MENU
TH EN

อาณาจักรกรุงศรีอยุธยา ตอนที่ 17: สมเด็จพระเชษฐาธิราช(บรมราชาที่ 4) และพระอาทิตยวงศ์

อาณาจักรกรุงศรีอยุธยา ตอนที่ 17: สมเด็จพระเชษฐาธิราช(บรมราชาที่ 4) และพระอาทิตยวงศ์
First revision: May 19, 2018
Last change: May 05, 2021
สืบค้น รวบรวม เรียบเรียงและปริวรรตโดย
อภิรักษ์ กาญจนคงคา
 

พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญบรมไตรโลกนาถ "พระพุทธนิมิต"
พระปรธานวัดหน้าพระเมรุ หรือ วัดพระเมรุราชิการามวรวิหาร, ที่มา: facebook ห้อง นครประวัติศาสตร์ กรุงศรีอยุธยา
วันที่เข้าถึง 30 กันยายน 2562

       สมเด็จพระเชษฐาธิราช01. หรือ สมเด็จพระบรมราชาที่ 2 เป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม และเป็นพระเชษฐาในพระพันปีศรีสินและสมเด็จพระอาทิตยวงศ์.
 
   สมเด็จพระเชษฐาธิราช
   พระเจ้าแผ่นดินแห่งกรุงศรีอยุธยา
   ครองราชย์  พ.ศ.2171-2172 (1 ปี 7 เดือน)
   ก่อนหน้า  สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
   ถัดไป  สมเด็จพระอาทิตยวงศ์
   ราชวงศ์  สุโขทัย
   พระราชบิดา  สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
   พระราชมารดา  พระองค์อัมฤทธิ์02.
   พระราชสมภพ  พ.ศ.2155
   สวรรคต  พ.ศ.2172

พระราชประวัติ
       สมเด็จพระเชษฐาธิราช มีพระนามเดิมว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระเชษฐาธิราช เมื่อพระราชบิดาสวรรคตในปี พ.ศ.2171 เหล่าขุนนางมีเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์ เป็นประธานได้อัญเชิญพระองค์ขึ้นราชสมบัติ ขณะนั้นพระชนมายุได้ 15 พรรษา แต่เจ็ดวันต่อมาพระพันปีศรีสินทรงกริ้วที่ขุนนางไม่ยกราชสมบัติให้ ได้ซ่องสุมพลที่เมืองเพชรบุรี สมเด็จพระเชษฐาธิราชทรงทราบจึงส่งทัพไปปราบ ได้ตัวพระพันปีศรีสินมา โปรดให้นำไปสำเร็จโทษ ณ วัดโคกพระยา ส่วนพรรคพวกให้ไปเป็นตะพุ่นหญ้าช้าง.
       สี่เดือนต่อมา มารดาเจ้าพระยากลาโหมถึงแก่กรรม มีพิธีปลงศพ ณ วัดกุฏธาราม ข้าราชการใหญ่น้อยไปช่วยงานมาก ข้าหลวงเดิมในสมเด็จพระเชษฐาธิราชเพ็ดทูลยุยงว่าเจ้าพระยากลาโหมอาจคิดก่อกบฏ ก็ทรงเชื่อ โปรดให้ทหารตามป้อมขึ้นประจำที่ เตรียมทหารไว้เป็นกอง ๆ แล้วให้ขุนมหามนตรีไปเรียกเจ้าพระยากลาโหมมาดูมวย แต่เจ้าหมื่นสรรเพธภักดีส่งข่าวไปแจ้งแผนการก่อน เจ้าพระยากลาโหมจึงบอกขุนนางว่า "เจ้าแผ่นดินว่าเราเป็นกบฏแล้วเราจะทำตามรับสั่ง" แล้วยกกองกำลังเข้ายึดพระราชวังได้ ส่วนสมเด็จพระเชษฐาธิราชกับข้าหลวงเดิมลงเรือหนีไป เจ้าพระยากลาโหมให้พระยาเดโชและพระยาท้ายน้ำออกติดตามในคืนนั้น จนตามจับได้ที่ป่าโมกน้อย แล้วให้นำไปสำเร็จโทษ อยู่ในราชสมบัติได้ 1 ปี 7 เดือน.
ที่มา คำศัพท์ และคำอธิบาย
01. แกนข้อมูลหลักมาจาก. th.wikipedia.org, วันที่เข้าถึง 5 พฤษภาคม 2564.
02. จาก. จดหมายเหตุวันวลิต.


 
info@huexonline.com