MENU
TH EN

คำสอน คำกลอนจากปฏิทินธรรม ปี ๒๕๕๘

ศุขทั่วกัน เพราะเหตุที่ มีธรรม ประจำวัน

Happiness everywhere through daily Dhamma.

                   จากปกแรกของปฏิทินธรรม ปี ๒๕๕๘
                    จัดทำโดย ธรรมทานมูลนิธิ


ปิด ทอง พระ."การปิดทอง"     ต้องหมายถึง     ความสมัคร
ประพฤติธรรม     พร้อมพรัก     ตามท่านสอน
เพื่อบูชา     เต็มรัก     ประจักษ์ตอน
ท่านม้วยมรณ์     หรือยังอยู่     ดูตรงกัน.


ศุขจะเกิด     ทั่วกัน     นั้นยืนนาน
ทุกเหตุการณ์     ทุก ๆ ภพ     ประสพสันติ์
เพราะเหตุที่     มีธรรม     ประจำวัน
ประพฤติมัน     อย่างกะของ     ที่ต้องกิน


ผิดจากนี้     มีแต่     จะงายงม
ดูไม่สม     ตามส่วน     ที่ควรถวิล
ปิดทองนอก     ได้ความงาม     ตามระบิล
ปิดทองใน     ใจสิ้น     ความว่ายเวียน ฯ
ไตรรัตนศาสตร์.พุทธศาสตร์     คือสิ่ง     ที่ต้องรู้
สำหรับผู้     อยู่ไป     ในโลกนี้
เพื่อความเป็น     แห่งมนุษย์     ชั้นสุดดี
มิฉะนั้น     จักเสียที     ที่เกิดมา ฯ


ธรรมศาสตร์     คือปฏิบัติ     ถนัดถนี่
เกิดผลดี     ถึงที่สุด     แห่งปรารถนา
จึงความรู้     ไม่เป็นหมัน     เห็นทันตา
ทุกเวลา     ประสบสันติ์     นิรันดร ฯ


สังฆศาสตร์     คือมาตร     การร่วมมือ
มีหลักถือ     รวมสุข     สโมสร
สกลโลก     ร่วมกันสุข     สถาพร
ความอาทร     ส่วนรวม     ท่วมส่วนตัว ฯ


ได้อย่างนี้     เรียกว่ามี     พระไตรรัตน์
คุ้มครองสัตว์     ทุกเมื่อ     เหนือเกล้าหัว ;
มีศาสตรา     เข่มฆ่า     สิ่งน่ากลัว
ไม่พันพัว,    โลกจึงเย็น     เป็นนิพพาน
คุณ พระ รัตน ตรัย.คุณพระพุทธ์     บริสุทธิ์     หลุดจากทุกข์
แล้วเปลื้องปลุก     สัตว์ทั้งหลาย     ให้พ้นด้วย
พระปัญญา     มหาศาล     ท่านอำนวย
ในการช่วย     โลกที่หลับ     ตื่นฉับไว ฯ

คุณพระธรรม     งำกิเลส     และความทุกข์
อาจประยุกต์     ใช้ได้     โลกไหน ๆ
ถูกหรือผิด     รู้เองได้     ภายในใจ
ไม่ต้องเชื่อ     ตามใคร     ให้งมงาย ฯ

คุณพระสงฆ์     สืบอายุ     พระศาสนา
ให้ตกมา     ถึงเรา     ท่านทั้งหลาย
รู้ดับทุกข์     ตามท่าน     ได้ง่ายดาย
ธรรมกระจาย     จนทั่วโลก     ไม่โศกเลย ฯ
(บาปล้นโลก) เมื่อวิทยาเกินหน้าธรรม.
บาปล้นโลก     เมื่อวิทยา     ก้าวหน้ายิ่ง :-
(1) มัวสร้างสิ่ง     ไม่ควรสร้าง     อย่างเป็นบ้า
(2) ไม่สร้างเท่า     ที่ควรสร้าง     อย่างปัญญา
(3) คราวมรณา     ก็ไม่ได้     ตายอย่างดี

(4) ยิ่งหมดเปลือง     ในเรื่อง     ไม่ควรเปลือง
(5) ไม่สมดุลย์     ตามเรื่อง     ชีวิตวิถี
(6) ยิ่งเหินห่าง     สันติศุข     ไปทุกที
(7) ความรู้ปรี่     เกินว่า     จะยากนาน

(8) ยิ่งก้าวหน้า     ยิ่งไม่ดับ     ความทุกข์กล้า
(9) ยิ่งคล้ายบ้า     เพราะไม่มี     ที่ศุขศานติ์
นี่แหละหนา     เมื่อวิทยา     เกินกว่าญาณ
บาปก็พล่าน     เพราะวิทยา     เกินหน้าธรรม.อยาก มี ธรรม.ถ้าอยากมี     ธรรมะ    พระศาสนา
ต้องเข่นฆ่า     กิเลสไป     ไม่ท้อถอย
รู้สังเกต    รู้ข่มขู่     รู้รอคอย
ทีละน้อย     ฟันฝ่า     ฆ่ามันไป,
มีฉันทะ     พอใจ     ในธรรมะ
มีวิริยะ     หาญอาจ     ไม่หวาดไหว
มีจิตตะ     มุ่งมั่น     ผูกพันใจ
วิมังสา     เฟ้นใฝ่     ไม่พลาดแพลง,
ทั้งสี่นี้    ครบหมด     เพราะอดทน
ที่องค์พระ     ทศพล     ทรงแถลง
ว่าขันตี     มีพลัง     อย่างรุนแรง
แก่นักพรต     ผู้แสวง     แห่งนิพพาน ฯ
ธารชีวิตอันสายธาร     ชีวิต     คิดอนาถ
ดูผาด ๆ     ยวนใจ     ในลาภผล
แต่มีทุกข์     ซ่อนไว้     หลอกให้คน
เข้ายอมทน     ทุกข์ยาก     บากบั่นไป


เที่ยวได้เกิด     แก่ตาย     สายวัฏฏะ
ก็ไม่สะ     ใจสร่าง     อย่างไหน ๆ ;
ใครมองเห็น     คงระวัง     ยั้งจิตใจ
อย่าให้ไพล่     แพลงพลัด     ลงวัฎฎ์วน :

กินเหยื่อ, อย่า    ติดเบ็ด     กลเม็ดมี
เดินให้ดี     อย่าให้ตก      ท่อถนน,*
เดินไปได้     แสนสบาย ไม่นาน, ดล
ดื่มสุขบน     สายวัฏฏะ      ได้สะใจ ฯ

* เหมือนเดินร้องเพลงอยู่บนสะพานสูง
ขนาดตกลงไปจมน้ำตายทันที
,
นั่งริมธารที่ริมธาร,     นั่งวิจาร     การเกิดดับ :
เปลี่ยนปุบปับ     สายธาร     ทะยานไหล
เกิดไอเย็น     ฟ่องฟุ้ง     จรุงใจ
ดับร้อนได้     โดยไม่ต้อง     ลองอาบกิน ฯ

อีกทางหนึ่ง     ตะลึงแล : แน่ใจนัก
ถ้าใครผลัก     ตกลง     คงแดดิ้น
กระทบก้อน     หินผา     ใต้วาริน
แล้วก็สิ้น     ชีพไป     ในวังวน ฯ

นั่นแหละโลก     วนวัง     สังสารวัฏฏ์
ดูผาด ๆ     น่ากระหวัด     ในลาภผล
ที่ซ่อนอยู่     ในทุกข์     ปลุกใจคน
จึงยอมทน     ทุกข์ยาก     บากบั่นมา ฯ นั่ง เหนือ เมฆ.
รู้สึกว่า     น่าดู     อยู่เหนือเมฆ
แสนวิเวก     ศุขใจ     ดั่งในฝัน,
เมื่อเมฆนอก     เมฆใน     ไม่พัวพัน
เป็นศุขครัน     สิ่งใด     ไม่มีปาน ฯ

นั่งเหนือเมฆ     แล้วบางคน     ยังก่นเศร้า
อะไรเล่า     ตามติดมา     ลองว่าขาน
หรือเงินทอง     ติดตัง     ทั้งการงาน
ก็ตามมา     รังควาน     เป็นถ่านไฟ ฯ

เห็นไหมเล่า     เมฆนอก     ยังหลอกลวง
ถึงใครล่วง     เลยได้     ก็ไม่ไหว
ยังไม่พ้น     ทุกข์ทน     หม่นหมองใจ
พ้นเมฆใน     จึ่งจะเอก     วิเวกจริง ฯ
เมฆ นอก - เมฆ ใน.
อันการพ้น     เมฆนอก     ยังหลอกลวง
ถึงใครล่วง     เลยได้     ก็ไม่ไหว
ยังไม่เหนือ     ทุกข์ทน     หม่นหมองใจ
พ้นเมฆใน     จึ่งจะเอก     วิเวกจริง ฯ

มันป่วยการ     ที่จะผ่าน     เพียงเมฆกาย,
ไม่ทุกข์ทน     มากมาย     ดอกชายหญิง
ส่วนเมฆจิต     ปิดบัง     ควรชังชิง
ยิ่งกว่าลิง     หลอกเจ้า     ทำเราเพลีย,

อันเมฆกาย     ที่จะกลาย     เป็นเมฆจิต
ก็เพราะความ     ขุ่นคิด     จนจิตเสีย
ถ้ารู้เท่า     ทันทั่ว     ไม่งัวเงีย
หยุดนัวเนีย     เย็นเหลือ     เหนือเมฆเอย
.


แม้ โลก มัน เอียง.แม้โลกเอียง     หรือแรงเหวี่ยง     มันเกินขีด
ก็ไม่ดีด     เรากระเด็น     คุณเห็นไหม
เพราะพระธรรม     กำกับ     อยู่กับใจ
แล้วอะไร     จะทำเรา     ให้เมามนท์

โลกมันเอียง     เราไม่ล้ม     ก็แล้วกัน
มันไหวหวั่น     เราไม่เต้น     สักเส้นขน
ดูมันไหว     คล้ายกับ     มันเล่นกล
เราเป็นคน     ที่ดูมัน,     อย่ารันทำ-

ไปโลดเต้น     เล่นละคอน     ร่อนตามเพลง
ไปเสียเอง     จะลอยโลก     ไถลถลำ
อยู่ในโลก     ถ้าให้โลก     มันโยกคะมำ
ผีมันซ้ำ     หัวเราะฮา     ใส่หน้าคน ฯ
หน้าที่พลเมือง.อันหน้าที่     พลเมือง     เรื่องสำคัญ
ไม่ทำกัน,      ก็ไม่มี      พลเมืองซิหนา
แล้วเมืองจะมี     ได้อย่างไร     ให้สงกา :
พลเมืองบ้า     เมืองก็บ้า     ไปด้วยกัน
..........................................ทั้งเมืองกัน

อันพลเมือง     มีหน้าที่     ตามหน้าที่
รู้กันดี     แต่ไม่ทำ     ให้ล่ำสัน
ที่ไม่ทำ     เสียเลย     ก็มีครัน
ทำเช่นนั้น     ทลายเมือง     เรื่องกาลี

พลเมืองดี     มีธรรม :       ดำรงชาติ
ผดุงศาสน์     สรวมวิญญาณ     ประสานศรี
เทอดกระษัตริย์     ไว้นำชาติ     ได้ศาสน์ดี
ทำหน้าที่     มีบ้านเมือง     รุ่งเรืองนาน ฯ

อัตตภาพไทย.ประเทศชาติ     ศาสนา     มหากษัตริย์
รวมเป็น "อัต-     ตภาพไทย"     อันไพศาล
มีบิดร     มารดา     ครูอาจารย์
พระเจ้าพระสงฆ์     ผู้ประสาน     สมานคุณ

รีบระดม     พลังไทย     ไม่ลังเล
ไม่ห่างเห     ศีลธรรม     กรรมเกื้อหนุน
พลีชีพชู     เชิดไว้     เป็นใบบุญ
ที่ค้ำจุน     ภาวะไทย     ให้มั่นคง

ไม่มัวเขลา     เมาเกียรติ     จนบ้าบิ่น
เหมือนติดฝิ่น     ทำไป     ด้วยใหลหลง
จะบี้ไทย     ไม่ทันรู้     ไม่อยู่ยง
ใครประสงค์     ประคองไทย     ตรองให้ดี ฯ

 
info@huexonline.com