MENU
TH EN

คำสอน คำกลอนจากปฎิทินธรรม ปี ๒๕๖๔

คำสอน คำกลอนจากปฎิทินธรรม ปี ๒๕๖๔
First revision: Dec.25, 2020
Last change: Apr.14, 2021
 
 

มองให้ดี มีปัญญา มองถูกท่า ทุกข์ก็คลาย สลายเอง

มกราคม ๒๕๖๔
การงาน - การสนุก


การงานนั้น          น่ารัก          เพราะเป็นครู
สอนให้รู้          ให้ฉลาด          ไปทุกสิ่ง
ยิ่งทำแล้ว          ยิ่งฉลาด          มิหวาดประวิง
เป็นผู้ดิ่ง          พ้นผิด          จิตเจริญ.


ยิ่งกว่านั้น          ดูให้ดี          มีคำลึก
เป็นการฝึก          ธรรมะกล้า          น่าสรรเสริญ
มี สติ             ฉันทะ           ทมะ ฯลฯ เกิน
แสนเพลิดเพลิน          จิตวาง          ทางนิพพาน,


ยิ่งประเสริฐ          ก็คือว่า          น่าสนุก
ไม่มีทุกข์          เป็นการทำ          กรรมฐาน
ทำชีวิต          ให้สดใส          ใจเบิกบาน
ในการงาน          ประจำวัน          นั่นเอง เอย.
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
มองถูก ทุกข์คลาย.


มองอะไร          ให้เห็น          เป็นครูสอน
มองไม้ขอน          หรือมองคน          ถ้าค้นหา
มีสิ่งสอน          เสมอกัน          มีปัญญา
จะพบว่า          ล้วนมีพิษ          อนิจจัง.


จะมองทุกข์          หรือมองสุข          มองให้ดี
ว่าจะเป็น         อย่างที่          เรานึกหวัง
หรือเป็นไป             ตามปัจจัย           ให้ระวัง
อย่าคลุ้มคลั่ง          จะมองเห็น          เป็นธรรมดา.


มองโดยนัย          ให้มันสอน          จะถอนโศก
มองเยกโยก          มันไม่สอน          นอนเป็นบ้า
มองไม่เป็น          จะโทษใคร          ที่ไหนมา
มองถูกท่า          ทุกข์ก็คลาย          สลายเอง ฯ
มีนาคม ๒๕๖๔
มัน  เปลี่ยนได้  นะโว้ย !


สิ่งต้องทำ          นั้นจงทำ          ให้สนุก
ไม่ต้องมี          ความทุกข์          เท่าเส้นขน
ความโง่, งำ          ก็ต้องทำ          อย่างทุกข์ทน
เกิดเป็นคน          ทั้งที          ดีแต่ทุกข์ :


ไม่รู้จัก          ปรับใจ          ให้ถูกเรื่อง
ก็เป็นเครื่อง         ทรมาน          ประหารศุข-
ที่ควรมี             ควรได้,           ไปทุกยุค ;
สุมตัวเอง          ให้สุก          สนุกอะไร ?


พวกเราเอ๋ย          คิดดู          ให้ดีดี
เกิดเป็นคน          ทั้งที          ดีตรงไหน ?
ควรจะดี          ที่ไม่มี          ทุกข์ใดใด
อันไม่อาจ          เปลี่ยนให้          มีค่ามา ฯเมษายน ๒๕๖๔
เกิดเหตุอะไร.


เกิดเหตุอะไร          อย่าตื่นใจ          ไปตามเขา
ปัญญาเรา          มีหน้าที่          พิพากษา
ต้องดูน้ำ          ดูลม ;          ระดมมา -
พิจารณา          เชิงชั้น          หมั่นตรึกตรอง ฯ


ถ้ารู้หยั่ง          อดีต          อนาคต ;
ปัจจุบัน         จะถูกหมด          สิ้นทั้งผอง
ยิ่งขันตี             เมตตา           มาประคอง
จะยิ่งมอง          อย่างถูกควร          ถ้วนทุกพันธุ์


ในโลกนี้          ไม่มี          อะไรเที่ยง
เหมือนมันเหวี่ยง          ซ้าย - ขวา -เขว          อยู่เหหัน
รู้จักหน่วง          ถูกที่กลาง          วางดุลย์พลัน
จะพันอัน-          ตรายรอด          ตลอดไป ฯ
พฤษภาคม ๒๕๖๔
ฟังให้ดี คนขี้โกรธ
ฟังก่อน พวกนักโกรธ.


ถ้ายังโกรธ          ก็ยังโฉด          มีเชิงชั่ว
เพราะยึด "ตัว"          จึงมีโกรธ          โหดมาได้ ;
ไม่มี "ตัว"          ที่รัก - หวัง          แต่อย่างใด
จะโกรธใคร          ได้อย่างไร          ให้คิดดู ฯ


เพราะเหตุนั้น          คุมมันไว้          อ้าย "ตัว" นี่
อย่าให้เกิด         เป็นผี          ที่สวยหรู
มาสิงใจ             จิตมั่ว           ด้วยตัว "กู"
อาละวาด          ไปสู่          คนข้างเคียง ฯ


อันความโกรธ          หวานดี          ที่โคนต้น
แต่พิษล้น          ขมเหลือ          เมื่อสุดเหวี่ยง
เอ็นดูฉัน          ก็ฟังหนอ          ขอเผดียง
อย่าไปเสี่ยง          ค้าความโกรธ :-          โทษมันแรง ฯ
มิถุนายน ๒๕๖๔
การศึกษา.


การศึกษา          พัฒนา          สัญชาตญาณ
ให้พ้นผ่าน          ความเป็นสัตว์          ถนัดเห็น
เป็นมนุษย์          จุดสูง-สุข          ทุกประเด็น ;
ถ้าใช้เป็น          การศึกษา          จะพาคน -


-พ้นความเป็น          สัตว์โง่          โมหะหนา
มาเป็นสัตว์         มีวิชา          สถาป์นผล
เป็นมนุษย์             ที่สูงกว่า           ประชาชน -
- เดินถนน          ขวักไขว่          ไร้ภูมิธรรม,


ในที่สุด          หยุดได้          จากปัญหา
อย่างมนุษย์          เทวดา          ไม่มากล้ำ
อยู่เหนือโลก          เหนือโศก          เหนือโชคกรรม
ศึกษานำ          สู่นิพพาน          ผ่านเกิด - ตาย ฯ


 
info@huexonline.com