MENU
TH EN

มนุษย์เทพ: ประวัติย่อแห่งอนาคต

มนุษย์เทพ: ประวัติย่อแห่งอนาคต
Homo Deus: A Brief History of Tomorrow
First revision: Dec.30, 2018
Last revision: Feb.03, 2019

Deus อ่านว่า เดส (คล้าย ๆ เด-อุส แต่คำว่า "อุส" ให้ออกเสียงต่ำและเบา) หมายถึง เทพที่ขณะกำลังทรงงานด้านเทคนิคอยู่
 
   สงครามเป็นเรื่องล้าสมัยไปแล้ว: เราดูมีแนวโน้มว่าจะฆ่าตัวตายมากกว่า ถูกสังหารอันเนื่องมาจากความขัดแย้ง  War is obsolete: You are more likely to commit suicide than be killed in conflict.
   ความอดอยากกำลังอันตรธานไป: เราดูจะมีความเสี่ยงกับการเป็นพวกตุ้ยนุ้ยมากกว่าความหิวโหย  Famine is disappearing: You are more at risk of obesity than starvation.
   ความตายเป็นแค่เรื่องปัญหาทางเทคนิคเท่านั้น: ความเท่าเทียมกันหายไป, ซึ่งความเป็นอมตะได้เข้ามา (แทนที่)  Death is just a technical problem: Equality is out, but immortality is in.

1. วาระใหม่แห่งมนุษยชาติ (The New Human Agenda)
 • ความอดอยาก โรคระบาด และสงคราม ยังคงมีอยู่ในโลกอียิปต์โบราณ อินเดียในยุคกลาง และจีนในคริสตศตวรรษที่ 20 (Famine, Plague, and war are still in the people of ancient Egypt, Medieval India, and The twentieth century China.)
 • ในเดือนเมษายน 1694, เจ้าหน้าที่ชาวฝรั่งเศสในเมือง Beauvais อธิบายถึงผลกระทบจากการอดอยาก และราคาอาหารที่สูงลิ่ว ทั่วทั้งย่านมีคนเดินหิวโซ อ่อนแอจากความอดอยาก อยากตาย ด้วยไม่มีงานไม่มีอาชีพ ไม่มีเงินจะซื้อขนมปัง กินอาหารที่ไม่สะอาด เช่น เนื้อแมว ม้า ต้มวัชพืช หญ้า รากไม้ สมุนไพรกันกิน
 • คนร่ำรวยโก่งราคาอาหารให้สูงขึ้น ประมาณว่า 2.8 ล้านคนในฝรั่งเศส อดอยากและตายลงในช่วงปี ค.ศ.1692-1694 ขณะที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 (The Sun King) กำลังสนุกสนานกับเหล่านางในในพระราชวังแวร์ซายส์
 • ในเอสโตเนีย ฟินแลนด์ สก็อตแลนด์ คนล้มตายเพราะหิวโหย ในช่วงค.ศ. 1695-1698 กันมากมาย 20%-30% เลยทีเดียว
 • มนุษย์ปัจจุบันมีอาหารทานกันอย่างเหลือเฟือ แทบหรือไม่มีความระทมทุกข์กับความอดอยากเลย
The Biological Poverty Line
 • ในช่วงร้อยปีที่แล้ว เทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ และพัฒนาการทางการเมืองได้สร้างความแข็งแกร่งให้มนุษย์มีเส้นแห่งความปลอดภัย มั่นคงเรื่องอาหาร แต่ความอดอยากยังมีอยู่ แต่เป็นพรมแดนทางด้านการเมืองเสียมากกว่า ที่จะเป็นหายนะทางธรรมชาติ (Natural catastrophes) เป็นความอดอยากอันเนื่องมาจากการเมือง (Political famine) เช่นใน ซีเรีย ซูดาน หรือโซมาเลีย
 • ซึ่งในโลกปัจจุบันกลับกันจากอดีตมาก ในปี ค.ศ.2014 มากกว่า 2.1 พันล้านคนมีน้ำหนักเกิน เปรียบเทียบกับ 850 ล้านคนที่ขาดสารอาหาร (กินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ เช่น มีแต่น้ำตาล แป้ง เป็นต้น) ภายในปี ค.ศ.2030 ขาดว่าครึ่งหนึ่งของประชากรโลกที่มีน้ำหนักเกิน
 • ในปี ค.ศ.2010 ความอดอยากและการได้สารอาหารไม่ครบได้คร่าชีวิตคนไปราว 1 ล้านคน ในขณะที่ความตุ้ยนุ้ย (obesity) คร่าไป 3 ล้านชีวิตมนุษย์.
กองเรือรบอามาด้าที่มิอาจมองเห็น (Invisible Armadas)
ชัยชนะของความตาย วาดโดยจิตรกร Pieter Bruegal the Elder ราว ค.ศ.1562
The Triumph of Death is a painting by Pieter Bruegel the Elder, painted c. 1562 it was inspired by the waves of the Black Death plaguing the 14th century.  Source & Credit Wikipedia. Image in public domain.BRUEGEL, ที่มา: www.forbes.com, วันที่เข้าถึง 2 กุมภาพันธ์ 2562
 • มีโรคร้ายเกิดขึ้น เช่น กาฬโรค (Black Death เริ่มในราวปี ค.ศ.1330s แถบตะวันออกหรือเอเชียกลาง นำแบคทีเรียที่ชื่อ Yersinia pestis มาสู่มนุษยโดยผ่านเห็บและหนู แพร่ไปทั่วเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ คร่าชีวิตไปกว่า 75-200 ล้านคน) การที่ไข้ทรพิษระบาดในอเมริกากลาง โดยมีพาหนะคือทาสชาวสเปน (ชื่อ Francisco de Egui’a) ที่มากับเรือ โรคไข้หวัดใหญ่สเปน (Spanish flu)
 • Ebola, SARS
 • AIDS
 • อาจเป็นยุคอวสานของยาปฏิชีวนะ (Antibiotic)
 • ปี ค.ศ.2015 แพทย์ได้พบยาปฏิชีวนะใหม่ ชื่อ teixobactin ซึ่งแบคทีเรียมิอาจต้านทานได้ ทำให้เกมการต่อสู้เปลี่ยน ที่ยาปฏิชีวนะจะปะทะกับการต่อต้านอย่างรุนแรงของเชื้อโรค
 • นักวิทยาศาสตร์มีการคิดค้นการปฏิวัติการรักษาโรคใหม่ ๆที่แตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอย่างสิ้นเชิง เช่น การมี Nano-robot อาจจะถูกกำหนดทิศทางไปตามกระแสเลือดของเรา ระบุความเจ็บไข้และฆ่าเชื้อโรค และเซลส์มะเร็งต่าง ๆ ได้
 • เรื่องโรคระบาด Ebola มีการตีพิมพ์รายงานในเดือนตุลาคม 2014 ตำหนิถึงการคอร์รัปชั่นและความไม่มีประสิทธิภาพขององค์การอนามัยโลก (WHO) สาขาในแอฟริกา ปัญหาขยายมาในระดับชุมชนนานาชาติอันเนื่องมาจากการไม่ตอบสนองปัญหาอย่างทันท่วงทีและใช้ความพยายามไม่มากพอ
 • คล้ายคลึงกับการพยายามจัดการกับ AIDS มีการติดเชื้อและคร่าชีวิตมนุษย์ไปนับล้านในแถบอนุทวีปซาฮาราของแอฟริกา แพทย์ใช้เวลาหลายปีในการพยายามทำความเข้าใจกลไกต่าง ๆ ของโรค และเห็นถึงความล้มเหลวของมนุษย์แทนที่จะเป็นโชคชะตาอันโหดร้าย


ส่วนที่ 1: โฮโม เซเปียนส์ มีชัยชนะเหนือโลก (Homo Sapiens Conquers the World)
 
info@huexonline.com