MENU
TH EN

อาณาจักรกรุงศรีอยุธยา ตอนที่ 11: พระยอดฟ้า, ขุนวรวงศาธิราช และ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ

อาณาจักรกรุงศรีอยุธยา ตอนที่ 11: พระยอดฟ้า, ขุนวรวงศาธิราช และ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
 
First revision: May 19, 2018
Last revision: Oct.19, 2018
 
สมเด็จพระยอดฟ้า01,02
กษัตริย์ลำดับที่ 14 แห่งกรุงศรีอยุธยา

     สมเด็จพระยอดฟ้า หรือ สมเด็จพระแก้วฟ้า (ประมาณ พ.ศ.2079 - 10 มิถุนายน พ.ศ.2091) เป็นกษัตริย์ไทยลำดับที่ 14 แห่งกรุงศรีอยุธยา จากราชวงศ์สุพรรณภูมิ
     พระองค์ทรงเป็นพระโอรสในสมเด็จพระไชยราชาธิราชกับแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ เสวยราชย์ตั้งแต่ พ.ศ.2089 จนถูกสำเร็จโทษ.

พระกำเนิด
     สมเด็จพระยอดฟ้าประสูติประมาณปี พ.ศ.2079 เป็นพระโอรสในสมเด็จพระไชยราชาธิราชกับท้าวศรีสุดาจันทร์ มีพระอนุชาอีกหนึ่งพระองค์คือพระศรีศิลป์ พระชันษาอ่อนกว่าหกปี.

การครองราชย์
     ครั้นสมเด็จพระไชยราชาธิราชสวรรคตในปี พ.ศ.2089 พระยอดฟ้าจึงสืบราชสมบัติต่อ เวลานั้นมีพระชนมายุ 11 พรรษา ในพระราชพงศาวดาร (หน้าที่ 63-67)02 บันทึกว่า "นางพระยาแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ผู้เป็นสมเด็จพระชนนีช่วยทำนุบำรุงประคองราชการแผ่นดิน" การเมืองยามนั้นยังวุ่นวาย พระเฑียรราชา เชื้อพระวงศ์ฝ่ายสมเด็จพระไชยราชาธิราช น่าจะเป็นกำลังสำคัญในการประคับประคองราชการแผ่นดินได้ แต่กลับเกรงราชภัย หนีไปผนวชที่วัดราชประดิษฐาน ตำบลท่าทราย ในกรุงศรีอยุธยา ตลอดรัชกาลสมเด็จพระยอดฟ้า.
เยเรเมียส ฟาน ฟลีต (ค.ศ.1602-1663), ที่มา: https://it.paperblog.com/jeremias-van-vliet-1602-c-1663-mercante-viaggiatore-olandese-1238972/
วันที่สืบค้น 19 ตุลาคม 2561

     เยเรเมียส ฟาน ฟลีต (Jeremias van vliet) หรือคนไทยเรียกว่า "วัน วลิต" ได้กล่าวว่าสมเด็จพระยอดฟ้าทรงโปรด "ทรงม้าไปตามป่าตามทุ่งและไร่นา ชนช้าง ทรงพระแสง ฝึกหัดขัตติยวิชา" และ "ในรัชกาลของพระองค์บ้านเมืองอุดมสมบูรณ์ทุกแห่งหน มิได้อดอยากแห้งแล้ง" ขณะที่พงศาวดารหลายฉบับของไทยบันทึกเกี่ยวกับนิมิตร้ายหลายประการซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่สมเด็จพระยอดฟ้าเสด็จสู่ราชสมบัติได้ไม่นาน เช่น คราวที่เสด็จออกสนามชนช้าง งาช้างที่ชื่อ "พระยาไฟ" ก็หักออกเป็นสามท่อน พอเวลาค่ำ ช้างต้นชื่อ "พระฉัททันต์" ร้องเหมือนเสียงคนร้องไห้ ทั้งได้ยินเสียงร้องออกมาจากประตูไพชยนต์. 
 


หมายเหตุและคำอธิบาย
01.  ที่มา: th.wikipedia.org, วันที่สืบค้น 22 กันยายน 2561.
02.  ที่มา: พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม). นนทบุรี: ศรีปัญญา, 2553 800 หน้า.
info@huexonline.com