MENU
TH EN

13. ปราสาทธมมานนท์

Title Thumbnail & Hero Image: ปราสาทธมมานนท์ ถ่ายไว้เมื่อ 22 ตุลาคม 2561.
13. ปราสาทธมมานนท์01, 02, 03, 04.
First revision: Nov.08, 2019
Last change: Apr.16, 2021

สืบค้น รวบรวม เรียบเรียงและปริวรรตโดย อภิรักษ์ กาญจนคงคา

     ปราสาทธมมานนท์ (Thommanon - ប្រាសាទធម្មនន្) อยู่ทางทิศเหนือของเมืองเสียมเรียบประมาณ 15 กิโลเมตร ใกล้กับประตูเมืองพระนครธม ด้านทิศตะวันออก ที่ทอดมาจากลานพระราชวังหลวง (ประตูชัย) เป็นปราสาทขนาดไม่ใหญ่นัก สถาปัตยกรรมเป็นในแบบแนวเดียวกันกับ นครวัด Banteay Samre และ Bang Mealea ธำรงรักษาและบูรณะไว้อย่างดี รูปหินทรายสลักที่ไม่ควรพลาดคือ เทวดาทางทิศใต้ของวิหารกลาง ทับหลังภายในวิหารเป็นภาพพระวิษณุและพญาครุฑ.
 
 
แผนผังปราสาทธมมานนท์ จากหน้าที่ 125 ของ 03

     สันนิษฐานว่าปราสาทธมมานนท์นี้สร้างในสมัยพระเจ้าสูริยวรรมเทวะที่ 2 ราวกลางคริสต์ศตวรรษที่ 12 ปราสาทธมมานนท์นี้ ได้รับการบูรณะครั้งแรกโดย สำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิศ (École française d'Extrême-Orient - EFEO) (อีโคล์ ฟรองเซส์ ดิทรีเมอ อิยอง) ภายใต้การทำงานของโมริส เกลซ (Maurice Glaize) ราวปี พ.ศ.2483s /ค.ศ.1940s (ปัจจุบันได้มีหน่วยงานของสาธารณรัฐประชาชนจีนและเกาหลีใต้เข้ามาร่วมบูรณะ) ปราสาทนี้ได้ก่อสร้างขึ้นคู่ขนานกับปราสาทที่อยู่ทิศใต้ คือ ปราสาทเจ้าสายเทวดา : ซึ่งมีแผนผังและโครงร่างคล้ายคลึงกัน วางกลุ่มวิหารและปราสาทสมมาตรกัน ระหว่างสองข้างทางของถนนแห่งชัยชนะ ที่ทอดยาวจากพระราชวังไปยังบารายตะวันออก. 
 

     วันที่ก่อสร้างปราสาทแน่ชัดนั้น ไม่มีข้อมูลประจักษ์ แต่เมื่อพิจารณาสไตล์และความแข็งแรงของปราสาทแล้ว ปราสาทธมมานนท์นี้น่าจะสร้างในยุคเมืองพระนคร (Angkor Wat Period). โดยดูจากเสาหินทรงกรวย (Conical shape) ในปราสาทประธาน และฐานที่ยกสูงของวิหาร ซึ่งลักษณะเช่นนี้พบในมหาปราสาทนครวัด และ ปราสาทบันทาย สำเหร่ (Banteay Samré).
     จั่ว (pediment) และขื่อประตู (lintel) ของปราสาท เป็นหนึ่งในสิ่งที่น่าพิศวง การวาดและแกะสลักมาจากปกรณัมฮินดู.ที่มา คำศัพท์ และคำอธิบาย
01. อ้างอิงจาก. หนังสือ "30 ปราสาทขอมในเมืองพระนคร" โดย ภภพพล จันทร์วัฒนกุล, สำนักพิมพ์เมืองโบราณ พิมพ์ครั้งที่ 2, (ปรับปรุงใหม่) ตุลาคม 2560.
02. จาก. en.wikipedia.org, วันที่เข้าถึง 6 พฤษภาคม 2563.

03. จากMichael Freeman และ Claude Jacques, ANCIENT ANGKOR Book guides, ISBN 974 8225 27 5, จัดพิมพ์ที่ บมจ.อมรินทร์ พรินติ้ง ประเทศไทย, ครั้งที่ 11 พ.ศ.2556.
04.
จากMichel Petrotchenko, Focusing On The Angkor Temples, The Guidebook 2017 Edition, ISBN 978-616-423-531-1, จัดพิมพ์ที่ บมจ.อมรินทร์ พรินติ้ง ประเทศไทย, ครั้งที่ 4 พ.ศ.2560.

 
info@huexonline.com