MENU
TH EN
Title Thumbnail:  จากการบรรยายของ อจ.ปัทพงษ์ ชื่นบุญ: เจดีย์ขนาดเล็กที่วัดสีกุก ดังภาพ สันนิษฐานว่าบรรจุอัฐิของมังมหานรธา ซึ่งมักจะมีลูกหลานของแม่ทัพใหญ่พม่าท่านนี้มาเคารพกราบไหว้อยู่เสมอ, ถ่ายไว้เมื่อ 9 เมษายน 2560, Hero Image: วัดสีกุก, ที่มา: Facebook เพจ "วัดสีกุก-พระครูชินธรรมาภรณ์," วันที่เข้าถึง 20 พฤษภาคม 2563. 
241. วัดสีกุก
First revision: Jan.10, 2020
Last change: May 20, 2020
สืบค้น รวบรวม เรียบเรียง และปริวรรตโดย
อภิรักษ์ กาญจนคงคา

     ค่ายสีกุก ณ วัดสีกุกนี้ เป็นค่ายที่แม่ทัพมังมหานรธา01 ได้ยกทัพขึ้นมาตั้งค่ายเพื่อตีกรุงศรีอยุธยา หลังจากกวาดต้อนเชลยทางภาคใต้ของไทยขึ้นมากว่า 30,000 ชีวิต (อาจหมายรวมถึงชนชาติอื่น ๆ เช่น มอญ คนไทยบริเวณรอบ ๆ กรุงศรีฯ ที่ต้องเลือกข้างเพื่อความอยู่รอด) เพื่อโจมตีกรุงศรีอยุธยา ต่อมามังมหานรธามาเสียชีวิตลง ณ บริเวณค่ายสีกุกนี้ กล่าวกันว่ายังมีสถูปที่เก็บอัฐิของมังมหานรธาอยู่ที่นี่ แต่ปัจจุบันจากการค้นหายังไม่ปรากฎหลักฐานชัดเจนว่าอยู่ส่วนไหนของค่ายสีกุกนี้.
    จากรายงานการสำรวจแหล่งโบราณสถานในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของ น. ณ ปากน้ำ ในบริเวณที่ตั้งค่ายของมหานรธาที่สีกุกนั้น พบว่ามีขนาดไม่ต่างจากเมืองขนาดย่อมเมืองหนึ่ง น. ณ ปากน้ำ ได้อธิบายลักษณะของค่ายว่า
     “เนื่องจากบริเวณแถบนี้ทางแม่น้ำโค้งเป็นรูปเกือกม้า (คือ เป็นบริเวณที่ตรงข้ามกับจุดที่แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยไหลมาบรรจบกัน) พม่าจึงตั้งค่ายตรงวัดสีกุก และทำกำแพงตัดปลายเกือกม้าจรดสองข้างแม่น้ำ กำแพงก่ออิฐอย่างแข็งแรง แต่ถูกชาวบ้านรื้ออิฐไปขายเสียเกือบหมดแล้ว ค่ายสีกุกนี้เป็นค่ายที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ ภายในค่ายกว้างขวางอาณาบริเวณหลายสิบไร่ มีโคกช้าง โคกม้าพร้อม ดูแล้วไม่ผิดอะไรกับเมือง ๆ หนึ่งทีเดียว”.02.ที่มา คำศัพท์ คำอธิบาย
01. มังมหานรธา (Maha Nawrahta) อ่านเป็นสำเนียงพม่าได้ว่า มิน-หม่ะ-ห๊า-หน่อ-ด่า (คำว่า มัง ในภาษาไทยหรือ มิน หรือ เมง ในภาษาพม่าแปลว่า เจ้า ส่วนคำว่า มหานรธา เป็นชื่อบรรดาศักดิ์) เป็นแม่ทัพพม่าที่ยกทัพจำนวน 30,000 นาย มาจากเมืองทวายผ่านทางทิศใต้ของไทย เข้ามาร่วมรวมพลในแขวงเมืองราชบุรี แล้วจัดให้ "เมขะระโบ" คุมกองทัพเรือยกไปทางแม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำท่าจีน เพื่อเข้าตีเมืองธนบุรี เมืองนนทบุรี ขึ้นไปจนถึงกรุงศรีอยุธยา ส่วน "มังมหานรธา" คุมกองทัพบกยกไปทางเมืองสุพรรณบุรี ตรงไปยังกรุงศรีฯ พม่าล้อมกรุงศรีฯ นาน 14 เดือน มังมหานรธาก็เสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บราว ๆ เดือนมีนาคม พ.ศ.2310 ไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่ไทยเราจะเสียกรุงศรีฯ ครั้งที่สอง เนเมียวสีหบดีจึงเป็นแม่ทัพใหญ่บัญชาการรบแต่เพียงผู้เดียว, ที่มา: www.vcharkarn.com, rb-history.blogspot.com (อ้างถึงหนังสือ: มณฑลราชบุรี (2468). สมุดราชบุรี. พระนคร : โรงพิมพ์หนังสือไทย. (หน้า 245-247)), และ th.wikisource.org, วันที่สืบค้น 07 พฤษภาคม 2560.
02. ที่มา: Facebook เพจ "ผู้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ History learning group," วันที่เข้าถึง 20 พฤษภาคม 2563.
info@huexonline.com