MENU
TH EN

นครวัด: ยลพระบรมวิษณุโลก ก่อนสิ้นลมปราณ ตอนที่ 5

Title Thumbnail: นครวัด, ถ่ายไว้เมื่อ 22 ตุลาคม 2561, Hero Image: ภาพจากสำนักฝรั่งเศสปลายบูรพาทิศ (EFEO) ไม่ทราบปี.
นครวัด: ยลพระบรมวิษณุโลก ก่อนสิ้นลมปราณ ตอนที่ 501, 02, 03.
First revision: Aug.22, 2020
Last change: Sep.10, 2023
สืบค้น เรียบเรียง รวบรวม และปริวรรตโดย
อภิรักษ์ กาญจนคงคา


ระเบียงชั้นที่สอง
     ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 22 และ 23 (หรือปลายคริสต์ศตวรรษที่ 17 และในคริสต์ศตวรรษที่ 18) พุทธศาสนาเถรวาทรุ่งเรืองด้วยพระองค์จันท์ (พระบาทองค์จันท์) พระราชบุตรและพระราชนัดดาได้ก่อสร้างราชธานีละแวกทางทิศใต้ของกัมพูชา แต่ก็ยังจัดกำลังพลมาซ่อมแซมปราสาทนครวัดโบราณนี้.

     ในระเบียงชั้น 2 ของปราสาทนครวัด ถูกเรียกว่า "พระพัน" เนื่องจากที่นั้นเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปจำนวนมากซึ่งสร้างจากวัตถุต่าง ๆ (ไม้ ปูน โลหะ) พระพุทธรูปจำนวนหนึ่งถูกนำมาไว้ในอภิรักษนคร และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงพนมเปญ.
      
กลุ่มพระพัน, ที่มา: Facebook เพจ "My Past," นำเสนอไว้เมื่อ 8 กันยายน 2563.


     ในชั้นพระพันและบากานมีศิลาจารึกจำนวน 40 หลัก ที่จารขึ้นตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 21 - 22 (หรือคริสต์ศตวรรษที่ 16 ถึงคริสต์ศตวรรษที่ 18) ในจำนวนนี้มีศิลาจารึกของพระมารดาของกษัตริย์พระองค์หนึ่งจารึกในปี พ.ศ.2122 (หรือ ค.ศ.1579) กล่าวถึงเรื่องราวต่าง ๆ ที่เป็นกุศลในพระราชบุตร ศิลาจารึกนั้นกล่าวว่ากษัตริย์พระองค์นั้นได้นำบุตรที่เป็นทารกมาถวาย "พระพิษณุโลก" (นครวัด) พระองค์ได้อธิษฐานประกาศว่า เมื่อใดพระราชบุตรเจริญวัยพระองค์จะนำมาให้บวชในที่นี้ มีศิลาจารึกอีกหลักหนึ่งเป็นภาษาขอมและเป็นคำกาพย์ จุดนี้ควรให้จับอารมณ์ เพราะกาพย์ขอมนั้น น้อยมากที่จะเขียนเป็นศิลาจารึก แสดงให้เห็นว่าในสมัยนี้ภาษาขอมรุ่งเรืองในลักษณะวรรณคดีด้านศิลาจารึกอีกด้วย.03 (ปรับปรุงจาก หน้าที่ 89/281)

 
 

สมเด็จพระเรียมนโรดม บุปผาเทวี, (ประสูติ 8 มกราคม.พ.ศ.2486 - สิ้นพระชนม์ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2562), พระธิดาองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ ประสูติแต่พาต กาญล นางรำสามัญชนผู้มีชื่อเสียงในราชสำนักกัมพูชา, ที่มาของข้อมูล: th.wikipedia.org, ภาพ: www.pinterest.com, วันที่เข้าถึง 22 สิงหาคม 2563.
 


ที่มา คำศัพท์ และคำอธิบาย:
01.  จาก. ANCIENT ANGKOR: BOOKS GUIDES, Michael Freeman, Claude Jacques, River Books, Bangkok, Thailand, 2009
02.  จาก. Michel Petrotchenko, Focusing On The Angkor Temples, The Guidebook, 4th Edition, 2017, Printed and Bound in Thailand, Amarin printing and Publish PCL.
03.  จาก. ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ: นครวัดทัศนะเขมร: รวบรวมบทรจนาเกี่ยวกับปราสาทนครวัด โดยกวีและนักปราชญ์เขมร สมเด็จพระสุคนธาธิบดี (พระสังฆราช) ปาง ขาต (พระสงฆ์) ตรึง งา (อาจารย์) นัก ปาง (กวี) ออกญาสุตตันปรีชา (กวี) ศานติ ภักดีคำ (แปล-ถอดความเป็นภาษาไทย), สำนักพิมพ์มติชน พิมพ์ครั้งแรก กันยายน 2545.


 

 
info@huexonline.com