MENU
TH EN
Title Thumbnail: วัดราชบูรณะ เมื่อปี 2500, Hero Image: วัดราชบูรณะ ไม่ทราบปี ที่มา: Facebook เพจ "ภาคภูมิ น้อยวัฒน์," วันที่เข้าถึง 17 มิถุนายน 2563 (cr.อนุสาร อ.ส.ท.)
004. วัดราชบูรณะ
First revision: Jan.08, 2020
Last change: May 06, 2021
สืบค้น รวบรวม  เรียบเรียง และปริวรรตโดย
อภิรักษ์ กาญจนคงคา.

       วัดราชบูรณะ ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริเวณเชิงสะพานป่าถ่าน (อดีตเคยเป็นสมรภูมิระหว่างเจ้าอ้ายพระยา และเจ้ายี่พระยา) ติดกับวัดมหาธาตุ ทางบริเวณทิศตะวันออก ห่างจากพระราชวังโบราณเพียงเล็กน้อย จัดเป็นหนึ่งในวัดที่ใหญ่และมีความเก่าแก่มากที่สุดวัดหนึ่งในพระนครศรีอยุธยา สร้างโดยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 หรือเจ้าสามพระยา ในปี พ.ศ.1967 วัดราชบูรณะมีชื่อเสียงและโด่งดังมากด้วยมีกลุ่มคนร้ายจำนวนหนึ่ง ลักลอบขุดกรุภายในพระปรางค์ประธาน ในปี พ.ศ.2499 และลักขโมยทรัพย์สมบัติจำนวนมหาศาลหลบหนีไป ต่อมากรมศิลปากรเข้าทำการบูรณะขุดแต่งต่อภายหลัง พบทรัพย์สมบัติที่หลงเหลือ และเครื่องทองจำนวนมาก ปัจจุบันได้นำมาเก็บรักษาไว้ที่ห้องราชบูรณะ ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา.

      ที่ถวายเพลิง เจ้าอ้ายและเจ้ายี่พระยานั้น พระบรมราชาธิราชที่ 2 ได้สถาปนาเป็นพระมหาธาตุ และพระวิหารและอาราม ให้นามชื่อว่า "วัดราชบุรณะ" บ้างเรียกว่า "วัดราชบุณ" เมื่อปีมะโรง พ.ศ.1967 หลังจากที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ได้สร้างกรุงศรีฯ ได้ 74 ปี (มีวัดที่กรุงเทพฯ วัดหนึ่งชื่อวัดราชบูรณะ หรือเดิมเรียกว่าวัดเลียบ อยู่ริมถนนตรีเพชร ตรงข้ามโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย) แต่ก็สันนิษฐานว่าการสร้างวัดราชบูรณะอาจใช้เวลาก่อสร้างให้แล้วเสร็จหลายปี01.

       ในปี พ.ศ.2499 ขณะที่กรมศิลปากรดำเนินการขุดแต่งภายในวัดมหาธาตุ คนร้ายได้ลักลอบขุดกรุในองค์ปรางค์ประธานวัดราชบูรณะได้ของมีค่าจำนวนมาก กรมศิลปากรจึงดำเนินการขุดกรุในองค์ปรางค์ประธานอีกครั้งพบเครื่องราชูปโภคซึ่งทำด้วยทองคำพระพิมพ์แบบต่าง ๆ และของมีค่าอื่น ๆ เป็นจำนวนมาก แต่พระพิมพ์ส่วนหนึ่งนั้น กรมศิลปากรได้เปิดให้ประชาชนเช่าไปบูชาเพื่อนำเงินส่วนหนึ่งมาสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา และนำสิ่งของที่ได้จากกรุมาเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขุดแต่งทำบันไดให้ประชาชนสามารถลงไปชมภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาตอนต้นภายในกรุได้ด้วย02.

       จากการเปิดกรุ ทำให้เราได้พบภาพจิตรกรรมและศิลปโบราณวัตถุ ที่อยู่ภายในองค์พระปรางค์วัดราชบูรณะ ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญในการศึกษาความรู้ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีเป็นอย่างดี
       ภาพจิตรกรรมผนังกรุ เป็นภาพเขียนสีเรื่องชาดกกับเรื่องพุทธประวัติ อดีตพระพุทธเจ้า
       โบราณวัตถุที่ตามคืนจากคนร้ายได้ ที่สำคัญคือ เครื่องประดับเศียร01. [7]

ที่มา คำศัพท์และคำอธิบาย
01. จาก. "จิตรกรรมและศิลปวัตถุในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา", กรมศิลปากร พิมพ์ครั้งที่ 1, 6 มกราคม 2501.
02.
 จาก. Facebook เพจ "อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา - Ayutthaya Historical Park," เรียบเรียงโดยนายบพิตร พวงยี่โถ นักวิชาการวัฒนธรรม รวบรวมข้อมูลโดย นางสาวสุรางคณาต์ สุดชะดา นายอนุศิษย์ รามาส, วันที่เข้าถึง 6 พฤษภาคม 2564.PHOTO GALLERY
ภาพที่ 1: วัดราชบูรณะ ปี พ.ศ.2500 .

PHOTO
GALLERY
info@huexonline.com