MENU
TH EN

คำสอน คำกลอนจากปฎิทินธรรม ปี ๒๕๖๓

คำสอน คำกลอนจากปฏิทินธรรม ปี ๒๕๖๓
First revision: Dec.14, 2019
Last change: Feb.03, 2020
 
สุขแท้จริง ต้องไม่วิ่งวนในโลก


มกราคม ๒๕๖๓
ล้าง เพื่อ สะอาด.

อาบที่หนึ่ง          นั้นล้าง          ส่วนร่างกาย
ย่อมทำได้          โดยขยัน          หมั่นเช็ดถู
ภาพพวกเซ็น          อาบเป็น          ตัวอย่างดู
ล้างตัวกู          กันอย่างหนัก          ด้วยรักทำ

อาบที่สอง          จองล้าง          ไล่กิเลส
ที่เป็นเหตุ          เผลอไผล          ไถลถลำ
เที่ยวยึดนั่น          ยึดนี่,          ที่กอบกำ -
เอามาทำ          เป็น "ตัวกู"          และ "ของกู"

เอาน้ำคือ          ธรรมะ          เข้าชะล้าง
ให้สว่าง          สะอาดสิ้น          สงบอยู่
อะไรมา          ไม่ยึดมั่น          ไม่พันตู
สิ้น "กู-สู"          เป็นวิมุตติ์          ดีสุดดี ฯ

 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ลิ้น งู ใน ปาก งู.

นั่นลูกตา          มองเห็น          ไม่เป็นหมัน
เขาใช้มัน          เล็งแล          แก้ปัญหา
อยู่ในโลก          อย่างไร          ไม่ทรมาน์
พิจารณา          ครองไป          ให้จงดี.

เชิญท่านดู!          ลิ้นงู          ในปากงู
ไม่เคยถูก          เขี้ยวงู          อยู่ศุขศรี
อยู่ในโลก          ไม่เคยถูก          เขี้ยวโลกีย์
เป็นเช่นนี้          อุปมา          อย่าฟั่นเฟือน
คิดดูบ้าง          นั่งได้          ในปากงู
ไม่เคยถูก          เขี้ยวงู          อยู่เสมือน
นั่งในห้อง          แสนสบาย          ภายในเรือน
มีเค้าเงื่อน          เหมือนพระ          ภควันต์

อยู่ในโลก          ไม่กระทบ          โลกธรรม
อยู่เหนือกรรม         เหนือทุกข์          เป็นศุขสันติ์
ใครมีตา          รีบเคารพ          นอบนบพลัน
รีบพากัน          ทำตาม          ยามนี้เอย ฯ


มีนาคม ๒๕๖๓
จดหมาย จากไส้เดือน.

นี้จดหมาย          ไส้เดือน          เตือนมนุษย์
ไม่รู้สิ้น          รู้สุด          มาแต่ไหน
ทั้งคืนวัน          ขยันเขียน          เพียรทำไป
มนุษย์อ่าน          หรือไม่          ไม่อาวรณ์

มันพร่ำบอก          พร่ำสอน          พร่ำวอนว่า
พร่ำพรรณนา          ให้ระวัง          ให้สังหรณ์
ว่าสรรพสิ่ง          เปลี่ยนไป          ไม่ถาวร
ทุก ๆ ตอน          อนิจจัง          อนัตตา
มันให้อัต-          ถาธิบาย          หลายแสนอย่าง
อุทาหรณ์          ต่าง ๆ           ครบทุกท่า
รอยไส้เดือน          เกลื่อนทั่ว          พสุธา
ก็เพราะว่า          ไส้เดือนรัก          คนนักเอย ฯ

 
info@huexonline.com