MENU
TH EN

MP-09. ปรางค์บ้านปรางค์ - อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

Title Thumbnail & Hero Image: จาก 01.
MP-09. ปรางค์บ้านปรางค์ - อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา01.
First revision: Jun.19, 2021
Last change: Jun.19, 2021
สืบค้น เรียบเรียง รวบรวม และปริวรรตโดย
อภิรักษ์ กาญจนคงคา.

       ปรางค์บ้านปรางค์ ใน จ.นครราชสีมามีสามแห่ง คือ
           หนึ่ง) ที่ อ.ห้วยแถลง
           สอง) ที่ อ.คง
           สาม) ต.นกออก อ.ปักธงชัย

       ปรางค์บ้านปรางค์ ที่ปักธงชัยนี้ บ้างก็เรียก ปราสาทบ้านปรางค์ หรือ ปราสาทสระน้อย เป็นปรางค์สามหลังตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน สิ่งก่อสร้างเป็นหินทราย พังทลายชำรุดมาก ด้านหนึ่งของปรางค์เป็นกลีบขนุนเป็นรูปพญานาคห้าเศียร (ศิลปะแบบบาปวนหรือคลัง) ที่มา คำศัพท์และคำอธิบาย:
01. จาก. bloggang.com/m/viewdiary.php?id=tuk-tukatkorat&month=04-2017&date=19&group=40&gblog=139, วันที่เข้าถึง 19 มิถุนายน 2564.
info@huexonline.com