MENU
TH EN
ก. ปฐมบท: 44 ราชวงศ์ที่ปกครองในดินแดนประเทศไทยปัจจุบัน
 
First revision: Jun.12, 2016
Last change: Jul.01, 2021

 
กระผมได้ Search พบในอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะห้องใน Pantip  (สมาชิกเลขที่ 1375911) เกี่ยวกับราชวงศ์ต่าง ๆ ที่ปกครองในดินแดนประเทศไทยปัจจุบัน (ไม่อิงประวัติศาสตร์กระแสหลัก - ชาตินิยม) เมื่อต้นเดือนมิถุนายน 59 ที่ผ่านมา ได้เกิดแรงบันดาลใจที่จะศึกษารายละเอียดต่อยอดเพิ่มเติม

เพื่อสนองความอยากรู้ของตัวเอง ทราบถึงสาแหรกกำพึดของผู้คน ที่มาที่ไปของดินแดน สถานที่ สิ่งของ อาคาร สถูป เจดีย์ เวียงวัง ฯ รวมทั้งจุดเริ่มต้น การดำเนิน การตั้งอยู่ ตกต่ำ ล่มสลาย ดับไป รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรมของผู้คนในแผ่นดินไทยและในดินแดนสุวรรณภูมิ และอาจจะเป็นการตอบโจทย์ข้อสงสัยของผู้สนใจทั้งหลายได้ไม่มากก็น้อยนะครับ

หากท่านใดสงสัย มีข้อท้วงติง จะตัดทอน เพิ่มเสริม เพื่อประโยชน์ต่อความสมบูรณ์ขององค์ความรู้ในหัวข้อข้างต้นเป็นปฐมและเป็นสำคัญ ขอเชิญเลยครับ

อภิรักษ์ กาญจนคงคา
k.apirak@huexonline.com

ที่มา: usakanaenew.com,01 วันที่สืบค้น 18 กันยายน 2562.
อาณาจักรเทียน ราว พ.ศ.304


 
       ขอใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ Pantip เป็นจุดเริ่มต้น เพื่อศึกษา อธิบายและรจนา เรื่องราวต่าง ๆ ของ 44 ราชวงศ์ที่ปกครองในดินแดนประเทศไทยปัจจุบัน ดังนี้:-

I. ราชวงศ์ที่เคยปกครองในดินแดนประเทศไทยปัจจุบัน และมีศูนย์กลางอาณาจักรอยู่ในดินแดนประเทศไทยปัจจุบัน
 
   01. ลังกาสุกะ (พ.ศ.11xx-14xx)
   02. ละโว้ (พ.ศ.1181-16xx)
   03. จามเทวีวงศ์ (พ.ศ.1206-1835)
   04. สิงหนวัติ (พ.ศ.13xx-1552)
   05. ขุนหลวงพล (พ.ศ.1374-1729)
   06. พระยาโคตรบอง (พ.ศ.13xx-14xx)
   07. พรหมทัต (พ.ศ.1349-19xx)
   08. ตามพรลิงก์ (พ.ศ.14xx-17xx)
   09. ภคทัตต์ (พ.ศ.14xx-15xx)
   10. โกชกเวียงปฤกษา (พ.ศ.1552-1645)
   11. ลวจักรราช (พ.ศ.1646-1808)
   12. ศรีนำถม (พ.ศ.1720-1792)
   13. ขุนสามชน (พ.ศ.17xx-1801)
   14. พระร่วง (พ.ศ.1792-1981)
   15. เม็งราย (พ.ศ.1808-2107)
   16. พะเยา (งำเมือง) (พ.ศ.16xx-1879)
   17. พริบพรี (พ.ศ.16xx-17xx)
   18. ปทุมวงศ์ (พ.ศ.17xx-18xx)
   19. อู่ทอง (พ.ศ.16xx-1952)
   20. สุพรรณภูมิ (พ.ศ.1913-2112)
   21. ศรีธรรมโศกราช (พ.ศ.19xx-2112)
   22. ศรีวังสา (พ.ศ.2000-2231)
   23. ภูคา (พ.ศ.17xx-2004)
   24. สุโขทัย (พ.ศ.2112-2173)
   25. ตองอูสายเชียงใหม่ (พ.ศ.2140-2174)
   26. สุลัยมาน ชาห์ (พ.ศ.2173-2223)
   27. ล้านช้างสายเชียงใหม่ (พ.ศ.2174-2304)
   28. ปราสาททอง (พ.ศ.2172-2231)
   29. บ้านพลูหลวง (พ.ศ.2231-2310)
   30. หลวงติ๋นมหาวงศ์ (พ.ศ.2269-2475)
   31. พระวอ พระตา (พ.ศ.22xx-2422)
   32. ธนบุรี (พ.ศ.2310-2325)
   33. ทิพย์จักร (พ.ศ.2275-2482)
   34. มังไชย (พ.ศ.2309-2330)
   35. จักรี (พ.ศ.2325-ปัจจุบัน)
   36. เทพวงศ์ (พ.ศ.2361-2445)


II. ราชวงศ์ที่เคยปกครองดินแดนบางส่วนประเทศไทยปัจจุบันและมีศูนย์กลางอาณาจักรไม่ได้อยู่ในดินแดนประเทศไทยปัจจุบัน

   01. วรมัน (พ.ศ.7xx-1896) นักวิชาการรุ่นใหม่ มีแนวคิดการสะกดที่แตกต่างกันไป เช่น วรเทวะ หรือ พรรณ (เพราะ ว เทียบเท่ากับ พ) เช่น ชัยวรมัน เป็น ชัยวรมเทวะ หรือ ชัยพรรณ  
   02. ไศเลนทร์ (พ.ศ.1205-1568)
   03. เสือข่านฟ้า (พ.ศ.17xx-20xx)
   04. มัชปาหิต (พ.ศ.1836-2043)
   05. ล้านช้าง (พ.ศ.1896-2250)
   06. ตองอู (พ.ศ.2029-2295)
   07. กลันตัน (พ.ศ.2231-2328)
   08. คองบอง (พ.ศ.2295-2428 ปกครองล้านนา พ.ศ.2304-2317)
ที่มา แหล่งอ้างอิง หมายเหตุและคำอธิบายเพิ่มเติม
01.  ข้อมูลจากเว็ปไซต์ usakanaenew.com, น่าสนใจมาก เป็นการพิเคราะห์ดินแดนสุวรรณภูมิย้อนไปในช่วงไม่กี่ร้อยปีหลังพระบรมศาสดาปรินิพพาน สามารถนำมาประกอบการศึกษาอาณาจักรกัมพูชาโบราณได้ไม่มากก็น้อย เห็นถึงภูมิศาสตร์โบราณที่แตกต่างจากปัจจุบันมาก นับเป็นทางเลือกการศึกษาประวัติศาสตร์อีกแหล่งหนึ่งที่น่าสนใจ ในความเห็นของผู้ศึกษา เราควรเปิดอายตนะทั้งหก แล้วพิเคราะห์ใช้ปัญญา จักเป็นประโยชน์กับผู้ที่ศึกษารุ่นต่อ ๆ ไปได้ตามสมควร.
 
info@huexonline.com