MENU
TH EN

น้ำรดต้นไม้แห่งชีวิต

อโหรตฺตม ตนฺทิตํ ตํ เว ภทฺเทกรตฺโตติ

คนขยันทั้งคืนทั้งวัน จักไม่ซึมเศร้า เรียกว่า แต่ละวันมีแต่นำโชค
.....พุทธพจน์๓๐ อย่างที่ชีวิตนี้ควรทำ

๑.   เฝ้าดูดวงอาทิตย์ตกอย่างจริงจัง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๒.   อย่าดูถูกผู้อื่น
๓.   พูดคำว่าขอบคุณให้มาก ๆ
๔.   มีชีวิตอยู่ภายใต้จุดมุ่งหมายของตนเอง

๕.   ปฏิบัติกับคนอื่น เช่นเดียวกับที่อยากให้คนอื่นปฏิบัติกับตนเอง
๖.   บริจาคเลือดทุกปี
๗.   คบหาเพื่อนใหม่ และรำลึกถึงเพื่อนเก่าเสมอ
๘.   รักษาความลับให้เป็น

๙.   ยอมรับความผิดพลาดของตนเอง
๑๐. จงแสดงความกล้าหาญ ถึงแม้ว่าตนจะไม่ใช่คนกล้าก็ตาม
๑๑. ใช้บัตรเครดิตเพื่อความสะดวก มิใช่เพื่อเป็นการก่อหนี้สิน
๑๒. อย่าขี้โกง

๑๓. อ่านหนังสือธรรมะอย่างจริงจัง ปีละ ๑ ครั้ง
๑๔. เรียนรู้ที่จะฟัง
๑๕. อย่าสิ้นหวัง
๑๖. อย่าสวดมนต์ เพื่อขอสิ่งใด ๆ

๑๗. อย่าแสดงอะไรออกมาเมื่อมีความโกรธ
๑๘. มีบุคลิกที่ดี เดินเข้าห้องทำงานอย่างมั่นใจ
๑๙. อย่าถกเถียงธุรกิจภายในลิฟท์
๒๐. จงตั้งใจแพ้ศึกเล็ก ๆ เพื่อเาชนะศึกใหญ่ ๆ

๒๑. อย่าคบกับบุคคลที่ไม่เคยสูญเสียสิ่งใด ๆ เลย
๒๒. อย่านินทาลับหลัง
๒๓. เมื่อเผชิญหน้ากับงานหนัก จงปฏิบัติกับมันราวกับว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะล้มเหลว
๒๔. อย่าคิดว่าชีวิตจะยุติธรรมเสมอไป

๒๕. อย่าประเมินอำนาจของการให้อภัยต่ำเกินไป
๒๖. อย่าผัดวันประกันพรุ่ง
๒๗. อย่ากลัวที่จะกล่าวว่า "ผมเสียใจ"
๒๘. อย่ากลัวที่จะกล่าวว่า "ผมไม่รู้"

๒๙. จงเขียนเรื่องราว ๒๕ ประการที่อยากรู้ก่อนตายไว้ในกระเป๋าและนำมันติดตัวไปด้วยเสมอ
๓๐. โทรศัพท์ถึงพ่อ-แม่บ้าง

 

สิบเรื่องดี ๆ

๑.   อย่ากังวล ...... การกังวลใจเป็นการลดคุณภาพในการทำงานและการคิดค้นของมนุษย์
๒.   อย่าปล่อยให้ความกลัวครอบครองชีวิตคุณ ...... เพราะสิ่งที่เรากลัว อาจจะไม่เคยเกิดขึ้นเลย
๓.   อย่าโกรธนานเกินไป ...... ความโกรธเป็นสิ่งที่หนักที่สุดที่มนุษย์แบกไว้
๔.   แก้ปัญหาทีละเรื่อง ...... เพราะจริง ๆ แล้วก็มีวิธีเดียวที่แก้ปัญหาได้คือ แก้ทีละเปลาะ... 
๕.   อย่านำปัญหาเข้านอนด้วย ...... ไม่ดีต่อสุขภาพเลยเพราะอาจทำให้คุณนอนไม่หลับได้...
๖.   อย่าแบกปัญหาของคนอื่น ...... พวกเขาย่อมสามารถแก้ปัญหาของตนเองได้ดีกว่าคุณ...
๗.   อย่าจมกับอดีต ...... อดีตอยู่ในความทรงจำของคุณ เพื่อความสุขในการระลึกถึง แต่อย่าจมอยู่กับอดีต จงสนใจกับปัจจุบันและคุณจะมีความสุขในปัจจุบัน เหมือนที่คุณมีในอดีต
๘.   เป็นผู้ฟังที่ดี ...... คุณเรียนรู้ได้มากจากการฟังคนที่คิดต่างจากคุณ
๙.   อย่าให้ความกังวลทำลายคุณ ...... การมัวแต่สงสารตัวเอง ทำให้คุณไม่สามารถทำสิ่งที่ดีและก้าวต่อไปในอนาคตได้
๑๐. นับเรื่องดี ๆ ในชีวิตคุณ ...... อย่าลืมเรื่องดี ๆ ในชีวิตแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อย เพราะเรื่องเล็ก ๆ หลายเรื่องรวมกัน ก็กลายเป็นเรื่องดี ๆ ใหญ่ ๆ ได้...


 

"จากเดอะท็อปซีเคร็ต II"

๑.   กล่องความลับ "ชีวิต: ครอบครัว เพื่อนและสุขภาพ"
  • แม้จะบรรลุความต้องการทางกาย ความมั่นคง ความรัก เกียรติยศ แต่ถ้ายังไม่เข้าใจตนเอง ก็จะไม่พบกับความสุขที่แท้จริง.
  • ครอบครัวและเพื่อนสนิทที่ดีเป็นพื้นฐานสำคัญอันจะทำให้บรรลุความต้องการทั้งห้าระดับของมาสโลว์.
  • ความทุกข์มีกจะมาจากการเปรียบเทียบ.
  • ชีวิตที่ไม่ได้พักผ่อน ไม่ใช่ชีวิตที่ประสบความสำเร็จ.
  • ปัญหาสุขภาพสามารถทำลายความสำเร็จทั้งหมดทุกระดับ.
๒.  เสียดายดีกว่าเสียใจ.
๓.  เสียดายเป็นเรื่องของความคิดซึ่งอยู่ในสมอง แต่เสียใจเป็นเรื่องของความรู้สึก ซึ่งเกี่ยวกับจิตวิญญาณ.
๔.  ลูกที่รู้สึกขอบคุณพ่อและแม่จะไม่มีทางเอาพ่อแม่ของตัวเองไปเทียบกับคนอื่น และจะตั้งใจเรียนหนังสือ.
๕.  สามีที่สำนึกในบุญคุณภรรยาคู่ทุกข์คู่ยากจะไม่รู้สึกอะไรเพื่อพบกับหญิงอื่นที่สวยกว่า.
๖.  จงยกโทษให้ศัตรูของคุณ แต่อย่าลืมชื่อของพวกเขาเป็นอันขาด". ...จอห์น เอฟ. เคนเนดี.

๗.  การให้โดยไม่หวังผลตอบแทนหรือที่เรียกกันว่าบริจาค ผลบุญของการให้นั้นจะยิ่งสะท้อนกลับมาอย่างทวีคูณ แต่การให้โดยหวังผลตอบแทน หรือที่แย่ยิ่งกว่านั้นคือการให้โดยทวงบุญคุณ จิตใต้สำนึกจะบันทึกว่า การให้นั้นเป็นทุกข์ แต่ผู้รับมีความสุข (ผู้ให้จึงต้องทวงบุญคุณ) มันจะเข้าใจผิดไปว่า ผู้ให้ต้องการมีสภาพเช่นเดียวกับผู้รับ และเหนี่ยวนำให้ได้ไปตกอยู่ในสภาพนั้นในอนาคต เพื่อจะได้เป็นผู้รับบ้าง การทวงบุญคุณก็คือ ความรู้สึกอยากได้คืน บวกกับความรู้สึกกลัวว่าจะไม่ได้คืน  ความรู้สึกทั้งสองนี้ ล้วนเป็นปรปักษ์ต่อความสำเร็จ.

๘.  การเอาชนะกรรมในทางจิตวิทยา สรุปได้ดังนี้
  • ยอมรับผิด คิดให้อภัย มีใจอดทน คบคนดี หลีกหนีอบายมุข.
  • ทำประกัน (ถ้าคิดวิเคราะห์แล้วว่าเงินเบี้ยประกันไม่ส่งผลกระทบต่อวินัยทางการเงิน คือเป็นส่วนเกินที่ไม่ทำให้เกิดหนี้สิน การทำประกันก้ถือว่าเป็นการช่วยลดความวิตกกังวล) ขยัน กตัญญู รู้คุณครู อยู่กับผู้เชี่ยวชาญ ทำงานในที่ที่มีคุณธรรม.
  • รู้จักให้ ใส่ใจกฎ ลดความอยาก ยากต้องพัก หนักเตรียมถอย.

ที่มา
๑. จาก www.teenee.com, วันที่สืบค้น ๘ สิงหาคม ๒๕๕๐
๒. จาก ป้าแก้ว tamdee.net/note/view.php?No, ไม่ทราบวันที่สืบค้น (...๒๕๕๐)
info@huexonline.com