัดเสียมราฐ (Siem Reap) ประเทศกัมพูชา เริ่มสร้างในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ในช่วงคริสตศตวรรษที่ 12 โดยเป็นศาสนสถานประจำพระนครของพระองค์ ตัวเทวสถานได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี จนเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญเพียงแห่งเดียวที่ยังเหลือรอดมาจนถึงปัจจุบันนับตั้งแต่ก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่เดิมนครวัดเป็นเทวสถานของศาสนาฮินดู ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระวิษณุ (ไวษณพนิกาย) (จากการสำรวจใหม่เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีการสแกนด้วยเทคนิค LiDAR - Light Detection and Ranging พบว่าบริเวณใต้ปราสาทนครวัด มีซากปราสาทเดิมอยู่ชั้นหินดินด้านในอยู่ถึงหกปราสาท - ข้อมูลจากไกด์ซาง -ไกด์ที่เป็นทางการของกัมพูชา เมื่อคราวไปชมเมืองพระนคร 8-9-10 มิถุนายน 2562) ซึ่งเท่าที่ผมได้ศึกษาเดินสำรวจนั้น ภาพสลักต่าง ๆ ทั่วทั้งนครวัดนั้นเป็นความเชื่อทั้งไวษณพนิกายและไศวนิกาย (นับถือพระศิวะเป็นใหญ่) ภาพสลักเป็นหลาย ๆ เรื่องราว โดยเฉพาะ รามายณะ มหาภารตะยุทธ์ นารายณ์อวตาร ภพภูมิสวรรค์นรก การยกทัพเกรียงไกรแสดงแสนยานุภาพของกษัตริย์ และการรบพุ่งระหว่างเทวากับอสูร. 
 
สถานที่ตั้ง
     อยู่ทางทิศเหนือของเมืองเสียมราฐ ประมาณ 10 กิโลเมตร ปราสาทนครวัดเป็นก่อสร้างที่ได้รับการยกย่องให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก มีชื่อเสียงโด่งดังมาก แต่ด้วยความวุ่นวายสถานการณ์สงครามภายในประเทศกัมพูชา ทำให้เรื่องราวของนครวัดถูกปิดกั้นจากโลกภายนอกด้านการท่องเที่ยว ต่อมาเมื่อบ้านเมืองกัมพูชาสงบลง ก็มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าชมอย่างมากมาย ในส่วนของคนไทยเราได้ยินได้ฟังเรื่องราวของนครวัดมาโดยตลอด คนไทยสามารถเดินทางเข้าชมนครวัดได้สะดวกกว่าใคร เนื่องจากอยู่ใกล้นครวัดเพียง 300 กว่ากิโลเมตรเท่านั้น ด้วยความเป็นสิ่งมหัศจรรย์ แม้ว่าถ้าเทียบอายุกับแหล่งอารยธรรมอื่น ๆ ของโลก นครวัดอาจจะมีอายุน้อยมากเพียงแค่ 900 ปีเศษ แต่ถ้าเทียบกับภูมิภาคเดียวกันในย่านอุษาคเนย์ที่วิวัฒนาการความเจริญเป็นไปอย่างค่อย ๆเป็นค่อย ๆ ไป นครวัดดูโดดเด่นและก้าวหน้ามาก ขนาดแผนผังที่ใหญ่โต พลังที่ต้องใช้ในการตระเตรียม วางแผนและก่อสร้างจริง ตัดและขนย้ายหินมาจากที่ห่างไกลราว 50 กิโลเมตร (เขาพนมกุเลน) (กุเลน แปลว่า ลิ้นจี่ป่า) เชื่อกันว่ามีหินที่นำมาสร้างเป็นล้านก้อน จำนวนแรงงานคำนวณว่าต้องมีคณนานับ มีแรงงานช้างนับร้อยถึงหลักพันเชือกเลยทีเดียว มีหัวหน้าช่างที่มีทักษะ ประสบการณ์ ต้องเข้าใจแนวคิด ปรัชญาศาสนาด้านไวษณพนิกายบ้างไม่มากก็น้อย จำนวนนับร้อย ๆ คน และมีช่างฝีมือในการสลักหินนับพันคน (มีความมหัศจรรย์ในการแกะสลักหินด้วยเครื่องมือแบบเดิม ๆ ด้วยมือ มีเครื่องทุ่นแรงไม่มากนัก) และต้องมีความศรัทธาแรงบันดาลใจที่เปี่ยมล้นในการรังสรรค์งานเหล่านี้ (ในมุมมองของจิตร ภูมิศักดิ์ ได้เสนอแนวคิดว่า ทำไปด้วยความกลัว การกดขึ่ กอปรกับความศรัทธา ประเด็นนี้ก็ต้องศึกษาค้นกว่ากันต่อไป) ทั้งหมดนี้จึงจะสามารถสร้างปราสาทนครวัดสำเร็จได้ในเวลาเกือบ 40 ปี โดยใช้เทคโนโลยีแบบดั้งเดิมเมื่อ 900 ปีที่แล้ว ปราสาทนครวัดจึงเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ทรงคุณค่าแก่การเข้าชมเป็นอย่างยิ่ง.

     นครวัดในมุมมองของชาวกัมพูชาถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิที่บรรพชนได้สร้างไว้ให้เป็นมรดกอันล้ำค่าที่น่าภาคภูมิใจ ชาวกัมพูชาไม่เคยลืมเลือนปราสาทนครวัดของเขาเลย ทุกยุคทุกสมัยนครวัดอยู่ในความทรงจำเสมอ เมืองโบราณอื่นใดอาจปล่อยทิ้งร้างไปบ้าง แต่นครวัดไม่เคยร้างรา คงมีชาวกัมพูชาดูแลรักษาไว้อย่างหวงแหนตลอดมา แม้แต่ราชธานีจะโยกย้ายไปที่อื่น แต่ชาวกัมพูชาจะสลับผลัดเปลี่ยนกันมาดูแลนครวัดเสมอ แม้แต่ในช่วงสงครามกลางเมืองที่ผ่านมา ประเทศชาติได้รับความบอบช้ำมาก แต่นครวัดกลับได้รับผลกระทบเสียหายเพียงน้อยนิด ชาวกัมพูชายังจำชื่อเดิมได้ว่านครวัดแห่งนี้คือ พระวิษณุโลก หรือ พระพิษณุโลก  (Prasat Paramavishnuloka) ของพวกเขา "นครวัดไม่เคยร้างรามาตลอด 900 กว่าปี" (ศานติ ภักดีคำ, นครวัดทัศนเขมร. (กรุงเทพฯ: ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ, 2545) หน้า 13). ซึ่งคนไทยโบราณจะเรียกนครวัดนี้ว่าพระพิษณุโลก มีภิกษุและพุทธศาสนิกชนไทยเดินมามาชมและสักการะพระพุทธรูปในพระพิษณุโลกนี้เรื่อยมา มิได้ขาด ซึ่งจะแย้งกับตำราฝรั่งที่ว่า อ็องรี มูโอต์ (Henri Mouhot)  เป็นผู้ค้นพบนครวัด.

     ก่อนอื่นเราจำเป็นต้องรู้จัก สองหน่วยงานที่สำคัญในการศึกษาปราสาทนครวัดและส่วนอื่น ๆ ของศิลปกรรมโบราณของกัมพูชา คือ

     หนึ่ง) สำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิศ (École française d'Extrême-Orient - EFEO) (อีโคล์ ฟรองเซส์ ดิทรีเมอ อิยอง) เป็นสถาบันของฝรั่งเศสที่ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับโบราณคดี ประวัติศาสตร์ รวมทั้งสังคมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (โดยเฉพาะอินโดจีนของฝรั่งเศส) สำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิศก่อนตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2443 โดยในตอนแรกมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ฮานอย และต่อมาได้ย้ายสำนักงานใหญ่มาอยู่ที่ปารีส ในประเทศไทย EFEO มีศูนย์อยู่ ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ริมถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ, ที่มา: th.wikipedia.org, วันที่เข้าถึง 29 เมษายน 2562.


ที่มา: www.efeo.fr, วันที่เข้าถึง 29 เมษายน 2562

     ผู้สนใจทุกท่านสามารถเข้าไปศึกษางาน ภาพถ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับโบราณสถาน โบราณวัตถุ เอกสารสำคัญได้ใน http://collection.efeo.fr


     สอง) พิพิธภัณฑ์กีเมต์ (Musée Guimet) - (มูซีกีเมต์) ที่กรุงปารีส ฝรั่งเศส  www.guimet.fr, พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ได้ชื่อว่าเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงศิลปะอินโดจีนที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป และเป็นแหล่งศิลปะจากเอเชียที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีโบราณวัตถุล้ำค่ากว่า 45,000 ชิ้น พิพิธภัณฑ์นี้ตั้งอยู่ที่จัตุรัสอิเอนา เขต 16 ซึ่งเดิมเคยตั้งอยู่ที่เมืองลียอง ก่อตั้งโดย อีมิล กีเมต์ (Émile Étienne Guimet ) มหาเศรษฐีนักอุตสาหกรรมชาวลียอง ตั้งแต่ปี ค.ศ.1879, ที่มา: หนังสือพิมพ์ธรรมลีลา ฉบับที่ 79 มิ.ย.2550 โดย จรินทร์ คำชัย, ผ่านทาง https://mgronline.com/dhamma/detail/9500000066463, และ /www.talontiew.com/musee-guimet/, วันที่เข้าถึง 29 เมษายน 2562.

อีมิล อีเตียง กีเมต์ (Émile Étienne Guimet ), 26 มิ.ย. ค.ศ.1836 - 12 สิงหาคม ค.ศ.1918


ชื่อและความหมาย
     ภาษาไทยเรียก นครวัด สำเนียงเขมรเรียก โนโกวัด (โนโก คือ นคร) สำเนียงฝรั่งเศสเรียก อองกอร์วัด (Angkor Wat) แต่มักจะเขียนและเรียกทั่วไปว่า แองกอร์วัด เพราะชื่อเดิมเป็นภาษาถิ่น จึงไม่เป็นที่รู้จักเท่าแองกอร์วัด ซึ่งกลายเป็นชื่อสากลไปแล้ว. (ศาสตราจารย์ยอร์ช เซเดส์ (จอร์จะคูอิเดด) - George Cœdès ได้เสนอให้เรียกว่า Funeral Temple (เพราะเป็นทั้งเทวาลัยและหลุมฝังศพ) ซึ่งมีคนคิดคำศัพท์ขึ้นเป็นไทยว่า มฤตกเทวาลัย)
  (ดู 02 หน้าที่ 123).  

ศาสตราจารย์ยอร์ช เซเดส์ - George Cœdès บรรณารักษ์ใหญ่ประจำหอสมุดวชิรญาณ พ.ศ.2461
ชาตะ พ.ศ.2429 - มรณะ พ.ศ.2512

ที่มา: www.sujitwongthes.com และ th.wikipedia.org, วันที่สืบค้น 20 กุมภาพันธ์ 2561.

     ที่มาของชื่อสันนิษฐานว่าเนื่องจากปราสาทนครวัดมีขนาดใหญ่มากเหมือนเป็นนคร เมื่อตอนแรกสร้างถูกใช้งานเป็นปราสาททางศาสนาพราหมณ์ รวมทั้งเป็นอวมงคลสถาน ด้วยเป็นที่บรรจุพระบรมศพกษัตริย์ (เพราะหันหน้าไปทางทิศตะวันตก) (แต่ก็มีการสันนิษฐานใหม่ว่า นครวัดไม่ได้เป็นอวมงคลสถาน ที่ตัวปราสาทหันไปทางทิศตะวันตกนั้น ก็เป็นการหันตรงไปยังแอ่งเก็บน้ำขนาดใหญ่-บารายตะวันตก ที่มีพระนารายณ์บรรทมสินธุ์สถิตอยู่นั่นเอง)


หินทรายแกะสลักนารายบรรทมสินธุ์ พบที่บารายตะวันตก ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์กรุงพนมเปญ,
ขอบคุณที่มาของภาพ: EJeab Academies ใน facebook


 ต่อมาเมื่อศาสนาพราหมณ์เสื่อมไป พุทธศาสนาเถรวาทได้เผยแผ่เข้ามาแทนที่ (หลังพุทธศตวรรษที่ 19) ได้มีการเข้าไปครอบครองใช้พื้นที่ของปราสาทประธานด้านบน ดัดแปลงให้เป็นวัดทางพระพุทธศาสนา (สังเกตได้จากร่องรอยที่มีการดัดแปลงพื้น ผนัง เสา ของปราสาทนครวัด) ต่อมาได้มีการย้ายวัดลงมาด้านล่าง.

ประวัติ
     ปราสาทนครวัดสร้างโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 (Suryavarman II -1113 - c1150) เมื่อปี พ.ศ.1656 ทรงปราบดาภิเษกโดยเอาชนะพระปิตุลา คือพระเจ้าชัยวรมันที่ 6 (Jayavarman VI - 1080 - c1107) และพระเจ้าธรณินทรวรมันที่ 1 (Dharanindravarman I - 1107 - 1112) ซึ่งครองราชย์อยู่ที่เมืองมหิทรปุระ (เชื่อว่าอยู่ทางเหนือของเมืองพระนคร อาจอยู่ในเขตประเทศไทยปัจจุบันที่เชิงเขาพนมรุ้ง?  ปราสาทเมืองต่ำ? เมืองพิมาย? หรือแถววัดภู?) (อ้างจาก 01 หน้าที่ 12 ระบุว่า เมืองมหิทรปุระ คือ เมืองพิมาย) มีหลักฐานเชื่อว่าพระองค์สิ้นพระชนม์ในปี พ.ศ.1688 รวมเวลาเกือบ 40 ปีในรัชกาล ทรงมีพระนามหลังความตายปรากฎในจารึกที่ผนังระเบียงคดชั้นที่ 2 ด้านทิศใต้ของปราสาทนครวัดว่า "บรมวิษณุโลก" อาจหมายถึงพระวิษณุที่จุติอยู่ในโลก แสดงให้เห็นว่าทรงนับถือศาสนาพราหมณ์ลัทธิไวษณพนิกาย บูชาพระวิษณุ ปราสาทนครวัดจึงมีศิลปกรรมที่แสดงเรื่องราวอำนาจและพระเกียรติของพระวิษณุเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงรูปนางอัปสรที่มีจำนวนมากมาย (ประมาณ 1,700 นาง ทั่วทั้งปราสาท) ตามคัมภีร์ที่ว่าในวิษณุทวีปจะเต็มไปด้วยนางอัปสร.

ศาสนาและความเชื่อ
     เป็นศาสนสถานทางศาสนาพราหมณ์ลัทธิไวษณพนิกาย (Vaishnavism บ้างก็เรียก Vishnuism) ซึ่งนับถือพระวิษณุเป็นเทพเจ้าสูงสุด. 

พระวิษณุทรงครุฑ, ที่มา: เทพเจ้า.com, วันที่สืบค้น 28 กุมภาพันธ์ 2561.

ยุคสมัยทางศิลปะและการกำหนดอายุ
     จัดอยู่ในศิลปะเขมรแบบนครวัด (สมัยที่ 13) กำหนดอายุราวกลางต่อปลายพุทธศตวรรษที่ 17 (ประมาณ 900 ปีที่ผ่านมา)

ขนาด
     ปราสาทนครวัดมีเส้นรอบวงยาว 5 กิโลเมตร วัดจากคูน้ำด้านนอก มีแผนผังเป็นสี่เหลี่ยมเกือบเท่ากัน ด้านตะวันออกและตะวันตกยาวด้านละ 1,200 เมตร ด้านเหนือและด้านใต้ยาวด้านละ 1,400 เมตร มีพื้นที่ด้านในกว้างประมาณ 200 เฮกตาร์ (1 เฮกตาร์ เท่ากับ 10,000 ตารางเมตร) หรือ ประมาณ 1,250 ไร่

แผนผังปราสาทนครวัด
     เป็นแบบแกนวิ่งเข้าหาจุดศูนย์กลาง เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่สุดในศิลปะขอม หันหน้าไปทางทิศตะวันตก07 มีกำแพงล้อมรอบ 4 ชั้น ก่อนถึงปราสาทประธาน กำแพงด้านนอกสุดมีคูน้ำที่ล้อมรอบทั้งสี่ด้าน คูน้ำกว้าง 100 เมตร ด้านทิศตะวันตกมีสะพานนาคทอดข้ามคูน้ำเข้ามาที่กำแพงชั้นนอก มีซุ้มประตู (โคปุระ) 5 ประตู 3 ประตู อยู่แนวตรงกลางอีก 2 ประตู อยู่ด้านข้างสุดปลายระเบียงคด เจาะลึกระดับพื้นดิน (คงทำไว้ให้ช้างและเกวียนสามารถผ่านเข้า-ออกได้) กำแพงชั้นที่ 2 (จากด้านนอก) อยู่ลึกเข้ามา มีทางเดินเชื่อมระหว่างกำแพงชั้นนอกและชั้นที่ 2 ยาว 350 เมตร.


Layout ของนครวัด, ที่มา: angkorguide.net, วันที่สืบค้น 12 ธันวาคม 2560.


     ระเบียงคดชั้นที่ 2 มีเส้นรอบวงยาว 800 เมตร มีผนังด้านเดียว ก่อทึบ ขัดเรียบสลักภาพนูนต่ำไว้หมดทุกด้าน มีบางด้านที่สลักขึ้นใหม่ในสมัยหลัง (สมัยนักองค์จัน ราวพุทธศตวรรษที่ 21) คือด้านทิศเหนือปีกตะวันออก และด้านทิศตะวันออกปีกเหนือ (มีจารึกบอกไว้ที่ใกล้ซุ้มประตูทางด้านทิศตะวันออก)

          
ภาพจากซ้ายไปขวา: ภาพเดินข้ามสะพานเป็นทุ่นพลาสติกชั่วคราว ด้านหน้าทางเข้านครวัด และภาพทางเข้าประตูด้านหน้าฝั่งใต้ เมื่อ 16 ตุลาคม 2560

 

          
ภาพจากซ้ายไปขวา: ภาพด้านหน้าทางเข้านครวัด เมื่อ 16 ตุลาคม 2560

          
ภาพจากซ้ายไปขวา: ภาพประตูด้านหน้าทางเข้านครวัดทางทิศใต้ และ
ภาพด้านทางเข้าประตูด้านหน้าฝั่งใต้  มองเข้าไปในระเบียงเมื่อ 16 ตุลาคม 2560

          
ภาพจากซ้ายไปขวา: ภาพระเบียงถ่ายจากด้านในทางทิศใต้ และภาพมุขกรอบประตูด้านนอก
ด้านหน้าฝั่งใต้  จะเห็นภาพเแกะสลักบนหินทรายเป็นรูปนางอัปสรา เมื่อ 16 ตุลาคม 2560

     ระหว่างกำแพงชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 มีพื้นที่ว่างไม่มาก (ห่างกันราว ๆ 20 เมตร) แต่ฐานของกำแพงชั้นที่ 3 ถูกยกสูงขึ้นไปมาก มีบันไดที่ซุ้มประตูแต่ละด้านแต่ละทิศสูงชันและแคบมาก.
     กำแพงชั้นที่ 3 ไม่ปรากฎภาพสลักนูนต่ำเหมือนชั้นที่ 2 มีเพียงผนังด้านนอกและด้านในที่สลักเป็นรูปนางอัปสร จัดวางไว้เป็นระยะไม่ต่อเนื่อง สลับกับหน้าต่างที่เจาะทะลุมีลูกกรงลูกมะหวดประดับไว้ระหว่างกำแพงชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 มีบันไดที่สูงชันและแคบขึ้นลงได้ทางด้านทิศตะวันออกและตะวันตกด้านละ 3 ทาง ด้านทิศเหนือและทิศใต้ด้านละทางเดียว.
     เมื่อขึ้นไปถึงกำแพงชั้นที่ 4 แล้ว มีระเบียงที่มีหลังคาคลุมเชื่อมถึงกันเป็นสี่เหลี่ยมและเชื่อมกับปราสาทประธานจากซุ้มประตูแต่ละทิศ ทำให้ด้านบนสุดของปราสาทมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมและมีกากบาทอยู่ตรงกลาง.
     ตัวปราสาทประธานสูงจากพื้นดินประมาณ 60 เมตร มีประตูเข้า-ออกทั้งสี่ด้านแต่ปัจจุบันตรงกลางก่อปูนทึบปั้นเป็นพระพุทธรูปประทับยืนแสดงปางประทานอภัย (แบบกัมพูชา) ประดับไว้ (ปั้นในสมัยหลังแล้ว อาจเป็นสมัยนักองค์จัน)08.
     ที่ผนังของปราสาทประธานทำสูงต่ำและยกมุมไล่ระดับ ตามที่ว่างประดับด้วยภาพนูนต่ำเป็นนางอัปสรในกิริยาต่าง ๆ .

ภาพมุมสูงนครวัด, ที่มา: Ejeab Academies ใน Facebook, วันที่สืบค้น 9 มิถุนายน 2561.
ได้ปรับแต่งใส่หมายเลขเพื่ออธิบาย เมื่อ 17 มิถุนายน 2561.


แผนผังปราสาทนครวัด
     สมัยนี้ช่างประสบความสำเร็จในการออกแบบและก่อสร้างอาคารแบบปราสาทขอมนี้แล้ว พบว่าในส่วนของแผนผังและลวดลายมีความลงตัวหมด อาจเป็นเพราะว่าได้เรียนรู้ ทดลองกันมาเป็นเวลายาวนาน  ศิลปะสมัยนี้จึงลงตัวและมีความเป็นตัวของตัวเอง.

ทับหลัง
     เป็นแผ่นหินขนาดใหญ่ สลักรูปบุคคลขนาดเล็ก มหาเทพ เทพเจ้า สัตว์ต่าง ๆ ตามที่ปรากฎในมหากาพย์ของศาสนาฮินดู (อาทิ รามายณะ, มหาภารตะ, นารายณ์อวตาร ฯ) บ้างก็เล่าเรื่องราวเหตุการณ์ ท่อนพวงมาลัยยังปรากฎอยู่ แต่เริ่มต้นจากจุดกึ่งกลางด้านล่างของทับหลังวกขึ้น แล้วฉีกออกด้านข้าง แล้ววกลงอีกครั้งหนึ่ง.


ภาพทับหลังจากวิหารด้านในของนครวัด, เมื่อ 16 ตุลาคม 2560.


เสาประดับกรอบประตู
     เป็นเสาแปดเหลี่ยม เพิ่มจำนวนวงแหวนที่คาดมากขึ้น ทำให้แบ่งเสาเป็นแปดส่วน มีพื้นที่ให้สลักลายใบไม้ประดับเสาน้อย ใบไม้จึงลดขนาดใบเล็กลงแต่มีจำนวนใบถี่ขึ้นเป็นฟันเลื่อย (สลักตามขนาดของพื้นที่)

ป็นภาพบรรณาลัย (Library) ด้านขวาของนครวัด เมื่อพินิจตรงกรอบประตู จะมีปล้อง ๆ
เป็นวงแหวน เมื่อดูใกล้ ๆ แต่ละปล้องจะมีเจ็ดวง
, เมื่อ 16 ตุลาคม 2560.


เครื่องแต่งกายของบุคคล
     ที่โดดเด่นที่สุดในสมัยนี้คือ ผ้านุ่งที่มีชายผ้าฉีกวกขึ้นแล้วโค้งตกลง.


ภาพจากวิหารด้านในทางทิศตะวันตกของนครวัด, เมื่อ 16 ตุลาคม 2560.


การชมปราสาทนครวัด
     การเดินชมนี้เลือกเส้นทางที่ ศ.มจ.สุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงดำเนินเมื่อนำนักท่องเที่ยวชมปราสาทนครวัด บางจุดผู้เขียน (บางส่วนจาก...
ภภพพล จันทร์วัฒนกุล) เพิ่มเติมขึ้นมาจากประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ และข้ามไปในบางจุด โดยสังเกตจากอารมณ์และความเหนื่อยล้าของนักท่องเที่ยวที่เคยมาด้วยกันเป็นหลัก.

จุดที่
1
     เริ่มต้นจากทางทิศตะวันตกที่เป็นทางเข้าหลัก จะมีบันไดทางขึ้นไปที่สะพานนาค มี 3 ทาง ถ้านับรวมตัวสะพานและทางเดินด้วยจะทำให้มีผังเป็นรูปกากบาท บันไดทั้งสามทาง ช่างได้แกะสลักรูปสิงห์แบบนครวัด ที่มีรูปร่างสูงบาง ขาคู่หน้ายืนตั้งตรง ขาคู่หลังหย่อนกึ่งนั่งกึ่งยืน ศ.มจ.สุภัทรดิศ ทรงเรียกลักษณะแบบนี้ว่า ยงโย่ยงหยก ตรงจุดเริ่มต้นของสะพานมีนาคเจ็ดเศียรที่มีรัศมีเชื่อมต่อเป็นแผ่นเดียวกัน เป็น รูปแบบของนาคในศิลปะสมัยนครวัด ลำตัวของพญานาคถูกยกสูงขึ้น วางขนาบริมสองข้างทางเดิน มีฐานสี่เหลี่ยมรองรับช่วงลำตัวของนาค (รอยต่อของหิน) จึงทำหน้าที่เป็นราวสะพานด้วย ให้เราสามารถเดินไปตามสะพานนาคนี้.

         
ภาพถ่ายตรงสะพานพญานาคหน้านครวัด เมื่อ 20 ตุลาคม 2561 

ภาพสะพานแกะสลักรูปสิงห์และพญานาค ด้านหน้า (หนึ่งในสามทาง-ทางขวามือของนครวัด)
ที่มา: www.visitcambodiatravel.com, วันที่สืบค้น 8 มิถุนายน 2561.

          


จุดที่ 2
     ตรงกลางสะพาน พื้นปูด้วยหินเรียบ มีตะพักลดระดับฉีกออกด้านข้างทั้งสอง ช่างทำเศียรนาคแบบนครวัดมาประดับไว้ทั้งสองด้าน จากจุดนี้ หากเรามองไปที่ริมคูน้ำที่ขุดล้อมรอบปราสาท เราจะสังเกตเห็นว่ามีการนำหินมาเรียงเป็นเขื่อนลดหลั่นกับตลอดริมคูน้ำทั้งสองฝั่ง (เป็นขั้นบันได-ปัจจุบันได้รับการบูรณะแล้ว).

          


จุดที่ 3
     จากตรงนี้เราจะมองเห็นซุ้มประตู 3 ซุ้ม เครื่องบนชั้นหลังคามี 5 ชั้นซ้อน ที่มุมชั้นหลังคาแต่ละชั้น ช่างสลักเป็นรูปนาคปัก บรรพแถลงวางไว้ ทำให้รูปโครงหลังคาเป็นรูปดอกบัวตูมตามลักษณะของศิลปะแบบนครวัด.
     หลังที่เชื่อมระหว่างซุ้มประตูทั้งสามสร้างจากหิน (หลังคาของอาคารในศิลปะขอมมีวิวัฒนาการมาจากเริ่มมุงด้วยเครื่องไม้มุงกระเบื้องแล้วพัฒนามาใช้อิฐก่อนเปลี่ยนวัสดุมาเป็นหินทรายมุงเรียบในสมัยคลังหรือบาปวน แล้วเซาะให้เกิดร่องเลียนแบบกระเบื้องไม้ไผ่ (กระเบื้องกาบกล้วยหรือกระเบื้องกาบู) ในศิลปะสมัยนครวัด) (หลังคาระเบียง) ช่างทำชักปีกออกไปทั้งสองด้าน ทำแนวลดไล่ระดับ ก่อให้เกิดความงดงามนุ่มนวล.

ภาพซุ้มประตูทางเข้าชั้นแรก

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร? หรือพระวิษณุ?

          

     ภายในห้องคูหาของซุ้มประตูตรงนี้ (ซุ้มประตูกำแพงชั้นแรก ปีกทิศใต้) มีประติมากรรมขนาดใหญ่เป็นรุปบุคคลมีแปดกรถือดอกบัว จากการตรวจสอบด้านประติมานวิทยา รูปนี้มิใช่พระวิษณุตามที่บางท่านเข้าใจ (ไม่ได้ถือจักร สังข์ คทา และธรณี) เมื่อตรวจสอบผ้านุ่งพบว่าเป็นศิลปะแบบบายน แต่อาจสร้างสมัยหลังบายนลงมาเพราะพระพักตร์มีลักษณะต่างจากบายนแท้ ๆ (สมัยบายนนุ่งผ้าสั้นชายเสมอต้นขา) เบื้องต้นอาจตีความว่าเป็นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเพราะถือดอกบัว แต่ที่มุ่นพระเกศาไม่ปรากฎพระธยานิพุทธประทับนั่ง (รูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรในศิลปะแบบบายนเคร่งครัดมากในการแสดงรูปพระธยานิพุทธที่มุ่นพระเกศาด้านหน้า) และฐานเป็นหน้ากระดาน (แผ่นหินชั้นเดียวเรียบ) แตกต่างจากฐานรูปเคารพอื่น ๆ พระกรทั้งแปดมีร่องรอยต่อเติมใหม่ พระเศียรเคยหักหายไปแล้วหาพบจึงนำกลับมาต่อใหม่เมื่อไม่นานนี้ ขนาดรูปเคารพมีความสูงใหญ่กว่าเพดาน (ที่เคยเป็นไม้รูปบัวแปดกลีบ) คุณภภพพล จันทร์วัฒนกุล จึงเชื่อว่ารูปนี้คงทำขึ้นในสมัยหลัง อาจจะหลังมากในราวพุทธศตวรรษที่ 21 สมัยนักองค์จัน โดยช่างขาดความเข้าใจในระเบียบ แต่พยายามทำเลียนแบบพระพักตร์แบบบายน (อมยิ้ม).

จุดที่
4

     เราจะเดินเลี้ยวตรงไปที่ซุ้มประตูด้านขวามือ (มีสามซุ้ม ให้ขึ้นทางซุ้มด้านทิศใต้) จะสังเกตเห็นทับหลังและหน้าบันหลายแห่งสลักเป็นรูปบุคคลขนาดเล็กจำนวนมาก เป็นเรื่องราวของมหากาพย์รามายณะ ตอนการรบพุ่งระหว่างพระรามและทศกัณฐ์ และฝูงลิงกับยักษ์. 

จุดที่ 5

     นางอัปสรยิ้มเห็นฟัน ถ้าเราเดินผ่านซุ้มประตูที่มีรูปเคารพแปดกร ผ่านเข้าด้านใน (ด้านทิศตะวันออก) ไปยืนที่หัวบันไดด้านทิศเหนือทางขวามือ แล้วมองย้อนกลับมาที่ผนังด้านข้างของซุ้มประตู จะเห็นนางอัปสรยืนยิ้มเห็นฟัน (ที่พบมีเพียงสองนาง อีกนางอยู่ถัดไปทางซ้ายเล็กน้อย).
     จากจุดนี้ บริเวณผนังในส่วนอื่น ๆ ปรากฎนางอัปสรอีกหลายนางที่ช่างสลักไว้ ยืนด้วยกิริยาต่าง ๆ ตามที่ว่างระหว่างกรอบหน้าต่าง ๆ แต่ละนางล้วนนุ่งผ้าที่แสดงความเบาบางและละเอียด เนื้อผ้าแนบไปกับลำตัว จนมองเห็นสรีระได้ (ศ.มจ.สุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงกล่าวไว้เมื่อตอนนำชมศิลปะขอมครั้งหนึ่งว่า "ผ้าไหมเนื้อดีในอินเดียถือว่าต้องผลิตจากเมืองพาราณสี มีความบางเบาและเบาแนบไปกับลำตัวเหมือนนุ่งผ้าเปียกน้ำ") แต่ละนางยังแสดงการนุ่งผ้าแบบนครวัด คือชักชายยกโค้งขึ้นแล้วลาดลงด้านล่าง.
     อนึ่งนางอัปสรที่ยืนตามระเบียงที่สังเกตเห็นได้ชัด (อยู่ในที่เด่น มองเห็นแต่ไกล) จะยืนอยู่ในกิริยาสำรวม เรียบร้อยกว่านางอัปสรที่ยืนอยู่ตามมุมซ่อนเร้น ซึ่งอยู่ในท่าที่ดูเย้ายวนมากกว่า.

         


จุดที่ 6
     หากเราเดินกลับขึ้นไปทางซ้าย ปีนบันไดเตี้ย ๆ สู่ทางเดิน (ทางดำเนิน) ที่ทอดเชื่อมระหว่างซุ้มประตูตรงกลางกับที่ตั้งปราสาทด้านใน ช่างได้ทำเป็นสะพานนาคสร้างจากหินทราย มีความยาวประมาณ 400 เมตร ขอบของสะพานขนาบด้วยลำตัวพญานาคที่ถูกยกขึ้นแล้วนำฐานหินสี่เหลี่ยมมารองรับตรงที่เป็นรอยต่อของหิน เหมือนด้านนอกที่ทอดข้ามคูน้ำ หากเราหยุดยืนอยู่ตรงกลางสะพาน จะเห็นความอัศจรรย์ของช่างที่วางตำแหน่งปราสาทประธานอยู่ตรงกลาง มีปราสาทบริวารที่มุมอีกสี่หลัง (ตามระเบียบของทวีปทั้งสี่ที่รายล้อมเขาพระสุเมรุ) ตรงตำแหน่งของปราสาทบริวารถูกจัดวางไว้ด้านหน้าสองหลัง อีกสองหลังอยู่ด้านหลังในตำแหน่งที่ตรงกัน ทำให้มองเห็นว่าปราสาทนครวัดมีเพียงสามหลัง (อีกสองหลังถูกบังซ้อนอยู่) นักวิชาการชาวฝรั่งเศสไปตรวจสอบโดยเครื่องมือปัจจุบัน พบว่ามีความเอนเอียงเล็กน้อย ซึ่งเมื่อพิจารณาว่า ประมาณ 900 ปีที่แล้ว ช่างยังไม่มีเครื่องมือตรวจสอบเหมือนปัจจุบัน การเล็งด้วยตาเปล่าเกือบจะไม่เห็นความเอนเอียงเลย ต้องถือว่าช่างมีความสามารถมาก.

จุดที่ 7
     เป็นบรรณาลัย (Library) มีสองวิหารด้านซ้ายและขวา (ด้านทิศเหนือและทิศใต้) ของตรงกลางสะพานนาค (ทางเดินหิน) ที่ตรงไปยังนครวัด เมื่อเดินเข้าไปชมใกล้ ๆ บรรณาลัยด้านซ้ายของทางเข้า จะมีป้ายแสดงโครงการฟื้นฟูบรรณาลัยส่วนเหนือซึ่งอยู่ภายในบริเวณนครวัด09 อาคารบรรณาลัยนี้เป็นหินทราย มีประตูเข้า-ออกหลายทาง มิได้มีเฉพาะทางด้านที่หันหน้าเข้าปราสาทเท่านั้น อาจสร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์ใช้สอยอื่น ๆ เช่น เป็นที่พัก ห้องสมุด ที่ประทับ หรือศาลาเปลื้องเครื่อง (ที่เปลี่ยนเสื้อผ้า) ทำให้ร่างกายสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะเข้าไปประกอบพิธี.

          

          

     หากหันเข้าหาปราสาท บรรณาลัยทางซ้ายมือ (ทิศเหนือ) เป็นตัวอย่างที่ดีมากที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการบูรณะปราสาท แบบอนัสติโลซิส (Anastylosis)10 เพราะช่างที่บูรณะได้ตัดหินใหม่มาวางแทนที่หินบางส่วนที่หายไป แสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างของเดิมและของใหม่โดยของใหม่ไม่สลัดลวดลาย และทำผิวหยาบไม่เรียบเหมือนของเดิม เพื่อต่อไปภายหน้ามีผู้มาตรวจสอบจะได้เห็นหลักฐานการบูรณะ

จุดที่ 8
หากเราเดินเลยผ่านบรรณาลัยที่ขนาบสะพานนาคไปเล็กน้อย จะมีบันไดที่ลาดลงสู่พื้นดินด้านซ้ายมือ ให้เราเดินทางลงไปหยุดที่แนวต้นไม้ด้านหน้าสระน้ำสี่เหลี่ยม (ซึ่งควรมีสี่สระตามระเบียบทั้งสี่มุมสี่ทิศ) และถ้าเรามองผ่านสระน้ำไปที่ปราสาทประธาน เราจะเห็นนครวัดมีห้ายอดครบบริบูรณ์ ตามคัมภีร์ที่กล่าวว่า เขาพระสุเมรุอยู่ตรงกลางรายล้อมไปด้วยทวีปทั้งสี่ คือ "อุตตรกุรุทวีป" อยู่ทางทิศเหนือ "บูรพวิเทหทวีป" อยู่ทางทิศตะวันออก "อมรโคยานทวีป" อยู่ทางทิศตะวันตก และ "ชมพูทวีป" อยู่ทางทิศใต้ จากจุดนี้ถ้าเป็นช่วงเวลาที่มีน้ำขังเต็มสระ ไม่มีวัชพืช จะเห็นเงาสะท้อนในน้ำอีกห้ายอด รวมเป็นสิบยอด เป็นภาพที่งดงามเหมาะที่จะบันทึกภาพเก็บไว้อย่างยิ่ง.

จุดที่ 9
ให้เราเดินผ่านแนวต้นไม้ทางซ้ายมือ จะเห็นวัดในปัจจุบันที่ย้ายลงมาจากบนปราสาทประธาน ซึ่งเป็นวัดแต่เดิมตั้งอยู่บนปราสาทนครวัดหลังกลาง ต่อมาได้ย้ายลงมาด้านล่าง ณ ปัจจุบัน ชื่อวัด Angkor Paok

          
ภาพจากซ้ายไปขวา: ถ่ายจากระเบียงบนชั้นในของประสาทประธานนครวัด (เมื่อ 16 ต.ค.60) และภาพวัด Angkor Paok (เมื่อ 20 ต.ค.61)


จุดที่ 10
ถ้าเราเดินตรงเข้าหาปราสาทจากแนวนี้ จะผ่านบันได 2-3 ขั้นขึ้นไป ให้ตรงไปที่บันไดของมุมปราสาทด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ที่เชิงบันไดจะสังเกตเห็น ช่างขอมสมัยนครวัดพยายามสลักลวดลายไว้เต็มไปหมด แทบไม่มีที่ว่างหลงเหลือ ไม่ว่าจะเป็นมุมที่ฐานด้านติดกับคอดินซึ่งดูเหมือนว่าไม่มีความจำเป็นเลย.

 

          


 

ผังนครวัด (นำมาใส่หมายเลขและจุดสำคัญเพื่อใช้อธิบายต่อไป), ที่มา: en.wikipedia.org, วันที่สืบค้น 17 มิถุนายน 2561.

 

จุดที่ 11
      เมื่อเราเดินขึ้นบันไดผ่านประตูเข้าไปในห้องที่มุมระเบียงคดชั้นที่สองแล้ว เราจะเห็นว่าช่างได้สลักภาพนูนต่ำเต็มไปหมด
ภาพที่จะแสดงต่อไปนี้ ใช้แผนผัง รายละเอียด "มุมระเบียงคดทิศเหนือปีกตะวันตก" ต่อไปนี้เป็นหลัก รายละเอียด "มุมระเบียงคดทิศเหนือปีกตะวันตก"


หมายเลข 1  เหนือประตูด้านทิศตะวันออกเป็นรูปพระรามกำลังเจรจาเป็นพันธมิตรกับสุครีพ (Sugriva) พญาวานร.

???


หมายเลข  เหนือประตูด้านทิศเหนือเป็นรูปพระรามกับพระลักษมณ์กำลังสังหารพระพิราพ (Viradha) หมายเลข  เป็นภาพพระราม พระลักษมณ์และหนุมาน กำลังต้อนรับ ผนึกกำลังเป็นพันธมิตรกันกับพิเภก (Vibhishana) ที่หนีทศกัณฑ์ (พี่ชาย) มาพึ่งและสวามิภักดิ์.

 

หมายเลข  เป็นภาพพระรามและพระลักษมณ์กำลังสังหารรากษส (Rakshasa) ชื่อ กาบัณฑ์ บ้างก็เรียก กบัณฑา (Kabandha) (เดิมเป็นคนธรรพ์ นามว่า วิศวาวสุ (Vishvavasu) แต่ได้ไปกระทำการขัดใจ พระอินทร์ จึงถูกสาบให้เป็นอสูรหน้าตาอัปลักษณ์ คอยหากินอยู่ในป่า เมื่อพระรามพระลักษมณ์หลงป่า ได้เผชิญกับกาบัณฑ์ที่กำลังดุร้าย หิวโหย เกิดการต่อสู้กัน กาบัณฑ์ถูกตัดแขนทั้งสองข้าง ก่อนสิ้นใจ ได้ขอให้พระรามพระลักษมณ์ช่วยเผาร่างของตนเป็นเถ้าถ่าน เพื่อคลายคำสาป ขณะที่ร่างกำลังเป็นเถ้าถ่านนั้น กาบัณฑ์ได้กล่าวถึงหนุมาน และสุครีพ ให้พระรามพระลักษมณ์ทราบเรื่องราวต่าง ๆ เป็นจุดเริ่มต้นให้พระรามพระลักษมณ์ต้องเดินทางสู่เมืองขีดขินธ์ หรือ ขีดขิน (หรือ กิษกินธ์- Kishkindha) นั่นเอง ปรับปรุงจาก: soccersuck.com, วันที่เข้าถึง 20 มกราคม 2563.)
ภาพ: กาบัณฑ์กำลังสู้กับพระรามพระลักษมณ์, ที่มา: soccersuck.com, วันที่เข้าถึง 20 มกราคม 2563.

 


ผนังด้าน G

           

   
ภาพจากซ้ายไปขวา: ภาพซ้ายอยู่ด้านล่างตรงกรอบประตูแสดงเหล่านางโคปี (Gopis - ภรรยาของโคบาลบ้างก็เรียกโคปา (Gopas)-คนเลี้ยงโค แถบลุ่มแม่น้ำยมุนา นิวาสสถานของพระกฤษณะน่าจะอยู่แถบเมืองมถุรา อ้างถึง http://huexonline.com/knowledge/25/192/) อยู่รายล้อมพระกฤษณะ ภาพกรอบด้านบน(ภาพขวา) แสดงถึงพระกฤษณะกับเหล่านางโคปี ตามมหากาพย์วรรณกรรมของอินเดียแล้ว ควรเป็นภาพพระกฤษณะกำลังเป่าขลุยและร่วมร่ายรำกับเหล่านางโคปี แต่ช่างแกะสลักชาวกัมพูชาโบราณเลือกที่จะแกะเป็นท่าที่ทรงเกียรติ ประทับนั่งบนบัลลังก์เหนือเขาสูง ภาพบนสุดเล็ก ๆ มีนางโคปีกำลังร่ายรำ ภาพด้านล่างเหนือกรอบหน้าต่างเป็นเหล่าโคปากำลังเฝ้ามองอยู่ผนังด้าน F

          

     ภาพจากซ้ายไปขวา: เป็นภาพแกะสลักด้านล่างแสดงเหล่านักรบชายฉกรรจ์ถือโล่พร้อมรบ, ภาพแกะสลักบนแสดงภาพหนุมานถวายแหวน (จากพระรามแก่นางสีดา) ในภาพมีสตรีสองนาง คนที่นั่งบนแท่นที่ยกสูงด้านหน้าคือนางสีดา คนที่อยู่ด้านหลังเป็นนางตรีชฎา (ทรงผมเป็นรูปสวมชฎามงกุฎตามชื่อ) มเหสีของพิเภกที่ทศกัณฐ์ให้มาคอยดูแลนางสีดา (ตอนที่นางสีดาถูกลักพาตัวไปไว้ที่กรุงลงกาแล้ว พระรามให้หนุมานนำแหวนไปถวายนางสีดา เพื่อบอกว่าพระรามทรงโศกเศร้าและกำลังยกทัพมาตามเอาตัวกลับไป)  มีเหล่าขุนพลหญิง (Rakshinis) เป็นนักรบของทศกัณฐ์อยู่ข้าง ๆ ซ้ายขวา แถวล่างลงมา เป็นเหล่าทหารที่อยู่รายรอบนางสีดา แสดงได้เด่นชัดว่าเป็นเหล่าอสูร เช่น บ้างก็มีศีรษะเป็นสิงห์  มีจงอยปากของนก มีพวยปากหมู และมีศีรษะเป็นม้า เป็นต้น
 

  ผนังด้าน E

          
ภาพซ้าย: เหล่าพลทหารวานรกำลังเริงร่า, ภาพขวา: พระราม พระลักษมณ์ นางสีดา พิเภก และหนุมาน
นั่งบนบุษบกกลับอโยธยา (ถ่ายเมื่อ 22 ต.ค.2561)

 

  ภาพซ้ายเป็นภาพด้านล่างอันเป็นกรอบหน้าต่างด้านขวาเหล่าพลทหารวานรกำลังเริงร่า (บ้างก็ตีกลอง บ้างก็แบกเครือกล้วยและทะลายมะพร้าว) ในตอนท้ายของมหากาพย์รามายณะที่จบลงด้วยความสุข, ผนังทิศเหนือปีกตะวันตกเป็นภาพบุษบก (The Pushpaka Chariot) (วิมานมีหงส์ (Hamsas) แบก หมายถึง การเหาะลอยได้) บุษบกนี้แต่เดิมบิดาของทศกัณฐ์ยกให้พี่ชายคือ ท้าวกุเปรัน แต่ทศกัณฐ์ไปแย่งชิงมา ต่อมาเมื่อทศกัณฐ์ถูกฆ่าตาย พระรามใช้เป็นยานพาหนะเหาะกลับอโยธยา ในภาพด้านบนเป็นวิมานสามช่องหน้าต่าง ตรางกลางน่าจะเป็นพระราม ด้านซ้ายเป็นพระลักษมณ์ ด้านขวาเป็นนางสีดา ด้านล่างเป็นพิเภกและหนุมาน


  ผนังด้าน D

          

    ภาพซ้ายเป็นภาพสลักด้านล่างแสดงเหล่าพลวานรและทหารต่าง ๆ กำลังเฝ้าดูอยู่ หนึ่งในพลวานร มีหกนิ้ว ลองสังเกตดูนะครับ....!!! ภาพขวาเป็นภาพนางสีดาลุยไฟ เพื่อพิสูจน์ว่านางบริสุทธิ์ ภาพเต็มองค์นางสีดาชำรุดสูญหายไป ถูกน้ำฝนกัดเซาะหลุดไปแต่จะเห็นภาพเปลวเพลิงที่อยู่ด้านขวา ยังมองเห็นชายสไบของนางสีดาที่หลงเหลือมีภาพพระรามและ
พระลักษมณ์นั่งทางด้านซ้าย พร้อมทั้งสุครีพและหนุมานตามลำดับ 

 
ผนังด้าน C

          

     ภาพซ้ายจะอยู่ตรงกรอบประตูด้านล่าง เจ้าหญิงกำลังเฝ้ารอและนางกำนัลกำลังพัดวีปรนนิบัติ ภาพขวาเป็นมุมมองของอกุระ (Akrura)  ด้านบนสุดเป็นพระกฤษณะกำลังประทับอยู่ โดยมีข้าราชบริพารรายล้อม ภาพลำดับรองลงมามีชายสองคนนั่งอยู่ ด้านล่างจะมีคนกำลังว่ายน้ำ ยังระบุได้ไม่ชัดเจนนักว่าเป็นผู้ใด (ซึ่ง Vittorio Roveda ผู้แต่งหนังสือ Sacred Angkor, River books, 2002) กล่าวว่าเป็น อกุระกำลังทำพิธีล้างบาปในแม่น้ำ


ผนังด้าน B

พระวิษณุบรรทมอยู่บนพญาอนันตนาคราชในเกษียรสมุทร (ทะเลน้ำนม) ที่ปลายพระบาทมีพระลักษมีชายากำลังปรนนิบัติพัดวี
หรือ ภาพพระวิษณุอนันตศายิน (นารายณ์บรรทมสินธุ์)

   ด้านข้างและด้านล่างของภาพแกะสลักมีเทวดา อันเป็นเทพประจำทิศต่าง ๆ จากขวาไปซ้าย ได้แก่ ท้าวกุเวรหรือท้าวเวสสุวรรณ-เทพประจำทิศเหนือ (Kubera) ทรงสิงห์ (ปรกติจะทรงมนุษย์) พระพายทรงกวาง (ละมั่ง??) พระอิศาน-เทพประจำทิศตะวันออกเฉียงเหนือทรงโค  พระอินทร์ - เทพประจำทิศตะวันออก ทรงช้างเอราวัณ พระพายทรงม้า สกันทะ (Skanda) ทรงนกยูง (peacock)  พระวรุณ-เทพประจำทิศตะวันตก (Varuna) ทรงหงส์ (goose) (มีหลักฐานพบว่าบ้างก็จะทรงม้า, จระเข้, พญานาค)  พระไนรฤติ หรือ หรดี (Nirrti) - เทพประจำทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทรงรากษส (รากสด- Rakshasa หรือ yaksha) พระอาทิตย์ทรงรถม้าและพระจันทร์ทรงรถม้า  เทพทั้งเก้าองค์นี้กำลังไปเข้าเฝ้าเพื่อปลุกพระวิษณุให้ตื่นจากบรรทม เพื่ออวตารไปเป็นพระรามปราบทศกัณฐ์อสูรร้ายที่กำลังอาละวาดอยู่

          
พระอาทิตย์และพระจันทร์ตรงผนังใต้ภาพสลักข้างบน

 

     
ผนังด้าน A

          

พระกฤษณะสี่กรทรงครุฑ ทรงนำเขามณีบรรพต (Mount Maniparvata) ส่งคืนให้พระอินทร์13 (หน้าที่ 168) พญาครุฑสยายปีกและแขนเพื่อรองรับเขามณีบรรพตที่พระกฤษณะกำลังส่งคืนพระอินทร์ (ซึ่งถูกอสูรตนหนึ่งขโมยไป) มีเทพธิดายืนบนแขนขวาของพญาครุฑ ซึ่งอาจจะเป็นนางสัตยาภามา หรือพระนางลักษมีเทวี ด้านล่างของภาพมีกองทัพกำลังเคลื่อนไปทางซ้ายของพระกฤษณะ หรือบ้างก็ว่าพระกฤษณะทรงครุฑไปนำต้นปาริชาติบนดาวดึงส์กับนางสัตยวด (สัตยพรหมา) บ้างก็ว่า พระวิษณุทรงครุฑ มีสี่กร ถือจักร สังข์ คทา และธรณี กำลังทรงครุฑ มีบริวารรายล้อมอยู่เบื้องล่าง อาจจะเป็นตอนอวตารไปเกิดเป็นพระรามปราบทศกัณฐ์ 


ผนังด้าน H

ภาพพระรามกำลังยกศรเล็งไปที่ตาปลา ถ่ายเมื่อ 20 ตุลาคม 2561

     เป็นภาพพระรามประลองศรที่เมืองมิถิลา (พิธีสยุมพร-พิธีการเลือกเจ้าบ่าวด้วยตนเอง-The Svayamvara หรือ Swayamvara of Sita) ในภาพจะเห็นพระรามกำลังยกศรเล็งไปที่เป้าหมาย (ตาปลา) ด้านซ้ายมือมีภาพนางสีดาประทับนั่งอยู่ (ในเรื่องพระรามชนะการประลองและได้นางสีดามาครอบครอง) บางท่านแย้งว่าน่าจะเป็นตอนที่อรชุนประลองศรเพื่อให้ได้นางปารพตีมากกว่า (รายละเอียดเกี่ยวกับการประลองศรคล้ายกับในภาพมากกว่า)

   

จุดที่ 12
     ผนังระเบียงคดด้านทิศตะวันตกปีกเหนือมีความยาวประมาณ 60 เมตร ช่างได้ก่อหินทรายทึบที่ผนังด้านในด้านเดียว ด้านนอกทำโปร่งให้แสงเข้าได้ ผนังด้านในที่ทึบสลักเป็นภาพนูนต่ำเรื่องรามายณะ (Ramayana) ตอนการสู้รบที่กรุงลงกา (Battle of Lanka) ภาพนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพที่แสดงความอัศจรรย์ของช่างได้อย่างดีเยี่ยม ในภาพมีรูปบุคคลมากมายแบ่งเป็นสองฝ่าย
     ฝ่ายหนึ่ง หันหน้าไปทางขวา (ทิศใต้) เป็นกองทัพของฝ่ายพระราม ประกอบด้วยทหารลิงที่ต่อสู้กับทหารยักษ์ฝ่ายทศกัณฐ์ซึ่งเป็นข้างที่หันหน้าไปทางซ้าย (ทิศเหนือ) ที่น่าสังเกตทหารลิง พญาและเหล่าพลราบวานรต่าง ๆ จะไม่ใช้อาวุธ แต่สู้ด้วยการกัด เตะ ถีบ และมือเปล่า ภาพจะชุลมุนต่อเนื่องกันโดยมิได้จัดระเบียบ  

          
ภาพจากซ้ายไปขวา: เหล่าวานรทหารและทหารยักษ์กำลังรบพันตูกันอุตหลุด,
พระรามขี่หนุมานแผลงศรพุ่งใส่กองทัพยักษ์ โดยมีพระลักษณ์และพิเภก ยืนอยู่ด้านหลัง

     ภาพที่น่าชมที่สุดในชุดนี้คือภาพที่อยู่ตรงกลาง เป็นรูปพระรามประทับบนหนุมานแผลงศรอยู่ด้านหน้า ด้านหลังมีพระลักษณ์ยืนถือคันศรเช่นเดียวกัน และพิเภกยืนอยู่ถัดมาทางซ้าย (สังเกตได้จากบุคลิกมีหนวดเคราและเขี้ยว ตาโปน อันเป็นลักษณะของยักษ์หรืออสูร)  ด้านล่าง ส่วนหน้าของพระลักษณ์ สันนิษฐานว่าเป็นหนุมานซึ่งมีพระรามประทับด้านบนนั้น กำลังถือก้อนดินก้อนหินขว้างใส่กองทัพยักษ์ที่รายล้อมพระราม มีการสลักร่ม ฉัตรจำนวนหลายคัน และเครื่องสูงที่แสดงความเป็นกษัตริย์ (บางแบบยังใช้อยู่ในปัจจุบัน) ภาพนี้มีร่องรอยว่าถูกระบายสี (สีแดงและสีทอง) หลงเหลือหลักฐานให้เห็นอยู่ อาจทำในสมัยต่อมา (ทราบจากไกด์ท้องถิ่น คุณมาลัย เมื่อคราวชมนครวัดเมื่อเดือน ตุลาคม 2560 ทราบว่า เคยมีคนนำกระดาษไขมาทาบแล้วระบายฝนด้วยดินสอเพื่อลอกลายภาพไปจำหน่ายบ้าง มีผู้คนมาลูบคลำ จับต้องหรือทำลายให้เสียหายบ้าง ปัจจุบันมีการกั้นแนวไว้ไม่ให้สัมผัสภาพสลักนูนต่ำอันทรงคุณค่าเหล่านี้แล้ว) (ปราสาทนครวัดถูกใช้งานต่อเนื่องมาตลอดจนถึงปัจจุบัน มิได้ร้างไปเหมือนปราสาทหลังอื่น ๆ ).

          

ภาพจากซ้ายไปขวา: ภาพทศกัณฑ์ 10 เศียร 20 กร ทรงรถม้าศึก (เหมือนม้ามังกร) ผินพักตร์มาทางกองทัพพระราม, ถ่ายเมื่อตุลาคม 2560,
และภาพทศกัณฑ์เหมือนกัน แต่คมชัดกว่า, ที่มา: th.wikipedia.org, วันที่สืบค้น 03 ตุลาคม 2561

     ภาพที่น่าชมอีกภาพคือทศกัณฑ์ (ราวณะ หรือ ราพณ์ หรือ ราวัน  - Ravana หรือ Rāvaṇa) (มี 10 เศียร 20 กร) ประทับบนรถศึกเทียมด้วยสัตว์ มีลักษณะคล้ายตัวกินเลนหรือมังกรลูกผสม กำลังบัญชาการรบ มีจำนวนร่มฉัตร หลายคัน และเครื่องสูงแสดงความเป็นกษัตริย์. 

ภาพยักษ์หรืออสูรถือหอกเป็นอาวุธ สันนิษฐานว่าเป็นกุมภกรรณ


         

          

           

 

จุดที่ 13
     ช่องหน้าต่างตรงกลางระหว่างผนังระเบียง บางช่องยังหลงเหลือลูกกรงลูกมะหวดที่ช่างสลักกลึงเกลาไว้ทั้งแท่งอย่างประณีต ยังแสดงถึงความสามารถพิเศษโดยบากเป็นร่องตามความยาวของลูกกรง ก่อให้เกิดความงามเหนือสมัยอื่น ๆ

          

ภาพจากซ้ายไปขวา: ลูกกรงลูกมะหวด และพื้นที่เป็นหินทรายตรงกลางทางเข้านครวัด ระหว่าง จุดที่ 13 และ 14 เป็นแผ่นหินชิ้นเดียว
ขนาดใหญ่ที่สุด เพื่อรองรับการเสด็จของพระ
เจ้าสุริยวรมันที่ 2 และกษัตริย์องค์ต่อ ๆ มาในดำเนินเข้าสู่ส่วนกลางของนครวัด

จุดที่ 14 
     ผนังระเบียงคดด้านทิศตะวันตกปีกใต้ ช่างสลักเป็นมหากาพย์ที่สำคัญมากอีกเรื่องหนึ่งของอินเดียคือ มหาภารตยุทธ (Mahabharata) ภาพที่ควรชมคือ
     ภาพภีษมะถูกศรของอรชุนนอนอยู่ มีปาณฑพทั้งห้ามาเข้าเฝ้าอยู่ด้วย ให้สังเกตว่าภีษมะนอนอยู่บนเตียงลูกศรรอวันตายที่ตนได้กำหนดไว้เมื่อสงครามสิ้นสุดลง. 


ภาพ: ภีษมะต้องศรอรชุน ล้มลงนอนบนเตียงลูกศร โดยมีอรชุนนั่งบนเทียมม้ากำลังแผลงศรทางด้านซ้ายของภาพ
(รายละเอียดดูในหมายเหตุ 
11)

     จากภาพข้างต้น อาศัยความตามคัมภีร์มหาภารตะ โศลกที่ 7 อัธยายะที่ 115 บรรพที่ 6 ความว่า:
                     ส เศเต ศรตลฺปสฺโถ
                    เมทินีมสฺปฺฤศมฺสฺตทา
                    ภีษฺโม รถาตฺปฺรปติตะ
                    ปฺรจฺยุโต ธรณีตเล
     แปลว่า ภีษมะผู้นั้นมีธนูปักเต็มตัวนับร้อยได้ตกลงมาจากรถลงมายังแผ่นดินแต่ร่างกายก็ไม่ได้สัมผัสพื้น (ที่มา: จากผู้ใช้นามว่า HI_Hu.RU ใน facebook สืบค้นเมื่อ 13 พ.ย.2561)


      ภาพโทรณาจารย์ (หรือบ้างก็เรียกโทณพราหมณ์) อาจารย์ของทั้งสองฝ่าย เป็นแม่ทัพของเการพ นำทหารเข้าต่อสู้กับปาณฑพ

ภาพนี้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความเห็นว่า เป็นภาพฝ่ายปาณพ
โดยมีอรชุนกำลังแผลงศร มีพระกฤษณะเป็นสารถีเทียมม้า เคลื่อนพลจากขวาไปซ้าย 
(ซึ่งผมมีความเห็นแตกต่าง รายละเอียดดูในหมายเหตุ 
11)

จุดที่ 15 
     พลับพลาที่มุมระเบียงด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผนังด้านในของพลับพลาสลักเป็นภาพนูนต่ำรูปบุคคลมากมาย ภาพที่จะแสดงต่อไปนี้ เริ่มจากการหันหน้าไปทางทิศเหนือหรือ 12 นาฬิกา ภาพจะเริ่มจาก 06 นาฬิกาจากภาพล่างไปบน วนตามเข็มนาฬิกาไป
 

          
ด้าน 07 นาฬิกา (หันหน้าทางตะวันตก) ภาพจากซ้ายไปขวา: ภาพแรกตรงกรอบเสาชั้นบนแสดงเหล่าเทพชายหญิง
กำลังรอเฝ้าพระศิวะ ชั้นล่างมารดาและบุตรของนาง, ภาพที่สองภาพกามเทพแผลงศรยังพระศิวะบนเขาไกรลาส
พระศิวะประทับด้านบนสุดของภาพสลัก มีฤๅษีอยู่ถัดลงมากำลังสวดมนต์ ทางขวาของภาพ
นางรตีภรรยาของกามเทพกำลังโอบร่างกามเทพที่ล้มนอนลงกำลังจะตาย


          
ด้าน 07 นาฬิกา (หันหน้าทางใต้) ภาพจากซ้ายไปขวา: ภาพแรกตรงกรอบเสาแสดงเหล่าเทพชายกำลังนั่งมีสี่ชั้น ชั้นบนสุด
มีฤๅษีกำลังนั่งสมาธิ ภาพที่สองภาพทศกัณฑ์โยกเขาไกรลาส โดยด้านบนสุดนั้นพระศิวะกำลังประทับและถูกรบกวนโดยพญามาร (ราวณะ)


          
ด้าน 10 นาฬิกา (หันหน้าทางเหนือ) พระศิวะกับเหล่าฤๅษีในป่าสน พระศิวะกำลังถือลูกประคำ ยืนบนกรอบประตูบนยอดเขา
เหนือพระศิวะมีพญาจระเข้นอนทอดอยู่ ด้านซ้ายและขวามีเหล่าสตรีกำลังปีนเขาเพื่อพบพระศิวะ ด้านล่างมีเหล่าฤๅษีกำลังบำเพ็ญตบะ
ตรงเสา ภาพด้านซ้ายมือ เหล่าเทพธิดาสวมใส่เครื่องประดับ  พระศิวะในปางภิกษตนมูรติ (Bhikshatana Murti) กำลัง
เกี้ยวพาราสีภรรยาของฤๅษี เพื่อทดสอบความซื่อสัตย์มุ่งมั่นในการบำเพ็ญตบะของเหล่าฤๅษี


          
ด้าน 10 นาฬิกา (หันหน้าทางตะวันตก) กวนเกษียรสมุทร ภาพจากซ้ายไปขวา: ภาพแรกตรงกรอบเสาแสดงเหล่านางอัปสรกำลัง
ยืนสนทนามีสามชั้น ภาพที่สอง เต่ากูรมาวตารเป็นฐานพยุงแกนเสา (ภูเขามันทระ-Mandara) มีเหล่าทวยเทพเหาะอยู่ด้านบน
เหล่าอสูรดึงพญานาควาสุกรีทางด้านหัว เหล่าเทพดึงด้านด้านหาง โดยมีพระวิษณุคอยควบคุมโดยประทับบนเสา มีภาพเทพต่าง ๆ
(ผุกร่อนกระเทาะไป) มีภาพสลักเป็นวงกลมซ้ายขวาของแกนเสา เป็นพระอาทิตย์และพระจันทร์ รอบ ๆ
กรอบภาพสลักมีเทพและอสูรกำลังดูพิธีกวนเกษียรสมุทรอยู่ 


บนผนังเหนือกรอบประตูด้านทิศเหนือ : มีภาพพระรามสังหารมาริศหรือม้ารีด (Maricha) ด้วยลูกศร โดยม้าริดแปลงเป็นกวางทองหลอกล่อให้พระรามพระลักษมณ์ไล่ตาม ให้ห่างนาสีดาไว้ เพื่อให้ทศกัณฑ์ (ราวณะ) สบโอกาสลักพานางสีดากลับกรุงลงกาได้

          
ด้าน 13 นาฬิกา (หันหน้าทางตะวันออก) ภาพจากซ้ายไปขวา: ทั้งสองภาพอยู่บนผนังเดียวกัน ภาพแรกด้านล่าง ภาพที่สองด้านบน พระกฤษณะกำลังยกเขาโควรรธนะ โดยมีพลราม (Balarama) อยู่ด้านข้าง ทั้งสองพระองค์ถือไม้ต้อนฝูงแกะ ด้านบนของเขาโควรรธนะมีฤๅษีจำศีลอยู่ในชั้นล่างลงมามีฝูงโคและโคบาลดูแลอยู่ ถัดลงมาชั้นล่างสุดเป็นเหล่าทหารกำลังนั่งทำความเคารพ

          
ด้าน 13 นาฬิกา (หันหน้าทางทิศเหนือ) ภาพจากซ้ายไปขวา: ทั้งสองภาพอยู่บนผนังเดียวกัน ภาพแรกด้านล่าง ภาพที่สองด้านบน เป็นภาพสลักนูนต่ำ เทศกาลน้ำหลากเดือน 12 ของกรุงทวารกะ พระกฤษณะ พระมเหสี เหล่าพระโอรส พระธิดาล่องเรือชมจันทร์ เป็นที่ครื้นเครง
(ที่มาของข้อมูล: EJeab Academies, Facebook, วันที่สืบค้น 23 พฤศจิกายน 2561)


          

          

ด้าน 17 นาฬิกา (หันหน้าทางทิศตะวันออก): ภาพจากซ้ายไปขวา: ภาพแรกตรงกรอบเสาเหล่าพลวานรกำลังร่ำไห้เศร้าเสียใจกับการตายของพาลี ภาพที่สอง ด้านบนพาลีกำลังต่อสู้กับสุครีพ โดยมีเหล่าพลวานรกำลังเฝ้าดูอยู่ ด้านขวาของภาพบน มีพระรามและพระลักษมณ์อยู่ด้านข้างกำลังแผลงศรสังหารพญาพาลี ภาพด้านล่างพญาพาลีกำลังตายนอนราบกับพื้น บนอ้อมตักของภรรยา รายล้อมด้วยขุนและพลวานรที่กำลังร่ำไห้เสียใจ ด้านขวาของภาพล่าง แสดงถึงพระราม พระลักษมณ์และสุครีพ (นั่งกับพื้น) กำลังพอใจกับผลงาน.

 

จุดที่ 1603,06,12
     เป็นภาพสลักนูนต่ำบนผนังกำแพงของระเบียงคด (Gallery) ทิศใต้ปีกตะวันตก เป็นเรื่องราวของการเคลื่อนขบวนทัพของพระเจ้าสูริยวรมันที่ 2 "บรมวิษณุโลก" แห่งราชวงศ์มหิธระปุระ ประกอบด้วยแม่ทัพบนช้าง 20 กองทัพ ขบวนแห่งพระเพลิง และทัพม้านำ รวม 22 กลุ่มภาพ ซึ่งชื่อนามและความหมายที่จารึกไว้ในแต่ละกลุ่มภาพนั้น ล้วนเกี่ยวข้องกับเหล่าความเป็น "วฺร กมฺเตง อัญ" พระญาติวงศ์ ผู้ภักดี และพระนามของผู้ปกครองบ้านเมืองที่อยู่ภายในจักรวรรดิกัมพุชะเทศะอันรุ่งเรือง ในยุคสมัยของพระองค์เท่านั้น.
     ผมใช้ข้อมูลอ้างอิงหลาย ๆ แหล่ง จะใช้ความรอบรู้ของผู้ใช้นามว่า EJeab Academies03 เป็นหลัก และสอดแทรกความรู้จากแหล่งอื่น ๆ เพิ่มเติม เป็นตัวอักษรเอียงสีน้ำเงิน

 

นำมหากองทัพ เสด็จสู่สวรรค์ "ไวกูณฐ์"


" ในกลุ่มภาพกองทัพหนึ่งที่ถกเถียงกันมายาวหลายสิบปี จึงอาจเป็นเพียงชื่อนามของ "บุคคล" หรือ "ตำแหน่ง" ที่ปกครองเมืองในจักรวรรดิของพระเจ้าสูรยวรรมันที่ 2 มากกว่าจะเป็นชื่อของชนชาติ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์หรือประเทศที่ยังไม่เคยปรากฎอย่างชัดเจนในช่วงเวลานั้น จึงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับชาวสยามหรือคนไทย มาตั้งแต่เริ่มต้นตีความกันอย่างเอาเป็นเอาตายแล้ว เพราะเวลาเดียวกันนั้น ชื่อนาม สยาม - ไท และประเทศไทย ยังไม่เคยปรากฎในจารึกหลักอื่น ๆ ของกัมพูชาหรือที่ไหนเลย.เนะ สฺยำกุกฺ     ฉะนั้น ชื่อนาม "
     การสลักรูปภาพมหากองทัพฝั่งซีกตะวันตก ก็คือ "ภาพมงคลเชิงสัญลักษณ์" ของเรื่องราวการส่งเสด็จสู่ "สวรรคาลัย" ในโลกความจริง ที่แสดงเป็นเรื่องราวของการเดินทัพและผู้คนเพื่อกลับไปสู่สวรรค์ ภายหลังการสวรรคตของพระเจ้าสูรยวรรมเทวะที่ 2 นั่นเอง.
     ภาพสลักจึงไม่ใช่ภาพการเดินทัพไปรบกับจามปา หรือการแสดงแสนยานุภาพ สวนสนามใด ๆ ในโลกแห่งความเป็นจริงในยุคสมัยนั้น ด้วยเพราะปีกตะวันออกของระเบียงคดฝั่งทิศใต้ ได้เล่าเรื่องราวอันมีความต่อเนื่องถึงการพิพากษาตัดสินความดีงามของพระเจ้าสูรยวรรมเทวะ พระมเหสี นางใน ขุนศึกและข้าราชบริพารของพระองค์ทั้งหมดในโลกแห่งความเป็นจริง (รูปขบวนเดินเท้า ช่วงเริ่มต้นภาพสลัก) ผ่านรูป "พระยมราชา" 18 กรทรงกระบือ เทพเจ้าผู้ปกปักษ์ทิศใต้ ทิศแห่งความตาย มีผู้ช่วยคือ "ธรรมบาล" และ "จิตรคุปต์" โดยผู้คนชั่วร้ายที่ถูกตัดสินความโดยเหล่าคณะยมบาล จะถูกพาไปลงทัณฑ์ในนรก 37 ขุม ตามกรรมชั่วที่ได้กระทำไว้.
) ประกอบด้วยแม่ทัพบนช้าง 20 กองทัพ ขบวนแห่งพระเพลิง และทัพม้านำ รวม 22 กลุ่มภาพ ซึ่งชื่อนามและความหมายที่จารึกไว้ในแต่ละกลุ่มภาพนั้น ล้วนเกี่ยวข้องกับเหล่าความเป็น "วฺร กมฺเตง อัญ" พระญาติวงศ์ ผู้ภักดี และพระนามของผู้ปกครองบ้านเมืองที่อยู่ภายในจักรวรรดิกัมพุชะเทศะอันรุ่งเรือง ในยุคสมัยของพระองค์เท่านั้น.- ข้อมูลยังแย้งกันอยู่..!!" แห่งราชวงศ์มหิธระปุระ (สวรรคตในปี พ.ศ.1688 หรือ พ.ศ.1693 บรมวิษณุโลก "04พระเจ้าสูริยวรมันที่ 2     ภาพสลักนูนต่ำบนผนังกำแพงของระเบียงคด (Gallery) ทิศใต้ปีกตะวันตก เป็นเรื่องราวของการเคลื่อนขบวนทัพของ

     ภาพสลักนูนต่ำบนผนังกำแพงของระเบียงคด (Gallery) ทิศใต้ปีกตะวันตก (ยาวประมาณ 100 เมตร) ภาพสลักนูน (the bas-relief)

แนว ก.
โดยใน 10 เมตรแรก
แสดงถึงพระเจ้าสูริยวรมันที่ 2 และเห็นถึงภาพภายในพระราชวัง ส่วนล่างแสดงให้เห็นเหล่านางกำนัลต่าง ๆ  


     ราชขบวนหรือกองทัพของพระเจ้าสูริยวรมันที่ 2 (The royal procession)

          
ภาพจากซ้ายไปขวา: ภาพเหล่าทหารพร้อมโล่ห์  และเหล่านางกำนัลสำหรับทหารติดตาม
มีภาพสตรีสูงศักดิ์นั่งบนเสลียงที่มีหลังคา หามโดยทหาร

          
ภาพจากซ้ายไปขวา: ภาพนางสนมหรือสตรีสูงศักดิ์นั่งบนเสลียงมีคนหาม และภาพเหล่านักบวช อยู่ด้านหลังพระเจ้าสูริยวรมันที่ 2

 

           
ภาพจากซ้ายไปขวา: ภาพพระเจ้าสูริยวรมันที่ 2 กำลังมีพระบัญชา สังเกตเห็นได้ว่ามีเครื่องสูง ร่มฉัตรมีมาก (ยิ่งมาก หมายถึง ยิ่งสูงศักดิ์) มีบ่าวไพร่คอยพัดวี หรือพระองค์เป็นองค์อวตารแห่งพระมหาวิษณุเทพ ฉลองพระองค์ด้วยเครื่องทรงกษัตริย์ พระหัตถ์ขวาถือหางแส้ พระหัตถ์ซ้ายถือด้ามจับที่แยกออกจากกัน ประทับนั่งบนนาคะบัลลังก์ที่แวดล้อมด้วย "ฉัตรสัปทน" 14 คัน เครื่องราชกกุธภัณฑ์ "แส้จามร" สี่ด้าม "เครื่องพัดโบก" ห้าด้าม และ "พัดวาลวิชนีหางนกยูง" หนึ่งคู่ ในท่ามกลางหมู่ข้าราชบริพารนางในแห่งราชสำนัก พราหมณ์บัณฑิตผู้ทรงเกียรติ แม่ทัพ ขุนพล นายกอง ทหาร และผู้คน [จารึกที่อยู่ส่วนล่างของภาพอาจกำหนดอายุประมาณพุทะศตวรรษที่ 17 ภายหลังพระเจ้าสูรยวรมันที่ 2 สวรรคตในปี พ.ศ.1688 หรือ พ.ศ.1693 จากด้านว้ายไปขวา ส่วนแรกเป็นฉาก "สักดิ์สิทธิ์" ของ "สมดจ วรปาท กมรเตง อัญ ปรมวิษณุโลก" ขณะประทับบนภูเขาศิวบาท เพื่อรับถวายสักการะจากเหล่าทหารทั้งปวง (หรือขณะที่พระองค์พระราชทานพร (ด้วยอำนาจพระศิวะ) แด่เหล่าทหาร ] 
และภาพเจ้าหญิงนั่งอยู่ในเกี้ยวที่มีหลังคา (Palanquin) เกี้ยวมีการตบแต่งอย่างสวยงาม หามโดยบ่าวไพร่หลายคน

ภาพแสดงการมีบ่าวไพร่เป็นคนแคระติดตามสตรีสูงศักดิ์ที่อยู่ในเกี้ยวด้วย

แนว ข.
     โดยอีกมากกว่าเก้าสิบเมตร เป็นขบวนกองทัพกัมพูชาโบราณ

     

     [IMG_????.JPG]
ภาพสลักเริ่มแรก, ขบวนแรก...???


...ในความหมายของภาพสลักอันศักดิ์สิทธิ์นี้ ทรงกำลังได้รับการสรรเสริญสักการะจากเหล่าทวยราษฎร์ ผู้ภักดีของพระองค์ เพื่อส่งเสด็จในครั้งสุดท้าย
     ...เหมือนภาพสลักจะเล่าว่า ...ทรงมีพระราชโองการแก่ "วฺระ กมฺรเตง อัญ ศรีวีรสิงหวรรมม" มหาเสนาบดีผู้รับสนองพระราชโองการ "วฺระ กมฺรเตง อัญ มูล ศรีวรรทธะ - กมฺรเตง อัญ ธนัญชัย" เสนาบดีซ้าย ขวา และ "วฺระ กมฺรเตง อัญ คุณโทษ ต ปฺวฺน" ผู้พิพากษาความเป็นคุณ (ดี) และความเป็นโทษ (ร้าย) ทั้งสี่.
     ..."เจ้า...จงจัดเคลื่อนมหากองทัพอันเกรียงไกร ผู้ภักดีแก่เราทั้งหลาย เคลื่อนขบวนไปสู่โลกของความเป็นนิรันดร์แห่งพระวิษณุเจ้า ร่วมไปด้วยกัน...กับเราเถิด"
     ...มหากองทัพ (ในความจริง) ของมหาจักรวรรดิ จึงเริ่มต้นจัดขบวนทัพขึ้นเพื่อร่วมกลับสู่สวรรค์ (ในความเชื่อ) ไม่ใช่การจัดกองทัพจริง...!!!
     
ภาพสลักเริ่มแรกของการส่งเสด็จพระสูริยวรรมเทวะสู่สวรรคาลัย ทางฝั่งซ้ายสุด เป็นเรื่องราวสมมติของการตระเตรียมกองทัพ ผู้คนและพระเพลิง เพื่อการเดินทางไปสู่ "ไวกูณฐ์" สวรรค์แห่งพระวิษณุ ณ ยอดเขา "ศิวบาท" มหาสถานแห่งความเชื่อมโยงสู่ปรมาตมัน สรวงสวรรค์พระสุเมรุแห่งเทพตรีมูรติ "สมตจ วรปาท กมรเตง อัญ ปรมวิษณุโลก" องค์อวตารแห่งพระมหาวิษณุเทพ ฉลองพระองค์ด้วยเครื่องทรงกษัตริย์ พระหัตถ์ขวาถือหางแส้ พระหัตถ์ซ้ายถือด้ามจับที่แยกออกจากกัน ประทับนั่งบนนาคะบัลลังก์ที่แวดล้อมด้วย "ฉัตรสัปทน" 14 คัน เครื่องราชกกุธภัณฑ์ "แส้จามร" สี่ด้าม "เครื่องพัดโบก" ห้าด้าม และ "พัดวาลวิชนีหางนกยูง" หนึ่งคู่ ในท่ามกลางหมู่ข้าราชบริพารนางในแห่งราชสำนัก พราหมณ์บัณฑิตผู้ทรงเกียรติ แม่ทัพ ขุนพล นายกอง ทหาร และผู้คน.          

   
     ขบวนแรก: คือ "วฺร กมฺรเตง อัญ ศรีชเยนทรวรรมม" ผู้ปกครอง "ลเทา" สวมเกราะหนัง เหน็บมีดสั้นที่ข้าง ถือโล่และหอกซัด ยืนสง่าบนสัปคับหลังช้าง มีธงชัยยาวริ้วปลายแหลมสองผืน และพลม้านำขบวน ประดับด้วยฉัตรสัปทนเก้าคัน อยู่ปลายขบวน (ใกล้กับทางลงจากยอดเขาศิวบาท).

     

     [IMG_???.JPG]

ภาพสลักขบวนที่สอง, ขบวนที่สาม...???


..สำหรับชื่อนาม "กมฺร เตง อัญ วิเรนธราธิปติวรรมม" ของกองทัพนี้เป็นชื่อนามเดียวกันกับชื่อผู้ปกครอง "ศรีวิเรนธราศรม" หรือเมืองวิมายปุระ จากจารึกกรอบวงกบประตูของปราสาทหินพิมายที่มีการบ่งบอกเวลาไว้ในช่วงยุคเดียวกัน.
     ...ขบวนทัพนี้จึงหมายถึงกองทัพจากเมืองพิมาย (โฉกวกุล - ป่าพิกุล) อย่างไม่ต้องสงสัยเลย.
     .
     ขบวนที่สอง: นำโดยขุนศึก "อนัก สัญชัก วนยะ ผลาน" ตำแหน่ง "วฺร กมฺรเตง อัญ วิเรนธราธิปติวรรมม (แห่ง) โฉกวกุล" สวนเกราะหนัง ถือ "ผดาก" (พร้าแป๊ะกั๊ก) พาดไว้บนบ่า เหน็บมีดสั้นที่ไหล่ซ้าย ยืนสง่าบนสัปคัปหลังช้าง ประดับด้วยฉัตรสัปทนเก้าคัน และธงชัยยาวริ้วปลายแหลมสองผืน.

 

     ขบวนที่สาม: นำโดยขุนศึก "อนัก สัญชัก กันจัสปรยัก" ตำแหน่ง "วฺร กมฺรเตง อัญ ศรีวีรายุทธวรรมม" สวมเกราะหนัง เหน็บมีดสั้นที่ไหล่ซ้าย ถือธนูและลูกศร ฮึกเหิมบนสัปคับหลังช้าง มีธงชัย "ครุฑพ่าห์" และพลม้านำขบวน ประดับด้วยฉัตรสัปทนหกคัน พัดโบกสองผืน.

     

     
ภาพจากซ้ายไปขวา: ขบวนที่สี่ และขบวนที่ห้า

     ขบวนที่สี่: นำโดยขุนศึก "อนัก สัญชัก มัตคนัน" (ผู้มีความโกรธในสายตา) ตำแหน่ง "วฺร กมฺรเตง อัย ศรีวชยา ยุทธวรรมม (แห่ง)" สวมเกราะหนัง เหน็บมีดสั้นที่ไหล่ซ้าย ถือ "ผดาก" (พร้าแป๊ะกั๊ก) และโล่ ยืนสง่าบนสัปคัปหลังช้าง ประดับด้วยฉัตรสัปทนแปดคัน มีธงชัยกระบี่ธุชและพลม้านำขบวน พลเดินเท้าของกองทัพนี้สวมหมวกเทริดยอดหัวกวางทั้งหมด.

     ขบวนที่ห้า: นำโดย "วฺร กมฺรเตง อัญ ศรีมหิปตินทรวรรมม" ผู้ปกครอง "จันลัตไต" สวมเกราะหนัง เหน็บมีดสั้นที่ไหล่ซ้ายถือ "ผดาก" (พร้าแป๊ะกั๊ก) และโล่ ยืนสง่าบนสัปคับหลังช้าง ประดับด้วยฉัตรสัปทนหกคัน พัดวาลวิชนีหางปลา มีธงชัยกระบี่ธุชแกว่งคทาและพลม้านำขบวน.

     

     
ภาพจากซ้ายไปขวา: ขบวนที่หกและขบวนที่เจ็ด

     ขบวนที่หก: นำโดย "อนัก สัญชัก วิทยาศรม" (ผู้ให้ปัญญา) ตำแหน่ง "วฺร กมฺรเตง อัญ ศรีวีรวรรมม" สวมเกราะหนัง เหน็บมีดสั้นที่ไหล่ซ้าย ถือโล่และหอกซัด ยืนสง่าบนสัปคับหลังช้าง ประดับด้วยฉัตรสัปทนเจ็ดคัน มีธงชัย "ครุฑพ่าห์" และพลม้านำขบวน.

     ขบวนที่เจ็ด: (ปัจจุบันยังหาชื่อนามที่แปลแล้วไม่ได้) สวมเกราะหนัง เหน็บมีดสั้นที่ไหล่ซ้ายถืออาวุธไว้ที่ไหล่ นั่งหันมาข้างหลัง สบาย ๆ บนสัปคับหลังช้าง ประดับด้วยฉัตรสัปทน 13 คัน มีธงชัยยาวริ้วปลายแหลมสองผืน และพลม้านำขบวน.

     

     
ภาพจากซ้ายไปขวา: ขบวนที่แปดและขบวนที่เก้า


 ขบวนที่แปด: มีขุนศึก "อนัก สัญชัก วนยะ ผลาน" (ผู้ทรงปัญญา) ตำแหน่ง "วฺร กมฺรเตง อัญ ศรีวิเรนทราธิปติวรรมม" สวมเกราะหนัง เหน็บมีดสั้นที่ไหล่ซ้าย ถือ "ผดาก" (พร้าแป๊ะกั๊ก) และโล่ ยืนสง่าบนสัปคับหลังช้าง ประดับด้วยฉัตรสัปทนเก้าคัน มีธงชัยยาวริ้วปลายแหลมสองผืน และพลม้านำขบวน.   


     ขบวนที่เก้า: มีขุนศึก "อนัก สัญชัก อนักจิ" (ผู้ชำนาญการรบ) ตำแหน่ง "วฺร กมฺรเตง อัญ ศรี นรปตีนทรวรรมม" ถือคันธนูและลูกศร ยืนบนหลังช้างดูองอาจ สง่างามบนหลังช้าง ประดับด้วยฉัตรสัปทนสิบคัน และเสาธงชัยริ้วยาวปลายแหลมสองผืน.

     

     
ภาพจากซ้ายไปขวา: ขบวนที่สิบและขบวนที่ 11

     ขบวนที่สิบ: มีขุนศึก "อนัก สัญชัก วนิสัตร" ตำแหน่ง "วฺร กมฺรเตง อัญ ศรี สูราธิปวรรมม" สวมเกราะหนัง เหน็บมีดสั้นที่ไหล่ซ้าย ถือหอกซัดและโล่ ฮึกเหิมบนสัปคับหลังช้าง ประดับด้วยฉัตรสัปทนแปดคัน และธงชัยริ้วยาวปลายแหลมสามผืน มีธงชัยกระบี่ธุชและพลม้านำขบวน.

 

    ขบวนที่ 11: มี "กมฺรเตง อัญ ธนัญชัย" เสนาบดีหนึ่งในสี่ ขุนศึกคู่พระทัยจากเขาศิวบาท สวมเกราะหนัง เหน็บมีดสั้นที่ไหล่ซ้ายและเอว ถือ "ผดาก" (พร้าแป๊ะกั๊ก) มือรั้งเชือกยืนบนสัปคับ ประดับด้วยฉัตรสัปทนสิบคัน และธงชัยริ้วยาวปลายแหลมสามผืน มีธงชัยกระบี่ธุชและพลม้านำขบวน.

     

     
ภาพจากซ้ายไปขวา: ขบวนที่ 12 และขบวนที่ 13
 

     ขบวนที่ 12: เป็นภาพสลักของ "พระเจ้าสูริยวรรมเทวะที่ 2" สวมชุดเกราะหนัง สะพายดาบไว้ด้านหลัง ประทับยืนอยู่บนสัปคับหลังช้างศึกทรงมงกุฎทอง แวดล้อมด้วยเครื่องสูงอย่าง "ฉัตรสัปทน" ถึง 15 คัน ธงยาวปลายริ้วโค้งสี่ผืน เครื่องราชกกุธภัณฑ์อย่าง "แส้จามร พัดโบก พัดวาลวิชนี" พระหัตถ์ขวาจับเชือกบังคับช้าง พระหัตถ์ซ้ายถืออาวุธที่เรียกว่า "พร้าแป๊ะกั๊ก" ซึ่งเป็นอาวุธที่เหมาะกับการต่อสู้แบบประชิดตัว ใช้ในการฟันกระแทกเช่นเดียวกับดาบ ขวาน ง้าว พร้า ใบมีดทำมาจากเหล็กมีคมด้านเดียวอีกด้านเป็นสันหนา โคนส่วนที่เป็นก้านมีดเสียบทะลุด้ามเพื่อให้มีความมั่นคง ส่วนใหญ่ด้ามเป็นไม้กลึงกลมค่อนข้างยาว แต่ไม่ยาวอย่างหอกหรือทวน ส่วนที่ติดกับใบมีดโค้งเว้าขึ้น.


...ด้านหน้าช้างทรง เป็นยอดเสาธงชัยรูป "วิษณุครุฑพ่าห์" ในความหมายของกองทัพกษัตริย์ผู้เป็นเสมือนอวตารของพระวิษณุเฉกเช่นพระรามแห่งกรุงอโยธยา ซึ่งก็ยังใช้สืบเนื่องต่อมาในกลุ่มรัฐขอมเก่าลุ่มน้ำเจ้าพระยาในคติ "รามาธิบดี".
     ...สำหรับกองทัพหลวงราชองครักษ์เดินเท่าด้านล่าง สวมชุดเกราะหนังถือหอกซัดและใช้เขนโล่ สวมเทริดหัวสัตว์และหัวลายนก เดินขนานกันเป็นคู่อย่างมีระเบียบ
     

 

     ขบวนที่ 13: นำหน้าทัพหลวง มีขุนศึกที่เปรียบเสมือนองครักษ์ "อนัก สัญชัก ไตรโลกยปุระ" (ผู้มีชัยทั้งสามโลก) เหน็บมีดสั้นที่ข้างเอวและไหล่ซ้าย มือรั้งเชือกบนสัปคับ ประดับด้วยฉัตรสัปทนแปดคัน พักโบกหนึ่งผืน และธงชัยริ้วปลายแหลมห้าผืน มีธงชัยกระบี่ธุชแกว่งคทานำขบวน.

     


     
ภาพจากซ้ายไปขวา: ขบวนที่ 14 และขบวนที่ 15
 

     ขบวนที่ 14: นำโดย "วฺร กมฺรเตง อัญ มูล ศรีวรรทธะ" เสนาบดีหนึ่งในสี่ขุนศึกคู่พระทัยจากเขาศิวบาท สวมเกราะหนัง เหน็บมีดสั้นที่ข้างเอวและไหล่ซ้าย ถือหอกซัดและสวมเขน ยืนองอาจบนสัปคับหลังช้าง ประดับด้วยฉัตรสัปทน 12 คัน และธงชัยริ้วยาวปลายแหลมสามผืน มีธงชัยกระบี่ธุชแกว่งดาบฝักปลีนำขบวน.
     ขบวนที่ 15: มีขุนศึก "อนัก สัญชัก อโส (ขาว) ลนิส" นามว่า "วฺร กมฺเตง อัญ ศรีราเชนทร วรรมม" สวมเกราะหนัง ถือกระบี่พาดไว้บนบ่า เหน็บมีดสั้นที่ข้างเอว นั่งห้อยขาขวาบนสัปคับหลังช้าง ประดับด้วยฉัตรสัปทนแปดคัน และเสาธงยาวริ้วสามผืน มีธงชัยกระบี่ธุชร่ายรำและพลม้านำขบวน.

     

[IMG_???.JPG]
ภาพจากซ้ายไปขวา: ขบวนที่ ??? และขบวนที่ 17


 ...ด้านหน้าเป็นขบวนอัญเชิญหอ "พระเพลิง" (วฺร เวลิง) ประดับด้วยฉัตรสัปทนสิบคัน พัดวาลวิชนีสามคัน พัดโบกสี่คัน มีธงชัยกระบี่ธุชร่ายรำนำขบวน ด้านหน้าสุดเป็นขบวนนักดนตรีประโคม สังข์ แตร ฆ้องกลอง และนักแสดง ประดับธงชัยริ้วยาวปลายแหลมเจ็ดผืน.   
   ขบวนที่ 16: เป็นขบวนอัญเชิญหอพระเพลิง โดยมีขบวนเหล่าพราหมณ์และราชโหตาจารย์ สวดมนตราฤคเวทบูชาเทพเจ้าด้านหลัง ราชโหตาจารย์นั่งบนเปลมีคานหามและหลังคา ประดับด้วยพัด 13 คัน ธงชัยริ้วยาวปลายแหลมสามผืน แวดล้อมด้วยเหล่านักบวชหรือ "บัณฑิต" มัดเกล้ามวยผมสูง. 

 

     ขบวนที่ 17: มีขุนศึก "อนัก สัญชัก ตรวาง สวาย" นามว่า "วฺร กมฺรเตง อัญ ปฤถวีนเรนทร" สวมเกราะหนัง ถือหอกซัดและโล่ เหน็บมีดสั้นที่ข้างเอว ประดับด้วยฉัตรสัปทนหกคัน มีพลเดินเท้าใส่เทริดรูปหัวสัตว์จำนวนมากและพลม้านำขบวน.

     

     [IMG_???.JPG]
ภาพจากซ้ายไปขวา: ขบวนที่ 18 และขบวนที่ ???

     ขบวนที่ 18: มีขุนศึก "อนัก สัญชัก กวีศวร" (ผู้เป็นเลิศในกวี) นามว่า "วฺร กมฺรเตง อัญ มหาเสนาปติ ศรีวีเรานทรวรรมม" สวมเกราะหนัง เหน็บมีดสั้นที่ข้างเอว มือรั้งเชือกบนสัปคับ ประดับด้วยฉัตรสัปทนเจ็ดคัน มีพลเดินเท้าใส่เทริดรูปหัวสัตว์จำนวนมากนำขบวน.

      ขบวนที่ 19: มี "วฺร กมฺรเตง อัญ ศรีสิงหวีรวรรมม" ถือหอกซัดและสวนเขน เหน็บมีดสั้นที่ข้างเอว อาการฮึกเหิมบนสัปคับหลังช้าง ประดับด้วยฉัตรสัปทนเจ็ดคัน ธงชัยริ้วยาวปลายแหลมสองผืน มีพลเดินเท้าใส่เทริดรูปหัวสัตว์จำนวนมากและพลม้านำขบวน.

     

     
ภาพจากซ้ายไปขวา: ขบวนที่ 20 และขบวนที่ 21


ขบวนที่ 21

     ขบวนที่ 20: นำทัพโดย "วฺร กมฺรเตง อัญ ศรีชัยสิงหวรรมม" นำพลเมืองละโว้ (โลฺว) ถือ "ผดาก" (พร้าแป๊ะกั๊ก) และโล่ ยีนสง่าบนสัปคับหลังช้าง ประดับด้วยฉัตรสัปทน 17 คัน พัดโบกหนึ่งคัน ธงชัยริ้วยาวปลายแหลมสองผืน มีพลเดินเท้าใส่เทริดรูปหัวสัตว์จำนวนมากและพลม้านำขบวน
     ...จำนวนฉัตรร่มที่มีจำนวนมากของกองทัพนี้ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเมืองละโว้ ในฐานะที่เป็นฐานที่มั่นสำคัญของราชวงศ์ พระญาติพระวงศ์ผู้ปกครองดินแดนฝั่งตะวันตก อันกว้างใหญ่ไพศาล.

     ขบวนที่ 21: นำทัพโดย "เนะ สฺยำกุกฺ" (ผู้ปกครองกลุ่มชนผิวดำ?) ถือธนูและลูกศร ยืนสง่าบนสัปคับหลังช้าง ถักผมเป็นลอน สวมหมวกประดับดอกไม้ พลเดินเท้าถือหอกยาวเป็นแง่งแหลม สวมชุดลายดอก ประดับด้วยอุบะสร้อยระย้า.
     ...ที่น่าสนใจ แต่ไม่เคยมีการพูดถึงกันก็คือลวดลายของ "สัปคับ" ที่มีความแตกต่างไปจากสัปคับของฝ่ายเขมรทั้งหมด โดยทำเป็นฐานบัวคว่ำบัวหงาย พนักของสัปคับฉลุเป็นลวดลายโค้ง คล้ายดอกไม้สี่กลีบ มีความคล้ายคลึงกับลายดอกไม้ประดับในศิลปะแบบทวารวดีของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยามากเลย.  
ขบวนที่ 22 


     ขบวนที่ 22: เป็นทัพหน้าสุดของทั้งหมด นำโดย "อนัก ราชการยย ภาค ปมญ อเชงฺญาล" (ประเทศราช พลธนูจากเมืองเชงฺญาล) เป็นพลเดินเท้าและพลม้า ไม่มีช้างประกอบขบวน ประดับด้วยฉัตรสัปทนแปดคัน พัดโบกหนึ่งคัน ธงชัยริ้วยาวปลายแหลมสองผืน.


 

ด้านใต้ปีกตะวันออก - สวรรค์และนรกภูมิ (Heavens and Hells)

     ถัดไปทางตะวันออกของโคปุระ ผนังระเบียงคดอีกฟากหนึ่ง ยาวประมาณ 60 เมตรและสลักเป็นเรื่องราวการตัดสินความของพระยมราชา ที่ในที่สุดของเรื่องราวอันศักดิ์สิทธิ์แล้ว พระเจ้าสูริยวรรมเทวะที่ 2 ก็ได้รับการรับรองคุณงามความดี ให้เสด็จขึ้นไปสู่สรวงสวรรค์ "ไวกูณฐ์" แห่งพระวิษณุดังที่ปรากฎภาพของพระองค์ประทับในวิมาน ตรงช่องสุดท้ายทางตะวันออกสุดของผนัง พรั่งพร้อมด้วยพระมเหสี นางใน ข้าราชบริพาร ขุนทหารและผู้ภักดี ตามเสด็จขึ้นไปด้วยทั้งหมด.
     ส่วนศัตรูผู้ชั่วร้ายและผู้คิดทรยศ ล้วนแค่ถูกพิพากษาให้ถูกลงโทษทัณฑ์ ตกลงสู่นรกในขุมต่าง ๆ ในภาพสลักส่วนล่างของผนัง อย่างน่าสยดสยอง.

     และกล่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลกรรมที่ได้รับจากการทำความดีและชั่วเมื่อตายไปแล้ว สำหรับผู้ประพฤติแต่กรรมดี จะได้เสวยสุขราวกับเจ้าชายหรือชนชั้นสูง ท่ามกลางนางสนมกำนัลบนสวรรค์แห่งใดแห่งหนึ่งใน 37 แห่ง แต่ถ้าเป็นผู้ประพฤติชั่วจะกลายเป็นพวกอดอยากซูบผอมทรมาน และถูกโยนลงไปในนรกขุมใดขุมหนึ่งใน 32 ขุม

     

จุดจำแนก การขึ้นสวรรค์ หรือลงนรก แบ่งเป็นสามชั้น ชั้นบนสุดเป็นหนทางสู่สวรรค์ ชั้นกลาง มีครอบครัวและบรรดาบุตรธิดา มีข้าหลวงต้อนรับให้ขึ้นเกี้ยว ชั้นล่างหมายถึงหนทางสู่นรก อันเหยียดยาว ทุกขเวทนา

ภาพข้างต้นแสดง: พระยมราช หรือ Yama หรือ Yamarāja เทพประจำทิศใต้ มี 18 กร ทรงกระบือเป็นพาหนะ และสามโลก ระเบียงทิศใต้ ปีกด้านตะวันออก


ภาพพญายมกำลังพิพากษามนุษย์ถึงกรรมที่ได้กระทำมา ด้วยการยกกระบองชี้ไปยังผู้กระทำผิด ให้ขึ้นสวรรค์หรือลงนรก
ข้างพระยมคือจิตรคุปต์ เป็นนายบัญชีของพระยม.

     ใกล้จุดศูนย์กลางของผนังคือภาพพระยายมพิพากษา องค์ประกอบภาพแบ่งออกเป็น 3 ส่วน มีจารึกอธิบาย 2 แห่ง
     จารึกแรกระบุว่า "หนทางไปสู่นรก" ซึ่งสอดคล้องกับภาพที่อยู่ส่วนล่างอันแบ่งแยกจากภาพอีกสองส่วนที่อยู่เหนือขึ้นไปด้วยเส้นและแถบยาว จารึกอีกอันหนึ่งระบุว่า "หนทางทั้งสองนำไปสู่สวรรค์" คือภาพส่วนบนนั่นเอง

     อย่างไรก็ตามภาพส่วนนี้แบ่งแยกออกจากภาพส่วนกลางอย่างเด่นชัด ภาพส่วนกลางแสดงถึงราชสำนักพระยม อันตรงกับตำแหน่งของมนุษย์โลก กลางภาพคือพระยมขณะประทับนั่งท่ามมหาราชลีลาสนะบนหลังกระบือ มี 18 กร ทรงคฑาเป็นอาวุธครบกร
     
พระองค์ทรงเป็นประธานในการพิพากษา มี "วร ธรรม" (พระธรรม) มีสองกรนั่งอยู่ด้านข้างเป็นผู้วินิจฉัยตัดสิน ร่วมกับ "วร จิตรคุปต" (พระจิตรคุปต์) หรือ นักวิชาการบางท่านอ่านจารึกที่ใต้ภาพสลักว่า " วฺระจิตฺรคุปฺต คือ พระจิตรคุปต์"  ผู้ทราบการกระทำชั่วของแต่ละคน มีการสาบแช่งและจับกุมคนชั่วเหล่านี้รวมทั้งจับโยนไปในนรกโดยบริวารพระยม
      จากตรงนี้เมื่อมองขึ้นไปด้านบน ภาพส่วนบนแตกต่างกับภาพส่วนล่างอย่างสิ้นเชิง เพราะเป็นภาพวิมานที่ลอยอยู่บนสวรรค์โดยมีครุฑแบกวิมานไว้ บรรดาผู้มีบุญบารมีสั่งสมไว้ต่างใช้ชีวิตอย่างสุขสบายท่ามกลางนางสนมกำนัล สวรรค์เหล่านี้สามารถสังเกตเห็นได้โดยไม่มีจารึกกำกับ
   
 ในทางกลับกันนรกทั้ง 32 ขุม ล้วนแต่มีจารึกระบุไว้ตามรูปแบบความชั่วที่ต้องรับกรรมในแต่ละขุม เช่น ผู้ที่ฆ่าคนตาย โจรกรรม หรือทำให้ผู้อื่นเสียหายจากการฉ้อโกง คนเหล่านี้ต้องตกนรก "กิมินิจฉย" (นรกที่เต็มไปด้วยหนอน) รวมทั้งผู้ดูหมิ่นพระเป็นเจ้าไฟศักดิ์สิทธิ์ ครู พราหมณ์ นักบวชผู้สั่งสอนธรรม นักบวชผู้บูชาพระศิวะ (อนัก ต ศิวภักติ) บิดามารดาและมิตรสหาย
     ผนังระเบียงนี้เคยพังทลายเมื่อ พ.ศ.2490 ชิ้นส่วนหินทรายเสียหายพอสมควร อองรี มาชาล และลาจิสต์ (ซึ่งสร้างเพดานขึ้นใหม่ด้วยกระเบื้องซีเมนต์ตามแบบเดิมที่เป็นแผ่นไม้สลักรูปบัวบาน)  ได้บูรณะผนังตอนนี้ขึ้นใหม่.

     

     

     
 

     ศิลาจารึกบอกว่า นรกชื่อ อวจี สำหรับผู้มีทรัพย์สมบัติแล้วประพฤติตนทำแต่บาป
     ศิลาจารึกบอกว่า นรกชื่อ กริมินิจยะ สำหรับผู้ซึ่งประมาท มักง่าย หรือติเตียนเทวดา ถึงเพลิงซึ่งประเสริฐ ถึงครูอาจารย์ ถึงพวกพราหมณ์ หรือติเตียนมักง่ายพระธรรม ถึงผู้รับใช้พระอิศวร ถึงผู้ที่ควรเคารพมีบิดามารดา เป็นต้น
     ศิลาจารึกบอกว่า นรกชื่อ ไวตรณีทนี สำหรับผู้ซึ่งฉ้อโกงยักยอกเขา12 (หน้า 46/281)
     ต่อไปเห็นศิลาจารึกอีกหนึ่ง แต่ (ข้อความ) ตรงชื่อนรกไม่ชัดเจน แต่ข้อความว่า สำหรับผู้กล่าวคำไม่จริง หรือคนที่เป็นพยานเท็จ
     ศิลาจารึกบอกว่า นรกชื่อ ยุคมรรวต (ยุคมบรรพต) สำหรับคนร้ายกาจทะลึ่ง ซึ่งฆ่าฟันเขา
     ศิลาจารึกบอกว่า นรกชื่อ นิรุจฉวาส สำหรับคนร้ายกาจสาหัส ฆ่าฟันสิ้นทั้งหญิง ทั้งเด็กเล็ก ๆ 
     ศิลาจารึกบอกว่า นรกชื่อ อุจฉวาส สำหรับผู้ประพฤติเกี่ยวกับทุจริตและผู้ซึ่งกล่าวร้ายเขา และคนซึ่งบริโภคเนื้อเป็นอัปรีย์ คือ เนื้อที่ไม่ควรบริโภคตามลัทธิในศาสนาพราหมณ์
     ศิลาจารึกบอกว่า นรกชื่อ ทรวัตตปุ สำหรับคนซึ่งทำเกี่ยวกับความชั่วแก่ผู้อื่น และผู้ที่กำแหงเอาที่ดิน เอาบ้าน เอาที่อยู่ของผู้อื่น
     ศิลาจารึกบอกว่า นรกชื่อ ตัปตลากุสมฆะ สำหรับผู้ที่เผาผลาญสิ่งของของคนอื่น มีเผาบ้านเป็นต้น
     ศิลาจารึกบอกว่า นรกชื่อ อังถิภังคะ สำหรับผู้ที่ทำให้ของคนอื่นเสียหาย มีไร่สวนเป็นต้น
     ศิลาจารึกบอกว่า นรกชื่อ กรกัจเฉทะ สำหรับผู้ที่ตะกละ
     ศิลาจารึกบอกว่า นรกชื่อ ปูยปูรรณหรทะ สำหรับผู้ที่ลักขโมยเหล้าลักภรรยาเขา
     ศิลาจารึกบอกว่า นรกชื่อ อัสริกปูรรณหรทะ สำหรับผู้ที่ลักขโมยเนื้อ ขโมยภรรยาผู้อื่น และภรรยาผู้มีความรู้คือนักปราชญ์
     ศิลาจารึกบอกว่า นรกชื่อ เมโทหรทะ สำหรับหญิงซึ่งมีความทุจริต
     ศิลาจารึกอีกข้อความหนึ่ง ลบเลือนไม่ชัด แต่ใกล้ศิลาจารึกนี้ มีรูปคนท้องโต กำลังถูกตี
     ศิลาจารึกบอกว่า นรกชื่อ ติกสายัสกันท สำหรับผู้ขโมยข้าวเปลือก ขโมยข้าวสารเขา
     ถัดจากนั้นไป มีศิลาจารึกจำนวนมาก กล่าวถึงนรกสำหรับผู้ที่ตัดต้นไม้ คนขโมยช้าง คนที่ขโมยดอกไม้ในสวนพระอิศวร ฯลฯ หากรวมสถานนรกกับสถานสวรรค์ทั้งหมด สถานนรกมี 32 ขุน สถานสวรรค์มี 37 ชั้น

     

     

     

 

ด้านตะวันออกปีกเหนือ - ชัยชนะของพระวิษณุเหนือพวกอสูร (Victory of Vishnu over the Asuras)
     ระเบียงด้านตะวันออกเฉียงเหนือของปราสาทนครวัด มีภาพสลักสำคัญ 2 ภาพที่แสดงให้เห็นฝีมือช่างที่ต่างไปจากภาพสลักด้านอื่น ๆ อย่างชัดเจน เพราะเป็นภาพที่ยังแกะสลักไม่เสร็จ ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 17 และเพิ่งแกะสลักต่อจนเสร็จในพุทธศตวรรษที่ 21 
     ภาพสลักส่วนนี้น่าจะสลักขึ้นตามภาพร่างของเดิม อย่างน้อยก็คือรูปตัวเอกในภาพนั้น ๆ สอดคล้องกับจารึกภาษาเขมรที่ระเบียงด้านทิศตะวันตกปีกเหนือ ในพุทธศตวรรษที่ 21 ซึ่งค่อนข้างลบเลือน มีข้อความว่า "พระบาทมหาวิษณุโลก" ซึ่งตรงกับพระนาม "ปรมวิษณุโลก" ในจารึกเขมรสมัยเมืองพระนคร ยังแกะสลักภาพทั้งสองไม่เสร็จ เมื่อ "พระบาทสมเด็จ พระราชโองการบรมราชาธิราช" ขึ้นครองราชย์จึงโปรดให้พระมหิธร นายช่างหลวง (ราชศิลปี) สลักต่อในปีมะเมีย อัฐศก (ตรงกับ พ.ศ.2089)
     ที่ระเบียงด้านทิศเหนือ ปีกด้านตะวันออก ก็มีจารึกเช่นเดียวกันระบุว่า "พระราชโองการ บรมราชาธร บรมบพิตร" เสด็จขึ้น12  (หน้าที่ 61/245) ครองราชย์ โปรดให้ช่างฝีมือผู้ชำนาญงานสลักภาพจนเสร็จสมบูรณ์ ในปีมหาศักราช 1485 (ตรงกับ พ.ศ.2106).
     ศาสตราจารย์ยอร์ช เซเดส์ และราชพงษาวดารกรุงกัมพูชาช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 ระบุว่าปีในจารึกดังกล่าวตรงกับรัชกาล "พระองค์จันท์ที่ 1" สืบเนื่องมาถึงรัชกาล "พระบรมราชาที่ 1" พระโอรส.
     ตามหลักฐานในราชพงษาวดารเริ่มมีการสลักภาพเหล่านี้ในรัชกาลพระองค์จันท์ที่ 1 ผู้สร้างเมืองละแวกเป็นราชธานี เมื่อ พ.ศ.2071 และในปี พ.ศ.2083 ได้รบชนะสยามที่เมืองพระนคร งานสลักภาพครั้งนี้คงเสร็จสิ้นในรัชกาลของพระองค์หรือรัชกาลถัดมา.
     ระเบียงทิศตะวันออก ปีกด้านเหนือมีภาพสลักยาวประมาณ 50 เมตร กลางภาพเล่าเรื่องพระวิษณุทรงครุฑกำลังเผชิญหน้าอย่างกล้าหาญกับเหล่าอศุรทั้งหลายที่โจมตีพระองค์จากด้านข้างพระวิษณุปรากฎพระองค์เพียงลำพัง มีอสูร 4 ตนใกล้พระองค์กำลังละทิ้งช้างศึกของตนเอง.
      ศาสตราจารย์เซเดส์ สันนิษฐานว่าภาพสลักดังกล่าวน่าจะตรงกับเรื่องพระวิษณุมีชัยเหนืออสูร 4 ตนคือ มุรุ นิสุนทะ หัยครีพ และปัญจันทะ ซึ่งเป็นผู้ปกป้องเมืองปรากชโยทิศอันเป็นเมืองอสูรตามคัมภีร์หริวงศ์12
 (หน้าที่ 63/281)
     ในรัชกาลพระบาทองค์จันท์ได้สร้างเพดานไม้ฉลักที่ทำลวดลายให้เด่นขึ้นด้วยสีและปิดทองในระเบียงนี้ด้วย.


 

เทวาสุรสงคราม ระเบียงทิศตะวันออก ปีกด้านเหนือด้านเหนือปีกตะวันออก - ชัยชนะของพระกฤษณะเหนือพนาสูร บ้างก็เรียก ราพราสูร [Vicotory of Krishna over Bana (or Banasura)]
     (ระเบียงทิศเหนือ ปีกด้านตะวันออก)
     ระเบียงทิศเหนือ ปีกด้านตะวันออกยาวประมาณ 60 เมตร สลักภาพที่น่าจะมีที่มาจากตอนหนึ่งของคัมภีร์หริวงศ์ คือภาพพระกฤษณะประทับเหนือพญาครุฑ มีพระปรัทยุมน์และพระพลราม12 
(หน้าที่ 63/281) 

พระกฤษณะรบพาณาสูร ในหริวงศ์ ระเบียงทิศเหนือ ปีกด้านตะวันออกด้านเหนือปีกตะวันตก - สงครามระหว่างเทพกับอสูร (Battle of Devas and Asuras)

     ระเบียงคดด้านทิศเหนือปีกตะวันตก เล่าเรื่องพระวิษณุปราบกาลเนมิ พระวรุณทรงนาคในฉากนี้ไม่ค่อยพบมากนัก เพราะปกติแล้วพระวรุณจะทรงหงส์ (ที่มา: จากผู้ใช้นามว่า HI_Hu.RU ใน facebook สืบค้นเมื่อ 13 พ.ย.2561)
ระเบียงชั้นที่สอง
     ราวปลายคริสต์ศตวรรษที่ 17 และในคริสต์ศตวรรษที่ 18 พุทธศาสนาเถรวาทรุ่งเรืองด้วยพระองค์จันท์ (พระบาทองค์จันท์) พระราชบุตรและพระราชนัดดาได้ก่อสร้างราชธานีละแวกทางทิศใต้ของกัมพูชา แต่ก็ยังจัดกำลังพลมาซ่อมแซมปราสาทนครวัดโบราณนี้
     ในระเบียงชั้น 2 ของปราสาทนครวัด ถูกเรียกว่า "พระพัน" เนื่องจากที่นั้นเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปจำนวนมากซึ่งสร้างจากวัตถุต่าง ๆ พระพุทธรุปจำนวนหนึ่งถูกนำมาไว้ในอภิรักษนคร.
     ในชั้นพระพันและบากานมีศิลาจารึกจำนวน 40 หลัก ที่จารขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 16 ถึงคริสต์ศตวรรษที่ 18 ในจำนวนนี้มีศิลาจารึกของพระมารดาของกษัตริย์พระองค์หนึ่งจารึกในปี ค.ศ.1579 กล่าวถึงเรื่องราวต่าง ๆ ที่เป็นกุศลในพระราชบุตร ศิลาจารึกนั้นกล่าวว่ากษัตริย์พระองค์นั้นได้นำบุตรที่เป็นทารกมาถวาย "พระพิษณุโลก" (นครวัด) พระองค์ได้อธิษฐานประกาศว่า เมื่อใดพระราชบุตรเจริญวัยพระองค์จะนำมาให้บวชในที่นี้ มีศิลาจารึกอีกหลักหนึ่งเป็นภษาเขมรและเป็นคำกาพย์ จุดนี้ควรให้จับอารมณ์ เพราะกาพย์เขมรน้อยมากที่จะเขียนเป็นศิลาจารึก แสดงให้เห็นว่าในสมัยนี้ภาษาเขมรรุ่งเรืองในลักษณะวรรณคดีด้านศิลาจารึกอีกด้วย.
12 (หน้าที่ 89/281)

 

ที่มา คำศัพท์ และและคำอธิบาย:
01.  ANCIENT ANGKOR: BOOKS GUIDES, Michael Freeman, Claude Jacques, River Books, Bangkok, Thailand, 2009
02.  ตำนานแห่งนครวัด, จิตร ภูมิศักดิ์, สำนักพิมพ์อมรินทร์, พิมพ์ครั้งที่ 5, กันยายน 2551.
03 ปรับปรุงจากที่มา: EJeab Academies (วรณัย พงศาชลากร) ใน Facebook, วันที่สืบค้น 12 ธันวาคม 2560.
04.  สูรยวรรมันที่ 2 เอกสารไทยบางทีเรียกว่า สุริยวรมันที่ 2  (Suryavarman II) สิ้นพระชนม์แล้วได้พระนามว่า "บรมวิษณุโลก" เป็นพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรกัมพูชาโบราณ ทรงสร้างนครวัด ครองราชย์ตั้งแต่ ค.ศ.1113 - ถึงราว ค.ศ.1145-50, สูรยวรรมัน แปลว่า ผู้มีพระอาทิตย์เป็นเกราะ, พระนาม "บรมวิษณุโลก" นี้สื่อว่า ทรงเข้าถึงแล้วซึ่งพิภพอันยิ่งใหญ่ของพระวิษณุ คือ สรวงสวรรค์, ปรับปรุงจาก. th.wikipeida.org, วันที่สืบค้น 12 ธันวาคม 2560.
05.  เที่ยวไม่ง้อทัวร์ ตีตั๋วตะลุยกัมพูชา โดย Kittinew สำนักพิมพ์ ทิบ ไทย อินเตอร์ บุ๊ค, พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤษภาคม 2557.
06.  หนังสือ "30 ปราสาทขอมในเมืองพระนคร" โดย ภภพพล จันทร์วัฒนกุล, สำนักพิมพ์เมืองโบราณ พิมพ์ครั้งที่ 2, (ปรับปรุงใหม่) ตุลาคม 2560 หน้า 335.
07.  ปราสาทศิลปะขอมส่วนใหญ่หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ซึ่งเชื่อว่าเป็นทิศแห่งความเป็นมงคลและอำนาจมีปราสาทเพียง 5 แห่ง เท่าที่ทราบที่หันหน้าไปทางทิศอื่น คือ ปราสาทพระวิหาร หันหน้าไปทางทิศเหนือ เนื่องจากความจำกัดของพื้นที่เพราะทางตะวันออกเป็นหน้าผาสูงชัน ปราสาทหินพิมาย หันหน้าไปทางทิศใต้ ศ.มจ.สุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงอธิบายว่าหันหน้าให้รับกับเมืองพระนคร (ยโศธรปุระ) ที่อยู่ทางทิศใต้.

ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล (ท่านชายปาน) (23 พ.ย. 2466 - 6 พ.ย.2546) นักประวัติศาสตร์ศิลปะและ
โบราณคดีชาวไทย ทรงมีคุณูปการและได้วางรากฐานต่อวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์และงานด้านโบราณคดีไว้มาก

     ปราสาทตาเมีอนธม (เพี้ยนมาจาก มวนธม แปลว่า ไก่ใหญ่) ตั้งอยู่ตรงพรมแดนระหว่างไทยและกัมพูชา ในระหว่างเส้นทางของเมืองพิมายกับเมืองพระนครหันหน้าไปทางทิศใต้ น่าจะเป็นเหตุผลเดียวกับปราสาทหินพิมาย ปราสาทอัตถเวียร์ หันหน้าไปทางทิศตะวันตก และปราสาทนครวัด หันหน้าไปทางทิศตะวันตก ศ.มจ.สุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงสันนิษฐานว่าการที่ปราสาทนครวัดหันหน้าไปทางทิศตะวันตก อาจจะเกี่ยวข้องกับการเป็นปราสาทที่ฝังพระศพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 เพราะไม่พบข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ที่ไม่สามารถหันไปทางทิศตะวันออกหรือทิศอื่น ๆ ได้ ในจดหมายเหตุจิวตากวน ได้กล่าวว่าศพพระราชาฝังอยู่ในปราสาทหิน และกล่าวถึงปราสาทหลังหนึ่งที่สร้างโดยเทพเจ้าลูปัน (ศ.พอล เปอลิโอ - Paul Peliot ผู้แปลจดหมายเหตุจิวตากวน สันนิษฐานว่า ลูปัน คือ วิศวกรรมเทพ) อาจหมายถึงปราสาทขนาดใหญ่มโหฬารที่เทพเจ้าเป็นผู้สร้าง อยู่ทางใต้ของประตูเมืองไกลประมาณ 1 ลี้ ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นที่ตั้งของปราสาทนครวัดนี่เอง.
08.  นักองค์จัน หรือ นักองค์จันท์ ตามประวัติศาสตร์ มีสองพระองค์ องค์แรกคือ พระองค์จันท์ที่ 1 ผู้สร้างเมืองละแวกเป็นราชธานี เมื่อ พ.ศ.2071 องค์ที่สอง คือ นักองค์จัน บ้างก็เรียก นักองค์จันทร์ (สมเด็จพระอุไทยราชาธิราชรามาธิบดี) ครองราชย์แทนนักองค์เอง (สมเด็จพระนารายณ์รามาธิบดี) (สมภพ พ.ศ.2334 ที่กรุงเทพฯ สวรรคต พ.ศ.2378 ครองราชย์ พ.ศ.2345-2378 (บ้างก็ว่า พ.ศ.2349-2378). ทรงเป็นกษัตริย์กัมพูชาในระหว่างที่ประเทศเกิดความวุ่นวายจากการขัดแย้งระหว่างสยามกับเวียดนาม. ปรับปรุงจาก: th.wikipedia.org, วันที่สืบค้น 1 มิถุนายน 2561.
09.  โครงการฟื้นฟูบรรณาลัยส่วนเหนือซึ่งอยู่ภายในบริเวณนครวัด (RESTORATION PROJECT OF THE NORTHERN LIBRARY INSIDE THE OUTERMOST ENCLOSURE OF ANGKOR WAT) เป็นโครงการความร่วมมือของสามหน่วยงานคือ UNESCO, APSARA และ UNESCO Japanese Funds-In-Trust โครงการนี้เริ่มต้นและสิ้นสุด พฤษภาคม พ.ศ.2542 - เมษายน พ.ศ.2548 โดยมีภารกิจ 1) Rebuilding of Collapsed Elements 2) Installation on New Sandstone materials 3) Restoration of Missing Structural Elements with New Sandstone Materials 4) Dismantling, Repair, and Rebuilding of Damaged elements and places structurally in Danger of Collapse 5) Reinforcement of Structural Stability to adjust the Distortion of the Central Part of the Building Caused by Uneven Ground Subsidence. 6) Consolidation of the Surface of Deteriorated Elements 7) Construction of a Database of Restored Elements และ 8) Compilation of a Restoration Work Report.
10.  การบูรณะแบบอนัสติโลซิส (Anastylosis) มาจากภาษากรีก ana = อีกครั้ง - again ส่วนที่เหลือหมายถึง การวางให้ตรง = to erect [a stela or building] เป็นศัพท์ทางโบราณคดี สำหรับเทคนิคในการก่อสร้างขึ้นใหม่ โดยใช้องค์ประกอบหรือวัสดุที่เป็นแบบเดิมให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้., ที่มา: en.wikipedia.org, วันที่สืบค้น 3 สิงหาคม 2561.
11.  ในความเห็นของผมแล้ว แตกต่างจากนักวิชาการหลายท่านที่ให้ความเห็นในเรื่องนี้ ประการแรก) ฝ่ายปาณฑพซึ่งเป็นฝ่ายธรรมะนั้น ควรเคลื่อนทัพจากด้านซ้ายมาขวา (ด้วยจารีตการออกโขนของไทย ทัพฝ่ายพระราม หนุมานจะออกจากเวทีทางด้านซ้ายของผู้ชม ส่วนทัพของทศกัณฑ์จะออกมาด้านขวาของผู้ชม ซึ่งเป็นขนมธรรมเนียมการแสดงในอุษาคเนย์ ใช้รวมกับมหาภารตะด้วย ทัพของฝ่ายธรรมะคือปาณฑพ ควรอยู่ด้านซ้าย ฝ่ายเการพควรอยู่ด้านขวา) ประการที่สอง) ด้วยนครวัดเป็นอวมงคลสถาน ซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเป็นที่ฝังศพกษัตริย์และเป็นศาสนสถานของศาสนาฮินดู ไวษณพนิกาย หรือ มฤตกเทวาลัย การวนชมภาพระเบียงคดนั้นควรตรงข้ามกับทักษิณาวรรต (การเดินวนขวาเวียนเป็นวงกลม) ซึ่งตรงข้ามกับอุตราวรรต หรือ อุตราวัฎ การเวียนเลี้ยวทวนเข็มนาฬิกา ดังนั้นการเล่าเรื่องของระเบียงคต ควรต้องรจนาดำเนินจากซ้ายไปขวา ประการที่สาม) หากมีภาพสลักของพระกฤษณะเป็นสารถีให้อรชุนจริงแล้วไซร้ พระกฤษณะจะต้องมีขนาดใหญ่ (หากเล็กก็ต้องอยู่สูง) ดูสง่า เด่น ชัดเจน เทียมม้าจะต้องมีม้าหลายตัว รถม้าต้องมีขนาดใหญ่แตกต่างชัดเจนกับเทียมม้าของขุนศึกอื่น ๆ ด้วยเพราะพระกฤษณะเป็นอวตารของพระวิษณุ อันเป็นมหาเทพใหญ่ที่สุดในจักรวาล เป็นรองเพียงพระศิวะมหาเทพพระองค์เดียว (พิจารณาตามพระตรีมูรติ และการจัดลำดับก่อนหลังมหาเทพบนศิวลึงก์ประการที่สี่) การสนทนาระหว่างพระกฤษณะกับอรชุน อันเป็นลำนำแห่งพระเจ้าหรือภควัทคีตานั้น เป็นเรื่องที่แยกมาต่างหาก ไม่รวมอยู่ในภาพแกะสลักนี้ ดังจะสังเกตได้จากภาพแกะสลักอื่น ๆ ของนครวัดและนครธม รวมทั้งปราสาทต่าง ๆ ในเมืองพระนคร เท่าที่ผมได้ศึกษาและทัศนศึกษามานั้น ไม่มีเรื่องราวเกี่ยวกับภควัทคีตาแต่อย่างใด ประการที่ห้า) หากทัพปาณฑพอยู่ด้านขวาหันไปซ้าย ทำไมภาพสลักอรชุนกำลังแผลงศรไปยังภีษมะนั้น อยู่ด้านซ้ายเล่า?

"ด้านซ้ายสุดของภาพคือภีษมะสิ้นชีพบนเตียงลูกศรที่อรชุนแผลงมานับไปถ้วน ภีษมะแม่ทัพสูงสุดของเการพเป็นโอรสของกษัตริย์จันทรวงศ์พระองค์หนึ่งกับพระคงคา จึงเป็นที่เคารพของทุรโยชน์และเการพทั้งปวง แม้กระนั้นเพื่อชัยชนะของ "ธรรม" ภีษมะผู้เป็นอมตะได้ยอมให้อรชุนแผลงศรฆ่าได้ อรชุนทราบวิธีนี้ในการประชุมลับในเวลาเย็นก่อนวันที่ 10 ของสงคราม ภีษมะยังมีลมหายใจอยู่จนกระทั่งเวลาอันสมควร บุคคลที่นั่งใกล้ภีษมะคือพี่น้องปาณฑพทั้งห้า ได้แก่ ยุธิษฐิระ ภีมะ อรชุน นกุล สหเทพ ฝ่ายเการพนั่งอยู่เบื้องล่างมีขนาดบุคคลเล็กกว่าแต่มีจำนวนมากกว่า"  จากหนังสือศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ นครวัดทัศนะเขมร: รวบรวมบทรจนาเกี่ยวกับประสาทนครวัดโดยกวีและนักปราชญ์เขมร สำนักพิมพ์มติชน พิมพ์ครั้งแรก กันยายน 2545, หน้าที่ 48 

12. ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ: นครวัดทัศนะเขมร: รวบรวมบทรจนาเกี่ยวกับปราสาทนครวัด โดยกวีและนักปราชญ์เขมร สมเด็จพระสุคนธาธิบดี (พระสังฆราช) ปาง ขาต่ (พระสงฆ์) ตรึง งา (อาจารย์) นัก ปาง (กวี) ออกญาสุตตันปรีชา (กวี) ศานติ ภักดีคำ (แปล-ถอดความเป็นภาษาไทย, สำนักพิมพ์มติชน พิมพ์ครั้งแรก กันยายน 2545.
13.  Michael Petrotchenko, Focusing On The Angkor Temples, The Guidebook,4th Edition, 2017, Printed and Bound in Thailand, Amarin printing and Publish PCL.
คำอธิบาย Photo Gallery
ภาพที่ 1-9: เป็นภาพถ่ายเก่าเก็บ ที่มา: บล็อค "วิเคราะห์ประวัติศาสตร์" ใน facebook วันที่สืบค้น 20 พฤษภาคม 2561. มีข้อมูลวิพากษ์กันเยอะเกี่ยวกับ นาฎศิลป์เขมรเอาไปจากไทย หรือไทยเอามาจากเขมร ผู้สนใจสามารถสืบค้นได้จากทางอินเทอร์เน็ตได้เอง โดยเฉพาะ คุณ Navarat.C, http://topicstock.pantip.com/library/topicstock/2009/08/K8183890/K8183890.html, วันที่สืบค้น 20 พฤษภาคม 2561.


PHOTO
GALLERY
info@huexonline.com