MENU
TH EN

คำสอน คำกลอนจากปฎิทินธรรม ปี ๒๕๖๔

คำสอน คำกลอนจากปฎิทินธรรม ปี ๒๕๖๔
First revision: Dec.25, 2020
Last change: Nov.18, 2021
 
 

มองให้ดี มีปัญญา มองถูกท่า ทุกข์ก็คลาย สลายเอง

มกราคม ๒๕๖๔
การงาน - การสนุก


การงานนั้น          น่ารัก          เพราะเป็นครู
สอนให้รู้          ให้ฉลาด          ไปทุกสิ่ง
ยิ่งทำแล้ว          ยิ่งฉลาด          มิหวาดประวิง
เป็นผู้ดิ่ง          พ้นผิด          จิตเจริญ.


ยิ่งกว่านั้น          ดูให้ดี          มีคำลึก
เป็นการฝึก          ธรรมะกล้า          น่าสรรเสริญ
มี สติ             ฉันทะ           ทมะ ฯลฯ เกิน
แสนเพลิดเพลิน          จิตวาง          ทางนิพพาน,


ยิ่งประเสริฐ          ก็คือว่า          น่าสนุก
ไม่มีทุกข์          เป็นการทำ          กรรมฐาน
ทำชีวิต          ให้สดใส          ใจเบิกบาน
ในการงาน          ประจำวัน          นั่นเอง เอย.
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
มองถูก ทุกข์คลาย.


มองอะไร          ให้เห็น          เป็นครูสอน
มองไม้ขอน          หรือมองคน          ถ้าค้นหา
มีสิ่งสอน          เสมอกัน          มีปัญญา
จะพบว่า          ล้วนมีพิษ          อนิจจัง.


จะมองทุกข์          หรือมองสุข          มองให้ดี
ว่าจะเป็น         อย่างที่          เรานึกหวัง
หรือเป็นไป             ตามปัจจัย           ให้ระวัง
อย่าคลุ้มคลั่ง          จะมองเห็น          เป็นธรรมดา.


มองโดยนัย          ให้มันสอน          จะถอนโศก
มองเยกโยก          มันไม่สอน          นอนเป็นบ้า
มองไม่เป็น          จะโทษใคร          ที่ไหนมา
มองถูกท่า          ทุกข์ก็คลาย          สลายเอง ฯ
มีนาคม ๒๕๖๔
มัน  เปลี่ยนได้  นะโว้ย !


สิ่งต้องทำ          นั้นจงทำ          ให้สนุก
ไม่ต้องมี          ความทุกข์          เท่าเส้นขน
ความโง่, งำ          ก็ต้องทำ          อย่างทุกข์ทน
เกิดเป็นคน          ทั้งที          ดีแต่ทุกข์ :


ไม่รู้จัก          ปรับใจ          ให้ถูกเรื่อง
ก็เป็นเครื่อง         ทรมาน          ประหารศุข-
ที่ควรมี             ควรได้,           ไปทุกยุค ;
สุมตัวเอง          ให้สุก          สนุกอะไร ?


พวกเราเอ๋ย          คิดดู          ให้ดีดี
เกิดเป็นคน          ทั้งที          ดีตรงไหน ?
ควรจะดี          ที่ไม่มี          ทุกข์ใดใด
อันไม่อาจ          เปลี่ยนให้          มีค่ามา ฯเมษายน ๒๕๖๔
เกิดเหตุอะไร.


เกิดเหตุอะไร          อย่าตื่นใจ          ไปตามเขา
ปัญญาเรา          มีหน้าที่          พิพากษา
ต้องดูน้ำ          ดูลม ;          ระดมมา -
พิจารณา          เชิงชั้น          หมั่นตรึกตรอง ฯ


ถ้ารู้หยั่ง          อดีต          อนาคต ;
ปัจจุบัน         จะถูกหมด          สิ้นทั้งผอง
ยิ่งขันตี             เมตตา           มาประคอง
จะยิ่งมอง          อย่างถูกควร          ถ้วนทุกพันธุ์


ในโลกนี้          ไม่มี          อะไรเที่ยง
เหมือนมันเหวี่ยง          ซ้าย - ขวา -เขว          อยู่เหหัน
รู้จักหน่วง          ถูกที่กลาง          วางดุลย์พลัน
จะพันอัน-          ตรายรอด          ตลอดไป ฯ
พฤษภาคม ๒๕๖๔
ฟังให้ดี คนขี้โกรธ
ฟังก่อน พวกนักโกรธ.


ถ้ายังโกรธ          ก็ยังโฉด          มีเชิงชั่ว
เพราะยึด "ตัว"          จึงมีโกรธ          โหดมาได้ ;
ไม่มี "ตัว"          ที่รัก - หวัง          แต่อย่างใด
จะโกรธใคร          ได้อย่างไร          ให้คิดดู ฯ


เพราะเหตุนั้น          คุมมันไว้          อ้าย "ตัว" นี่
อย่าให้เกิด         เป็นผี          ที่สวยหรู
มาสิงใจ             จิตมั่ว           ด้วยตัว "กู"
อาละวาด          ไปสู่          คนข้างเคียง ฯ


อันความโกรธ          หวานดี          ที่โคนต้น
แต่พิษล้น          ขมเหลือ          เมื่อสุดเหวี่ยง
เอ็นดูฉัน          ก็ฟังหนอ          ขอเผดียง
อย่าไปเสี่ยง          ค้าความโกรธ :-          โทษมันแรง ฯ
มิถุนายน ๒๕๖๔
การศึกษา.


การศึกษา          พัฒนา          สัญชาตญาณ
ให้พ้นผ่าน          ความเป็นสัตว์          ถนัดเห็น
เป็นมนุษย์          จุดสูง-สุข          ทุกประเด็น ;
ถ้าใช้เป็น          การศึกษา          จะพาคน -


-พ้นความเป็น          สัตว์โง่          โมหะหนา
มาเป็นสัตว์         มีวิชา          สถาป์นผล
เป็นมนุษย์             ที่สูงกว่า           ประชาชน -
- เดินถนน          ขวักไขว่          ไร้ภูมิธรรม,


ในที่สุด          หยุดได้          จากปัญหา
อย่างมนุษย์          เทวดา          ไม่มากล้ำ
อยู่เหนือโลก          เหนือโศก          เหนือโชคกรรม
ศึกษานำ          สู่นิพพาน          ผ่านเกิด - ตาย ฯ

กรกฎาคม ๒๕๖๔
อยากมีธรรม.


ถ้าอยากมี          ธรรมะ          พระศาสนา
ต้องเข่นฆ่า          กิเลสไป          ไม่ท้อถอย
รู้สังเกต          รู้ข่มขู่          รู้รอคอย
ทีละน้อย          ฟันฝ่า          ฆ่ามันไป,


มีฉันทะ          พอใจ          ในธรรมะ
มีวิริยะ         หาญอาจ          ไม่หวาดไหว
มีจิตตะ             มุ่งมั่น           ผูกพันใจ
วิมังสา          เฟ้นใฝ่          ไม่พลาดแพลง,


ทั้งสี่นี้          ครบหมด          เพราะอดทน
ที่องค์พระ          ทศพล          ทรงแถลง
ว่าขันติ          มีพลัง          อย่างรุนแรง
แก่นักพรต          ผู้แสวง          แห่งนิพพาน ฯ
สิงหาคม ๒๕๖๔
แจกลูกตา.


อนิจจา          แจกลูกตา          เขาไม่รับ
แล้ววิ่งกลับ          ไปหัวขาด          อนาถหนา
ที่ยอมรับ          ไม่กี่ตน          คนได้ตา
นึกระอา          จะใคร่เลิก          เบิกตาคน


แต่มีผู้          ร้องขอ          ให้รอก่อน
ค่อยผันผ่อน         กันไป          ให้หลายหน
คงจะมี             ผู้อยาก           เพิ่มมากตน
ความมืดมนท์          ในโลกา          จะซาไป


จึงยับยั้ง          ชั่งใจ          ได้อดกลั้น
ชักชวนกัน          ฟันฝ่า          อย่าเหลวไหล
ในการแจก          ลูกตา          อย่าท้อใจ
ไม่เท่าไร          โลกรู้จัก          รักลูกตา ฯ
กันยายน ๒๕๖๔
ศีลธรรม! กลับมาเถิด!


กลับมาเถิด!          ศีลธรรม          กลับมาเถิด!
กำลังเกิด          ภัยร้าย          อันใหญ่หลวง
แก่สัตว์โลก          ทั่วถิ่น          จักรวาฬปวง
น่าเป็นห่วง          ความพินาศ          ฉกาจเกิน


กลับมาเถิด!          ศีลธรรม          กลับมาเถิด!
ในโลกเกิด         กลียุค          อย่างฉุกเฉิน
หลงวัตถุ             บ้าคลั่ง           เกินบังเอิญ
มั่วเพลิดเพลิน,          สิ่งกาลี          มีกำลัง ฯ


กลับมาเถิด!          ศีลธรรม          กลับมาเถิด!
ความเลวร้าย          ลามเตลิด          จวนหมดหวัง
รีบกลับมา          ทันเวลา          พาพลัง
มายับยั้ง          โลกไว้          ให้ทันกาล ฯ
ตุลาคม ๒๕๖๔
โอสถสุญญตา.


เพราะมากยา          พาให้ฉัน          นั้นอ่อนแอ
จนขี้แพ้          แก่โรค,          โศกยิ่งสุม
เมื่อร่างกาย          ไม่ต้านโรค          โศกยิ่งรุม
รู้ควบคุม          เรื่องลดยา          โรคซาเอง


โรคนะหรือ          ก็ขี้เกียจ          เป็นเหมือนกัน
ข้างฝ่ายฉัน         คร้านกินยา         พาโฉงเฉง
ทั้งสองฝ่าย             ร่วมขี้เกียจ           กันครื้นเครง
พอโตงเตง          สงบศึก          สบายมา


ขอบอกข่าว          พวกเรา          เหล่าชาวพุทธ์
รู้กินยา          มหาอุตม์          กันเถิดหนา
ธรรมโมสถ          วิเศษคุณ          ชื่อสุญญตา
ที่อาจฆ่า          "ตน" หมด          โรคหมดเอง ฯ
พฤศจิกายน ๒๕๖๔
โลกุตรโอสถ.


ต้น "ไม่รู้ไม่ชี้"          นี่เอาเปลือก (ต่อท้ายโอสถสุญญตา)
"ชั่งหัวมัน"1          นั้นเลือก          เอาแก่นแข็ง
"อย่างนั้นเอง"
2          เอาแต่ราก          ฤทธิ์มันแรง
"ไม่มีกู-ของกู"          แสวง          เอาแต่ใบ


"ไม่น่าเอา-น่าเป็น"         เฟ้นเอาดอก3
"ตายก่อนตาย"         เลือกออก         ลูกใหญ่ ๆ 
หกอย่างนี้             อย่างละชั่ง           ตั้งเกณฑ์ไว้
"ดับไม่เหลือ"          สิ่งสุดท้าย          ใช้เม็ดมัน
4

หนักหกชั่ง          เท่ากับ          ยาทั้งหลาย
เคล้ากันไป          เสกคาถา          ที่อาถรรพ์
"สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย"          อัน
เป็นธรรมชั้น
5          หฤทัย          ในพุทธนาม


จัดลงหม้อ      ใส่น้ำ         พอท่วมยา
เคี่ยวไฟกล้า         เหลือได้         หนึ่งในสาม
หนึ่งช้อนชา             สามเวลา           พยายาม
กินเพื่อความ          หมดสรรพโรค          เป็นโลกอุดร ฯ


เสียงอ่านว่า 1 ต้น "ชั่งหัวมัน" 2 ต้น "อย่างนั้นเอง"
3 ต้น "ไม่น่าเอา-น่าเป็น" นั้น เฟ้นเอาดอก 4 ใช้เมล็ดมัน 5 เป็นธรรมะชั้น

ธันวาคม ๒๕๖๔
เสียง ขลุ่ย กลับ มา หา กอ ไผ่.


เสียงขลุ่ยหวน          กลับมา           หากอไผ่
จงคิดให้         เห็นความ          ตามนี้หนอ
ว่าไผ่ลำ          ตัดไป          จากไผ่กอ
ทำขลุ่ยพอ          เป่าได้          เป็นเสียงมา,


เสียงก็หวน         กลีบมา       หากอไผ่
เป่าเท่าไร         กลับกัน         เท่านั้นหนา
เหมือนไอน้ำ             จากทะเล           เป็นเมฆา
กลายเป็นฝน          หล่นซ่า
1          สู่ทะเล,


เหมือนตัณหา          พาคน          ด้นพิภพ
พอสิ้นฤทธิ์          ก็ตระหลบ          หนทางเห
วิ่งมาสู่          แดนวิสุทธิ์          หยุดเกเร

ไม่เถล          ไถลไป          ที่ไหนเลย,


อันความวุ่น      วิ่งมา         หาความว่าง
ไม่มีทาง         ไปไหน         สหายเอ๋ย
ในที่สุด             ก็ต้องหยุด           เหมือนอย่างเคย
ความหยุดเฉย          เป็นธรรมแท้
2          แน่จริงนา3.


เสียงอ่านว่า 1 กลับมา 2 เป็นเนื้อแท้
3 แก่ธรรมเอย


 
info@huexonline.com