MENU
TH EN
Niche, Outstanding, Network,
INNOVATION AND INTEGRITY
...ฆราวาสเป็นทางแคบ เป็นที่มาแห่งฝุ่นละออง...............พุทธพจน์...
Welcome to
HUEXONLINE.COM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ HUEXONLINE.COM (ฮิวเอ็กซ์ออนไลน์ดอทคอม)** ท่านจะได้รับเรื่องราวที่น่าสนใจ เครื่องมือด้านการจัดการทางธุรกิจ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มขีดความสามารถธุรกิจของท่าน เพื่อพร้อมที่จะรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน เช่น การวางแผนธุรกิจ เทคนิคการจัดการ “อย่างไร” หรือ How-to ต่าง ๆ การจัดการคุณภาพ การจัดการการตลาด การจัดการด้านการดำเนินงาน การจัดการด้านการเงิน Balanced Scorecards และอื่น ๆ ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี 
ตลอดจนองค์ความรู้ด้านพุทธศาสตร์ ปรัชญา เทพปกรณัม การท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ ประวัติศาสตร์ในประเทศ ภูมิภาคและระดับสากล ชีวประวัติบุคคลสำคัญต่าง ๆ จักรยานวินเทจ และจะพยายามแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยใคร่ขอรจนาด้วยความเที่ยงธรรม พร้อมแหล่งอ้างอิง คำอธิบายต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ต่อยอด เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของผู้ที่สนใจใคร่ศึกษา ทั้งนี้หากมีประเด็นใดเป็นข้อถกเถียง ก็จะเสนอข้อมูลทุก ๆ สมมุติฐานและข้อสรุปในแต่ละมุม (เท่าที่สติปัญญา กำลัง เวลา รวมทั้งทรัพยากรที่มีอันจำกัดพึงมี ) พร้อมที่มาและแหล่งอ้างอิง เพื่อให้ผู้สนใจศึกษา ได้พิเคราะห์พิจารณา กลั่นกรองประกอบการตัดสินใจเอง ท้ายนี้กระผมหวังว่าท่านจะเพลิดเพลินและได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์นี้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับ.

อภิรักษ์ กาญจนคงคา info@huexonline.com Last revision: Jun.11, 2017
       

ปล. ** คำว่า HUEXONLINE มาจากคำว่า Human Excellence Online มีอยู่ช่วงหนึ่งผมได้ศึกษางานเขียนของ รศ.ดร.สุวินัย ภรณวลัย ค่อนข้างมาก และเห็นด้วยกับแนวคิดที่ว่า มนุษย์เราที่ถือกำเนิดมาและเวียนว่ายตายเกิดนั้น จะต้องมีเป้าหมายไปสู่สถานะหนึ่ง แม้ว่าหนทางอาจจะเป็นอนันตกาลก็ตาม เป็นเป้าหมายที่เรียกว่า ยอดมนุษย์ (Homo Excellence) เกิดการตกผลึก พร้อมอุทานในจิตขึ้นมาสามคำ "พลันคิดได้" ตระหนัก พบสัจธรรม ความเป็นหนึ่งเดียวกับสากลจักรวาล.
จาก Homo Excellence ผมก็ปรับจูนมาเป็น Human Excellence ต่อมาก็พัฒนาเป็นเว็บไซต์ขึ้น และได้ปรึกษา Web Master พยายามจองชื่อให้ได้ชื่อนี้ แต่ปรากฎว่ามีผู้จองใช้ชื่อนี้กันแล้ว จึงต้องขยับมาเป็น huexonline แทน โดย huex มาจากสองตัวหน้าของสองคำ HUman และ EXcellence นั่นเอง.

NEW KNOWLEDGE
info@huexonline.com