MENU
TH EN

เรียนรู้เพิ่ม เพื่อที่จะลด(ต้นทุน): ห้าขั้นตอนสู่การลดต้นทุนเชิงกลยุทธ์

First revision: May 13, 2018
Last revision: May 14, 2018
เรียนรู้เพิ่ม เพื่อที่จะลด(ต้นทุน): ห้าขั้นตอนสู่การลดต้นทุนเชิงกลยุทธ์01
 
     ในอุตสาหกรรมเผชิญกับการหยุดชะงักเปลี่ยนแปลงกระทันหันอย่างมโหฬาร, การประหยัดด้วยการสร้างประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น (Marginal efficiency savings) นั้น ไม่ได้เป็นการประกันว่าเราจะอยู่รอดและประสบความสำเร็จ. เราจะควานหาทรัพยากรต่าง ๆ และศักยภาพการดำเนินงานที่เฉียบคมต่าง ๆ ได้อย่างไร ในวิถีที่เราจะช่วยให้เราสามารถกำหนดก้าวในตลาดที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วได้หรือไม่?

บทนำ
อุตสาหกรรมเผชิญกับ
 • คลื่นพายุอันสมบุรณ์แบบที่ค่อย ๆ ทะยอยถาโถมเข้ามา
 • อัตราผลตอบแทนที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำ
 • กฎระเบียบใหม่ ๆ 
อุตสาหกรรมที่จะหยุดชะงักได้มากที่สุด คือ อุตสาหกรรมด้านบันเทิง และสื่อ
การหยุดชะงัก (disruption) ตามที่ CEO ต่าง ๆ ตระหนักนั้น ประกอบด้วย:
 • การเข้ามาใหม่ของคู่แข่งขัน
 • อัตราการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และ
 • การยกระดับการใช้จ่ายและพฤติกรรมของลูกค้า
 • กฎระเบียบที่มีมากเหลือเกิน
กิจการต้อง Faster, sharper และ more innovative.

ห้าขั้นตอน:
1. เริ่มต้นด้วยกลยุทธ์ (Start with strategy): Have a clear view of our strategy and ensure it is consistently understood across the organization.
2. การจัดการต้นทุนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ (Align costs to strategy): Look across the whole organization and differentiate the strategically - criticed "good cost" from non-essentialized "bad cost".
3. ตั้งเป้าหมายให้สูง (Aim high): be bold, be brave, and be creative (use technology, innovation, and new ways of working to radically optimise the cost base.
4. กำหนดทิศทางและแสดงภาวะผู้นำ (Set direction and show leadership): Deliver cost optimisation as strategic, business transformation programme.
5. สร้างวัฒนธรรมด้านการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนในเชิงบวก (Create a culture of cost optimisation): Ensure our embed a culture of ownership and incentivise continuous improvement.

ซึ่งทั้งหมดดังกล่าวจะนำไปสู่ยอดขายที่สูงขึ้น และรางวัลที่เป็นกำไร (Huge Top and Bottom Line Rewards.)

ต้นทุนดีและต้นทุนเลว (Good costs and Bad costs)
 • "ต้นทุนดี" ถือเป็นการลงทุน (Good costs' targeted for investment).
 • "ต้นทุนเลว" นั้นจะต้องมีการยกเครื่อง หรือ ถูกกำจัด (Bad costs' targeted for overhaul or eliminate)
 • "ต้นทุนดี" นั้นมีศักยภาพที่จะสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจของเรา, ขยับเข้าใกล้ลูกค้า, มันสามารถพัฒนาไปสู่การเสนอคุณค่าใหม่ ๆ แก่ลูกค้า. เป็นการกำหนดและมุ่งเน้นว่าสิ่งใดคือสาระสำคัญแท้จริงที่ลูกค้าต้องการ (ของสถานการณ์การตลาดในปัจจุบัน).
 • "ต้นทุนเลว" เป็นรายจ่ายที่ไม่มีความจำเป็นใด ๆ 

เราต้องทบทวนความคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์และต้นทุน (Rethinking Strategy and Cost)
 • Why costs in some areas are needlessly, high.
 • a lack of direction,
 • accountabilities.
 • Released hundreds of million dollars cost, which the group invested in creating new digital propositions and building strong customer relationships.
 •  Bad costs - The processes often rely on heavymanual workarounds, including-re-inputting of information onto multiple systems.
 • analyse what's happened to anticipating what will happen and when ( Predictive analytics)
 • proactively shaping the outcome (Prescriptive analytics).
เราต้องคำนึงถึงระบบการเขียนโปรแกรมที่เป็น Blockchain

Good costs ได้แก่ Virtual office ระบบต่าง ๆ ที่เรียกว่า Service Integration and Management (SIAM), Robotics: ---> Robotic Process Automation (RPA) และ Straight-through-processing (STP)ที่มาและคำอธิบาย:
01   ปรับปรุงจาก. www.pwc.com/insurance, วันที่สืบค้น 3 พฤษภาคม 2561.
 
info@huexonline.com