MENU
TH EN

บทอุทิศส่วนกุศลแด่พระเจ้าธีบอ แห่งราชวงศ์อลองพญา (คองบอง) แห่งเมียนม่าร์

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2536 (ค.ศ.1993) เวลา 7 โมงเช้า ราชนิกุล ลูกหลานของพระเจ้าธีบอ ได้อยู่พร้อมหน้า (แต่ก็ขาดไปหลายพระองค์และหลายคน เพราะกำลังทรัพย์ การอยู่ไกลโพ้น ธุระ อื่น ๆ) หน้าสุสาน ณ เมืองรัตนคีรี เป็นเมืองริมทะเลเล็ก ๆ ของทะเลอาหรับ มหาสมุทรอินเดีย ใกล้เมืองมุมไบ หรือเมืองบอมเบย์เดิม ประเทศอินเดีย.

          ซะหย่าด่อ อู ก๊อเหว่งด๊ะ แห่งวัดพุทธของชาวพม่าในเมืองกัลกัตตาเป็นประธานในพิธีสวดตะระนะก่ง (ครอบครัวและราชนิกุลของพระเจ้าธีบอ หวังว่าจะนิมนต์พระอาจารย์จากวัดเมียะตอง วัดของพระราชินีในกรุงมัณฑะเลย์ เพื่อมาประกอบพิธีนี้ แต่ไม่มีเงินพอสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) ในระหว่างการทำพิธีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทั้งน่าสะเทือนใจและสำคัญยิ่งสำหรับครอบครัว หลานคนหนึ่งของกษัตริย์ธีบอ อ่านคำรำลึกว่า พวกเขาทุกคนมาจัด "พิธีครั้งประวัติศาสตร์" สำหรับกษัตริย์, พระมเหสีรอง, เจ้าหญิงใหญ่ และเจ้าหญิงสองผู้ล่วงลับ เจ้าชายต่อพญากะเลกล่าวว่า ในฐานะที่กษัตริย์ธีบอ พระมเหสีศุภยากะเล และเจ้าหญิงทั้งสอง "เป็นคนมัณฑะเลย์แท้ ๆ พวกเราจึงนำโทม็อกของมัณฑะเลย์, ละมก (ขนมไหว้พระจันทร์), กะเยกะยา (กาละแม), น้ำตาลปึก และใบชามาถวาย....

 
                                              First revision: Nov.08, 2014
                                              Last revision: Nov.08, 2014

      
ในช่วงท้ายหลังพิธีกรวดน้ำ มีการอ่านบทอุทิศส่วนกุศล:-

        พวกเรา หลานและเหลนของเจ้าแผ่นดินองค์ที่สองแห่งยะดะนาโบ่งราชธานี [มัณฑะเลย์ แผ่นดินเกิดของกษัตริย์ธีบอ] กษัตริย์ธีบอและพระราชินีศุภยาลัตซึ่งเป็นผู้สร้างวัดเมียะต่อง ทั้งสองเป็นพุทธศาสนิกชนที่เคร่งครัดและเชื่อในกรรม.

        พวกเรานำซนด่อ1 และอาหารอื่น ๆ มาถวายแด่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ ในนามของบรรพกษัตริย์ทั้งหมดของเรา รวมทั้งกษัตริย์ธีบอและพระนางศุภยาลัตผู้ล่วงลับ ผู้สร้างกุศลมากมายให้การวางรากฐานพุทธศาสนา วรรณคดีและวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาในพม่า.

        ด้วยบุญกุศลทั้งหมดที่พวกเราได้กระทำแล้ว ขอให้พวกเราสามารถทำคุณงามความดีมากยิ่งขึ้นเพื่อสวัสดิภาพของประเทศและประชาชนของเรา และพวกเราทั้งหมดปรารถนาอุทิศความสุขสงบแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายในสังสารวัฏฏ์และขอให้พวกเราบรรลุนิพพานในวันหนึ่ง.

        ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่บรรพบุรุษเชื้อพระวงศ์ทั้งหมดของเรา รวมทั้งตาของพวกเรา กษัตริย์ธีบอ ผู้ครองรัตนปุระ และยายของพวกเรา พระราชนีศุภยาลัต ทั้งสองพระองค์ผู้ทรงทำนุบำรุงพุทธศาสนา วรรณคดี และวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาในประเทศของเราอย่างสุดความสามารถ และขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้กับยายน้อยของเรา พระราชินีศุภยากะเล, อะชิ่นไท้ซุเมี้ยตพญาจี [เจ้าหญิงใหญ่], อะชิ่นไท้ซุเมี้ยตพญาลัต [เจ้าหญิงสอง], อะชิ่นไท้ซุเมี้ยตพญา [เจ้าหญิงสาม], ตะขิ่นไท้ติ่นโก่ด่อจี [สามีที่หย่าร้างกันของเจ้าหญิงสาม], อะชิ่นไท้ซุเมี้ยตพญากะเล [เจ้าหญิงสี่] และโก่โก่นาย ผู้สามี และเจ้าชายต่อพญาจี พี่ชายคนโตของพวกเรา.

        ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง, เทพยดา, คนธรรพ์, เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่ารอบสุสานนี้ พวกเราขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในสากลโลก.

        ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงมีสุขทั่วหน้ากันเทอญ.

                สาธุ! สาธุ! สาธุ!ที่มา:
จากหนังสือแปล "ราชันผู้ผลัดแผ่นดิน เมื่อพม่าเสียเมือง" (The King in Exile: The Fall of the Royal Family of Burma), หน้าที่ 365-366 โดย Sudha Shah, สุภัตรา ภูมิประภาส แปล, พิมพ์ครั้งที่ 1, สำนักพิมพ์มติชน, 2557.


หมายเหตุ
1. ซนด่อ การถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ (หน้าที่ 380, อ้างแล้ว.)
 
info@huexonline.com