MENU
TH EN
Title Thumbnail & Hero Image: On The Slope of Doi Suthep วัดผาลาด บนดอยสุเทพ คงถ่ายประมาณ 95-100 ปีที่แล้ว จาก ... หนังสือ Atlas-Geography of Siam (28 Lessons and Readings) ผลิตเมื่อ ค.ศ.1925 หรือ พ.ศ.2468 ที่ประเทศฝรั่งเศส, ที่มา: Facebook ห้อง "เชียงใหม่ที่คุณไม่เคยเห็น", วันที่เข้าถึง 7 กรกฎาคม 2563.
CM-031. วัดผาลาด
First revision: Jul.07, 2020
Last change: Jul.13, 2020
สืบค้น รวบรวม เรียบเรียงโดย
อภิรักษ์ กาญจนคงคา

     วัดผาลาดเดิมสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้ากือนา เพื่อเป็นอนุสรณ์ในการเสี่ยงทาย เพื่อหาสถานที่สำหรับประดิษฐานพระบรมธาตุ ตามตำนานสร้างพระธาตุดอยสุเทพ ช้างที่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนั้น ได้เดินทางมุ่งตรงไปทางดอยอ้อยช้าง ทิศตะวันตกของเมือง พระเจ้ากือนา พร้อมทั้ง พญาลิไทย จาก เมืองสุโขทัย และเหล่าเสนาอำมาตย์ ก็แห่ฆ้อง กลองตามหลังช้างไป
     เมื่อไปถึงยอดดอยแห่งหนึ่ง ช้างก็หยุดและย่อเข่าลง พระเจ้ากือนา พร้อมทั้งบริวาร ต่างเห็นพ้องกันว่าควรประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ณ ที่นั่น
     วัดผาลาดเป็นวัดป่า 1ใน 3 วัด ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย วัดแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี เคยถูกปล่อยให้รกร้างว่างเปล่าไป แต่ก็ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ ฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ ให้มีสถานภาพ เป็นวัดที่สวยงามในปัจจุบัน
ขอบคุณภาพจากเพจ weerapong wongtan
 

วัดผาลาด หรือ วัดสกทาคามีวนาราม, ดอยสุเทพ จ. เชียงใหม่ ,ปี 2478 Wat Pha Lat, Doi Suthep, Chiang Mai ,1935
ที่มา: Facebook ห้อง "Wisuwat Buroot", วันที่เข้าถึง 13 กรกฎาคม 2563.

     กรมศิลปากร ได้ดำเนินการโครงการบูรณะโบราณสถานวัดผาลาด ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงดอยสุเทพ จ. เชียงใหม่ โดยพบว่า หอพระ และเจดีย์ ศิลปะแบบพม่า ที่มีสภาพทรุดโทรม โดยเฉพาะหอพระสภาพชำรุด พังทลายลง เหลือเพียงแค่ส่วนฐานของอาคารประดิษฐานพระพุทธรูปเท่านั้น ดังนั้น จึงได้มีการศึกษาภาพถ่าย อาคารเดิม พบว่ามีผนังก่ออิฐถือปูนมีช่องโค้งประดับที่หน้าอย่างสวยงามภายในหอพระประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้น ประทับนั่งปางมารวิชัย ถึง 10 องค์ มีพุทธลักษณะที่เด่นชัด คือประทับนั่งขัดสมาธิ ห่มจีวรแบบคลุม พระพักต์อวบอิ่มอมยิ้ม ขมวดพระเกศาเป็นปมกลม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะพม่า
ขอบคุณ https://www.facebook.com/100002661461564/posts/2832755696823118/?d=n,
วันที่เข้าถึง 7 กรกฎาคม 2563.

 
info@huexonline.com