MENU
TH EN

First revision: Dec.31, 2012
Last change: Dec.08, 2023

       ท่านพุทธทาส อินทปัญโญ หรือ ท่านพุทธทาสภิกขุ (พ.ศ.2449-2536)
       ได้รับการยกย่อง และเชิดชูเกียรติให้เป็น "บุคคลสำคัญของโลก" ในวาระ ฉลองครบรอบ 100 ปีชาตกาล (วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2549) จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ในการประชุมสมัยสามัญ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2548.

 

ชีวิตแท้ งามงดและสดชื่น

ชีวิตเหลือ แต่ความเย็น เป็นนิพพาน

 

1.  การงาน - การสนุก.

 

     การงานนั้น       น่ารัก       เพราะเป็นครู
สอนให้รู้       ให้ฉลาด       ไปทุกสิ่ง
ยิ่งทำแล้ว       ยิ่งฉลาด       มิหวาดประวิง
เป็นผู้ดิ่ง       พ้นผิด       จิตเจริญ,

    ยิ่งกว่านั้น       ดูให้ดี       มีค่าลึก
เป็นการฝึก       ธรรมะกล้า        น่าสรรเสริญ
มีสติ       ฉันทะ       ทมะ      ฯลฯ เกิน
แสนเพลิดเพลิน       จิตวาง       ทางนิพพาน,

    ยิ่งประเสริฐ       ก็คือว่า       น่าสนุก
ไม่มีทุกข์       เป็นการทำ       กรรมฐาน
ทำชีวิต       ให้สดใส       ใจเบิกบาน
ในการงาน       ประจำวัน       นั่นเองเอย.

 

2.  ความสุขในงาน.

 
 

      พวกเด็ก ๆ       พอใจ       รับใช้เรื่อย
ไม่รู้เหนื่อย       เก็บผัก       หักบุปผา
มาต้มแกง,       จัดแจง,       ประดับประดา
ตามเวลา,       ไม่มีเบื่อ       ดีเหลือใจ ฯ

    ความศุขมี       ในตัวงาน      ท่านว่าไว้
ใครหาได้       ได้เปรียบ       เป็นไหน ๆ
ไม่ต้องเร่       ร่อนหา       ให้บ้าใจ
ในป่าไพร       ก็หาได้       ไม่สิ้นเลย ฯ

    อันความสุข       หาได้       ไม่ยากเย็น
ทำงานเป็น       เป็นสุข       ในใจเหวย
ความศุขใน       การงาน       ท่านเปรียบเปรย,
อย่าเยาะเย้ย,       เพชรในหัว-       คางคกมี ฯ

 

3.   เหงื่อ คือ น้ำมนต์ที่แท้จริง.

   เหงื่อนั่นแหละ       คือน้ำมนต์       ให้ผลเลิศ
นำให้เกิด      สุขสวัสดิ์       พิพัฒน์ผล
น้ำมนต์รด       รดเท่าไร       ไม่ช่วยคน
จนกว่าตน       จะมีเหงื่อ       เมื่อทำจริงฯ

   จงรักเหงื่อ       เชื่อมั่น       บากบั่นเถิด
หน้าที่เกิด       สมบูรณ์ดี       มีผลยิ่ง
เป็นพระเจ้า       มาช่วยเรา       อย่าประวิง
จะเป็นมิ่ง       ขวัญแท้       แก่ทุกคนฯ

   พระพุทธองค์       ทรงเคารพ       ซึ่งหน้าที่
ทำให้ดี       เหงื่อออกมา       มหาผล
ใช้บูชา       พระพุทธองค์       มิ่งมงคล
สาธุชน      มีศุขเหลือ       เพราะเหงื่อเอยฯ

info@huexonline.com