MENU
TH EN
Title Thumbnail: วัดไตรตรึงษ์, จาก. www.bloggang.com, วันที่เข้าถึง 28 กรกฎาคม 2563
014. วัดไตรตรึงษ์
First revision: May 29, 2020
Last change: Jul.28, 2020
สืบค้น รวบรวม เรียบเรียง และปริวรรตโดย
อภิรักษ์ กาญจนคงคา

     วัดไตรตรึงษ์ บ้างก็เรียก วัดไตรตรึงค์ บ้างก็เรียก  วัดไตรตรึงส์ อยู่ทางใต้ของพระที่นั่งเย็น ติดกับถนนป่าโทน เจดีย์วัดนี้เหลือแค่ฐานราก01. จัดเป็นวัดร้างในอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา.

ที่มา คำศัพท์ และคำอธิบาย:
01. จาก. www.bloggang.com, วันที่เข้าถึง 28 กรกฎาคม 2563.


PHOTO GALLERY
ภาพที่ 01: วัดไตรตรึงษ์, จาก. www.bloggang.com, วันที่เข้าถึง 28 กรกฎาคม 2563.
 

PHOTO
GALLERY
info@huexonline.com