MENU
TH EN

CM-001. วัดพระสิงห์

ภายในอุโบสถสองสงฆ์ วัดพระสิงห์ จ. เชียงใหม่ เมื่อ 96 ปีก่อน ภาพถ่ายปี พ.ศ. 2467
Buddha standing under arches in a monastery (wat), Chiang Mai,1924 Credit : COEDÈS George, ที่มา: Facebook ห้อง "เชียงใหม่ที่คุณไม่เคยเห็น", วันที่เข้าถึง 19 มิถุนายน 2563

CM-001. วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
First revision: Jun.19, 2020
Last change: Jul.30, 2020
สืบค้น รวบรวม เรียบเรียง และปริวรรต โดย
อภิรักษ์ กาญจนคงคา

     วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ในบริเวณคูเมืองเชียงใหม่ ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วัดพระสิงห์ฯ เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ ประดิษฐานพระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา พระพุทธรูปเป็นศิลปะเชียงแสนรู้จักกันในชื่อ "เชียงแสนสิงห์หนึ่ง"

พระประธานในวิหารลายคำ รายละเอียดดูในคำอธิบาย ภาพที่ 07 (PHOTO GALLERY)
PHOTO GALLERY
ภาพที่ 01: วัดพระสิงห์ เชียงใหม่ ถ่ายเมื่อปี ค.ศ.1934 (พ.ศ.2477) Image Source: DR. JOSEPH F. ROCK (Cr.777PP), ที่มา: Facebook ห้อง "คลาสสิค บุ๊คส์", วันที่เข้าถึง 7 กรกฎาคม 2563.
ภาพที่ 02: หอไตรวัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่ เมื่อ 52 ปีก่อนกลางเวียง ยังแวดล้อมไปด้วย ต้นไม้ ภาพถ่ายเมื่อพ.ศ. 2511 หอไตรวัดพระสิงห์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตั้งอยู่ที่ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ถ่ายโดย ดร.ชาร์ลส เอฟ ไคส์ นักมานุษยวิทยาชาวอเมริกัน ซึ่งได้รับทุนฟูลไบรท์มาเป็นอาจารย์แลกเปลี่ยนที่คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ.2506-2511 เครดิต: ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวอชิงตัน. ดร.ชาร์ลส เอฟ ไคส์ (2506-2511) จังหวัดเชียงใหม่, ประเทศไทย 2511 ภาพจากเพจ เมืองไทยในอดีต, ที่มา: Facebook ห้อง "เชียงใหม่ที่คุณไม่เคยเห็น", วันที่เข้าถึง 11 กรกฎาคม 2563.
ภาพที่ 03-06: รอยพระพุทธบาทไม้ชิ้นเอกแห่งล้านนา รอยพระพุทธบาทประดับมุกและกระจก จากพระวิหารลายคำ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เมืองเชียงใหม่
ศิลปะล้านนา อายุ ราวพุทธศตวรรษที่ 20 – 21 โดยได้รับการบูรณะในสมัยพระเจ้ากาวิละ เมื่อ พ.ศ.2337 รอยพระพุทธบาทไม้ลงรัก ทาชาด ประดับมุกและกระจก ตกแต่งบริเวณขอบด้านนอกด้วยลงรักปิดทองเป็นลายพันธุ์พฤกษา ตรงกลางทำรูปธรรมจักรประดับด้วยแก้วอังวะ (กระจกจืน) ใต้นิ้วพระบาททำเป็นรูปมงคล 108 ประการ จัดตามตำแหน่งระบบภูมิจักรวาลตามแนวตั้ง ตั้งแต่โสฬสพรหมโลกชั้นสูงสุด ลดหลั่นด้วยพรหมโลกชั้นรองลงมา จนถึงเทวโลกที่ประกอบไปด้วยสวรรค์ 6 ชั้น ได้แก่ ฉกามาพจร ปรนิมมิตวสวดี นิมมานรดี ยามา ดุสิต ดาวดึงส์ และจาตุมหาราชิก ซึ่งแต่ละชั้นจะมีอักษรล้านนาอธิบาย ยกเว้นเมื่อกล่าวถึงพรหมชั้นที่ 16 หรือชั้นสูงสุด โดยใช้คำว่า “อกนิฏฐาพรหม” เขียนด้วยอักษรปาละของอินเดีย ตอนกลางเขียนภาพแกนจักรวาล คือ เขาพระสุเมรุ ล้อมรอบด้วยสีทันดรสมุทร เทือกเขาทั้ง 7 และมหาทวีปทั้ง 4 มีรูปพระเจ้าจักรพรรดิกับสิ่งของอันเป็นมงคลทั้งหลายประทับอยู่ที่เชิงเขาพระสุเมรุ โดยมีกำแพงจักรวาลล้อมรอบอีกชั้นหนึ่ง จุดเด่นของรอยพระพุทธบาท ได้แก่ รูปจักรรัตนะที่ประดับอยู่กึ่งกลางพระบาท
ข้อมูลจาก http://vrsiam.org/museums_virtu…/chiang-mai-national-museum/ ภาพชุดนี้ผู้สนับสนุนซึ่งไม่ประสงค์จะออกนาม ได้กรุณาสนับสนุนภาพเป็นวิทยาทานแก่แฟน ๆ ห้อง "ศฺรีทฺวารวตีศฺวร ปุณฺย" ใน Facebook ข้อมูลเพิ่มเติม https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/1764 ปัจจุบัน จัดแสดงที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่, วันที่เข้าถึง 30 กรกฎาคม 2563.
ภาพที่ 07: ภาพวิหารลายคำ วัดพระสิงห์ เมื่อ 98 ปีก่อน ใน นิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับ มีนาคม ปี 1922 บทความเขียนโดย ดร. โจเซฟ ร็อค เล่าเรื่องการตามหาไม้กระเบา ที่สามารถใช้รักษาโรคเรื้อนได้ ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านพันธ์ุพืช ของ กระทรวงเกษตร สหรัฐอเมริกา ท่านมาเยือนสยาม เที่ยววัดเชียงใหม่ ล่องเเม่ปิง เข้าไปพม่าเมื่อราวเก้าสิบปีก่อน ท่านได้แวะวัดพระสิงห์ที่เชียงใหม่ด้วย ที่น่าสนใจที่สุด คือ ท่านเล่าว่า เมื่อปี ุค.ศ.1922  (พ.ศ.2465) นั้น ท่านได้เข้าไปถ่ายภาพในวิหารลายคำ และภาพฝาผนังจิตรกรรมที่วาดโดยเจ็กเส่งนั้น ทุกด้านด้วย โดยแกะกระเบื้องมุงหลังคาบางส่วนให้มีแสงลอดเข้า หมายความว่า เรา มีฟิลม์ภาพฝาผนังที่สมบูรณ์แบบ ปรากฎอยู่ในหนังสือ เนชั่นแนลจีโอกราฟฟิค ฉบับเดือนมีนาคม ปี ค.ศ.1922, ที่มา: Facebook ห้อง"เชียงใหม่ที่คุณไม่เคยเห็น", วันที่เข้าถึง 30 กรกฎาคม 2563.

 

PHOTO
GALLERY
info@huexonline.com