MENU
TH EN
Niche, Outstanding, Network,
INNOVATION AND INTEGRITY
...ฆราวาสเป็นทางแคบ เป็นที่มาแห่งฝุ่นละออง...............พุทธพจน์...
Welcome to
HUEXONLINE.COM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ HUEXONLINE.COM (ฮิวเอ็กซ์ออนไลน์ดอทคอม)** ท่านจะได้รับเรื่องราวที่น่าสนใจ เครื่องมือด้านการจัดการทางธุรกิจ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มขีดความสามารถธุรกิจของท่าน เพื่อพร้อมที่จะรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน เช่น การวางแผนธุรกิจ เทคนิคการจัดการ “อย่างไร” หรือ How-to ต่าง ๆ การจัดการคุณภาพ การจัดการการตลาด การจัดการด้านการดำเนินงาน การจัดการด้านการเงิน Balanced Scorecards มาตรฐานด้านการบัญชี การรายงานทางการเงิน และอื่น ๆ ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี 
ตลอดจนองค์ความรู้ด้านพุทธศาสตร์ ปรัชญา เทพปกรณัม การท่องเที่ยวในสถานที่และศาสนสถานที่สำคัญต่าง ๆ  (โดยเน้นเฉพาะพุทธศาสนา ฮินดู-พราหมณ์ เชน) ประวัติศาสตร์ในประเทศ ภูมิภาค ระดับอุษาคเนย์ และระดับสากล ชีวประวัติบุคคลสำคัญต่าง ๆ จักรยานวินเทจ และจะพยายามแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยใคร่รจนา เพียรพยายามให้เกิดความเที่ยงธรรมอย่างที่สุด พร้อมแหล่งอ้างอิง คำอธิบายต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ต่อยอด นำไปสู่ความสมบูรณ์ของผู้ที่สนใจใคร่ศึกษา ทั้งนี้หากมีประเด็นใดเป็นข้อถกเถียง ก็จะเสนอข้อมูลทุก ๆ สมมุติฐานและข้อสรุปในแต่ละมุม (เท่าที่สติปัญญา กำลัง เวลา รวมทั้งทรัพยากรที่พึงมี ) ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สนใจศึกษา ได้พิเคราะห์พิจารณา กลั่นกรองประกอบการตัดสินใจและใช้ประโยชน์ได้ต่อไป ท้ายนี้กระผมหวังว่าท่านจะเพลิดเพลินและได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์นี้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับ.
     ด้วยผมได้รับข้อมูลจากผู้ดูแลเว็บไซต์ว่าจำนวน Bandwidth ที่เข้าออกมีสูงมาก สูงกว่าเว็บไซต์ทั่วไป 5-6 เท่า จึงจำเป็นต้องลดขนาดภาพ หรือตัดภาพบางส่วนออกไป ทำให้ความละเอียดของภาพและอรรถรสในการศึกษาลดทอนลง ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้
    อย่างไรก็ตาม หากมีผู้สนใจที่จะให้รวบรวมเป็นเล่มจัดจำหน่าย ผมจะจัดพิมพ์ โดยมีภาพสีสันความละเอียดครบถ้วนในแต่ละเรื่องในราคาที่เหมาะสมต่อไป ท่านสามารถแสดงความประสงค์และรายละเอียดแจ้งใน email ได้ครับ

อภิรักษ์ กาญจนคงคา apirakkrub@gmail.com Last change: Dec. 10, 2022      
         

ป.ล. ** คำว่า HUEXONLINE มาจากคำว่า Human Excellence Online มีอยู่ช่วงหนึ่งผมได้ศึกษางานเขียนของ รศ.ดร.สุวินัย ภรณวลัย ค่อนข้างมาก และเห็นด้วยกับแนวคิดที่ว่า มนุษย์เราที่ถือกำเนิดมาและเวียนว่ายตายเกิดนั้น จะต้องมีเป้าหมายไปสู่สถานะหนึ่ง แม้ว่าหนทางอาจจะเป็นอนันตกาลก็ตาม เป็นเป้าหมายที่เรียกว่า ยอดมนุษย์ (Homo Excellence) เกิดการตกผลึก พร้อมอุทานในจิตขึ้นมาสามคำ "พลันคิดได้" ตระหนัก พบสัจธรรม ความเป็นหนึ่งเดียวกับสากลจักรวาล.
จาก Homo Excellence ผมก็ปรับจูนมาเป็น Human Excellence ต่อมาก็พัฒนาเป็นเว็บไซต์ขึ้น และได้ปรึกษา Web Master พยายามจองชื่อให้ได้ชื่อนี้ แต่ปรากฎว่ามีผู้จองใช้ชื่อนี้กันแล้ว จึงต้องขยับมาเป็น huexonline แทน โดย huex มาจากสองตัวหน้าของสองคำ HUman และ EXcellence นั่นเอง.

 
NEW KNOWLEDGE
info@huexonline.com