MENU
TH EN

สุภาษิตที่ข้าพเจ้าชอบ

                                                                                                                         First revision: Apr.13, 2011
Last revision: Dec.31, 2017

สุภาษิตที่ข้าพเจ้าชอบ
นั้นเป็นผลแห่งเสรีภาพของการคิด และลิขสิทธิ์เป็นของธรรมชาติ
ที่ไม่มีใครสงวนได้ กลายเป็นลิขสิทธิ์สากล
ที่ไม่ต้องมีใครสงวน, และเชื่อว่าจะเพิ่มมากขึ้นทุกที

พุทธทาส อินทปัญโญ
[จากสำนักพิมพ์ธรรมสภา www.thammasapa.com]

และใคร่ขออนุญาตผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไว้ ณ ที่นี้ เพื่อเป็นการเสริมกิจกรรมการเผยแพร่ผลงานของท่านพุทธทาส ตามรอยธรรมทานมูลนิธิ สวนโมกขพลาราม

หากท่านผู้อ่านสนใจ ประทับใจและต้องการสนับสนุนทุนทรัพย์เพื่อกิจกรรมดังกล่าว สามารถติดต่อได้โดยตรงที่ ธรรมสภา เลขที่ ๑/๔-๕ ถนนบรมราชชนนี ๑๑๙ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม.๑๐๑๗๐ โทรศัพท์ ๐๒-๘๘๘-๗๙๔๐, ๐๒-๔๔๑-๑๕๘๘ โทรสาร ๐๒-๔๔๑-๑๔๖๔ www.thammasapa.com

และขอแสดงสุภาษิตที่ได้บันทึกไว้ในแผ่นพับประชาสัมพันธ์ธรรมสภาไว้ดังนี้ ว่า:


"การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง การรับธรรมะและนำไปปฏิบัติย่อมชนะการรับทั้งปวงเช่นกัน"


1. คำสุภาษิต ใคร ๆ ไม่อาจสงวนลิขสิทธิ์ : ธรรมชาติเป็นเจ้าของ.

2. สุภาษิตเป็นธงชัยที่มุ่งหมาย หรือที่ปรากฎตัว ของฤษีทั้งหลาย.

3. ถ้อยคำที่ใช้เป็นประโยชน์ได้ จัดเป็นสุภาษิตได้ทั้งนั้น.

4. สุภาษิตหลุดออกมาจากปากของคนบ้าก็ยังมี สังเกตดูให้ดี ๆ เพราะธรรมชาติดันให้ออกมา.

 
 

5. คำสุภาษิตที่ท่านรู้สึกว่าตื้น ๆ ชืด ๆ นั่นแหละ อาจจะเป็นเพราะลึกเกินไป สำหรับท่านก็ได้.

6. สุภาษิตที่คิดได้เมื่อกำลังเมา อาจจะใช้ไม่ได้เมื่อหายเมา แม้กวีที่ขี้เมา ก็ยังมีเวลาที่สร่างเมา.

7. จัดเป็นอมตภาษิต เพราะใช้ได้ตลอดกาลนิรันดร.

8. จัดเป็นอมตภาษิต เพราะออกมาจากความจริงอันไม่รู้จักตาย.

9. จัดเป็นอมตภาษิต เพราะช่วยให้คนเอาชนะความตายได้ ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง.

10. สุภาษิตเป็นปกาศิต และลิขสิทธิ์ของธรรมชาติ.

11. ถ้าท่านทำใจร้อน ก็จะต้องร้อนใจในภายหลัง อย่างไม่มีทางหลีก.

12. ถ้าท่านทำมักง่าย ก็เท่ากับทำลายสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่นั่นเอง.

13. ถ้าท่านเห็นแก่ได้ ท่านจะต้องสูญเสียสิ่งที่ได้แล้ว และสิ่งที่กำลังจะได้ข้างหน้า.

14. ถ้าท่านเห็นแก่กิน ไม่เท่าไรก็จะไม่มีอะไรจะกิน.

15. ถ้าท่านพูดพล่อย ๆ ก็คือ ท่านเปิดรูรั่วให้เกียรติยศของท่าน ค่อย ๆ รั่วจนหมดไป.

16. ถ้าท่านสบายเมื่อหนุ่ม ท่านต้องรู้จักจัดรู้จักคุ้ม ให้สบายไปจนแก่.

 
 

17. ถ้าท่านทำตามใจชอบ ต้องดูให้ดีเสียก่อนว่า กิเลสชอบ หรือธรรมะชอบ.

18. ถ้าท่านทำบาปแลกบุญ ต้องพิจารณาดูให้ดีเสียก่อนว่า มันจะคุ้มทุนได้อย่างไร และเมื่อไร?.

19. ถ้าท่านทำงานเห็นแก่หน้า ท่านจะพบและเพิ่มปัญหาเรื่อยไป.

20. ถ้าท่านทำตัวเห็นแก่ได้ ก็อย่าหวังน้ำใจจากเพื่อนฝูง.

21. ถ้าท่านกลัวจนเกินไป ท่านก็ไม่มีทางจะทำอะไรได้สำเร็จ.

22. ถ้าท่านกล้าจนเกินงาม ก็จะพบกับความเดือดร้อน.

23. ถ้าท่านหวังแต่ความสนุก ก็จงเตรียมตัวสำหรับพบกับความทุกข์อย่างมหันต์.

24. ถ้าท่านขาดความยั้งคิด ชีวิตทั้งชีวิตจะหมดความหมาย โดยไม่ทันรู้.
 

25. ถ้าท่านทำใจให้สงบ ท่านจะพบความสุขที่เยือกเย็นอยู่ตลอดเวลา.

26. ถ้าท่านดำเนินชีวิตด้วยความพอดี ท่านก็จะไม่เป็นหนี้ตลอดกาล.

27. ถ้าท่านมีความงก ท่านก็จะได้เป็นยาจกในเรือนเศรษฐี.

28. ถ้าท่านมีเมตตากรุณา ท่านก็จะมีมิตรสหายญาติกาไปทั้งบ้าน.

29. ถ้าท่านมีเมตตาเกินประมาณ ก็จะพบคนอันธพาบไปทั่วบ้านทั่วเมือง.

30. ถ้าท่านคิดถึงแต่ความหลัง ท่านก็รังจะพบแต่ความเศร้า.

31. ถ้าท่านมีแต่ความมัวเมา จะพบแต่ความปวดร้าวอย่างนิรันดร.

32. ถ้าท่านทำดีเพื่อเด่น ก็จะถูกเขารุมเขม่น แม้จากญาติมิตรของตนเอง.

 
 

33. ถ้าท่านหวังพึ่งแต่คนอื่น ก็มีวันที่จะต้องกลืนน้ำตาตนเอง.

34. ถ้าท่านรู้จักใช้เวลาให้ถูกต้อง ชีวิตก็จะมีค่าเป็นเงินเป็นทอง.

35. ถ้าท่านดำเนินชีวิตขาดความพอดี ความเป็นหนี้ก็จะเข้ามาเพิ่มให้ท่าน.

36. ถ้าท่านทำด้วยความหวังประโยชน์ทางจิต ท่านก็จะมีชีวิตอยู่อย่างสงบเย็นเป็นนิพพาน.

37. คนที่ไม่รู้จักระวังเวลา ถ้าไม่เป็นคนบ้า ก็เป็นพระอรหันต์.

38. การโกรธคนอื่นเขา ก็เท่ากับจุดไฟเผาตัวเอง เสียก่อนแล้วตั้งนาน.

39. อนาคตคือความฝัน ปัจจุบันคือภาพมายา อดีตคือปัญหาที่สะสมไว้ พระอรหันต์จึงอยู่เหนือความหมายของเวลา.

40. อย่าหลงคิดไปว่า มีอะไรเป็นของเรา แม้แต่ร่างกายและชีวิต เพราะว่าตัวเราที่แท้จริง มันไม่มี.

 

41. อารมณ์ไม่พอกับตัณหา เวลาไม่พอกับความโง่ ความเป็นเปรตหิวโซก็เกิดขึ้น.

42. จะจบเกมทั้งหมดทั้งสิ้นของชีวิต ก็ต่อเมื่อมีการมองเห็นชีวิต ว่าเป็นของไม่ใช่ตน.

43. ถ้าทำตัวเป็นผู้รับแต่ฝ่ายเดียว โลกนี้ก็จะไม่มีผู้ให้เหลืออยู่แม้แต่คนเดียว. (ถึงหน้า 21)


 
info@huexonline.com